Společnost NORD je certifikována

Další informace o našich certifikacích, členstvích a hodnoceních nezávislých organizací

Německý kodex udržitelnosti

Německý kodex udržitelnosti (DNK) podporuje podniky při vytváření a optimalizaci strategie udržitelnosti. Společnost NORD DRIVESYSTEMS si dala za cíl sladit ekonomickou efektivitu a udržitelnost. Pravidelné zprávy o procesu udržitelnosti umožňují nám i našim zákazníkům sledovat vývoj naší společnosti.

Získejte více informací

Certifikát ISO 14.001

Mezinárodní norma pro environmentální management ISO 14.001 vyzývá společnosti po celém světě, aby aktivně zlepšovaly svůj dopad na životní prostředí.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je jednou ze společností s certifikací ISO 14.001, která se zavázala předcházet znečištění životního prostředí a neustále zlepšovat svůj vliv na životní prostředí.

Získejte více informací

ecoVadis

Společnost NORD DRIVESYSTEMS byla v roce 2024 hodnocena ratingovou agenturou EcoVadis a získala stříbrný certifikát udržitelnosti. V celkovém žebříčku se severoněmecká společnost umístila mezi šesti procenty nejlepších výrobců v oboru, které společnost EcoVadis hodnotila.

Získejte více informací

Charta diverzity

Podpisem Charty diverzity společnost NORD DRIVESYSTEMS zdůrazňuje svůj závazek k integračnímu a inkluzivnímu pracovnímu prostředí, které se vyznačuje rozmanitostí a respektem. Zavázali jsme se, že si budeme uvědomovat rozmanitost v naší společnosti, odpovídajícím způsobem revidovat naše personální procesy a využívat rozmanitost v naší společnosti se ziskem. Naším cílem je vytvořit pracovní prostředí, ve kterém mají lidé rovné příležitosti bez ohledu na pohlaví, původ, věk, sexuální orientaci, náboženství nebo tělesnou konstituci. Podpisem Charty diverzity dáváme příklad podpory tolerance, přijetí a vzájemného respektu v naší společnosti. Vyzýváme všechny zaměstnance, aby se na tomto procesu aktivně podíleli a pracovali na něm společně.

Získejte více informací

IntegrityNext

IntegrityNext poskytuje společnostem platformu pro řízení rizik ESG, která jim umožňuje zlepšit udržitelnost jejich dodavatelských řetězců a splnit regulační požadavky ESG.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS neustále pracuje na optimalizaci svých dodavatelských řetězců z hlediska udržitelnosti a využívá platformu IntegrityNext k odhalování částí svého dodavatelského řetězce, které představují potenciální rizika pro lidi a životní prostředí.

Získejte více informací

UN Global Compact - Síť Německo

UN Global Compact je pakt uzavřený mezi společnostmi a OSN, jehož cílem je zvýšit sociální a ekologickou odpovědnost při globalizaci.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je signatářem iniciativy UN Global Compact a je tak jednou z více než 16 786 zúčastněných společností, které se zavázaly k udržitelnému a odpovědnému řízení podniků.

Získejte více informací