Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Vážená uživatelko, vážený uživateli,

jelikož je pro nás důležité, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně a příjemně, a protože ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá, rádi bychom vás níže informovali o zpracování údajů, které probíhá na našich webových stránkách.

Při všech procesech zpracování osobních údajů postupujeme dle zákonných předpisů. Následující prohlášení Vám podává přehled o tom, jakým způsobem jsou osobní údaje získávány, jakým způsobem jsou využívány a dále předávány, která bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů používáme a jakým způsobem obdržíte informaci o nám podaných informacích.

§ 1 Shromažďování a uchovávání osobních údajů

Za zpracování Vašich osobních údajů je odpovědná společnost Getriebebau NORD GmbH & Co. KG.

Když navštívíte naše webové stránky, jsou takzvané údaje o používání na našem webovém serveru dočasně vyhodnocovány pro statistické účely jako protokol za účelem zlepšení kvality našich webových stránek. Tento soubor dat obsahuje

 • název a adresu požadovaného obsahu,
 • datum a čas žádosti,
 • množství přenesených dat,
 • stav přístupu (obsah přenesen, obsah nenalezen),
 • popis používaného webového prohlížeče a operačního systému,
 • odkaz, který označuje stránku, ze které jste na naši stránku přišli,
 • IP adresu počítače, který o to požádal, která je zkrácena tak, aby již nebylo možné zjistit osobní referenci.

Výše uvedená data protokolu jsou vyhodnocována pouze anonymně.

Další osobní informace nad tento rámec jsou evidovány pouze tehdy, pokud jsou volně k dispozici, například v rámci poptávky, registrace nebo uzavření smlouvy.

Zacházení s osobními údaji uchazečů o místo

Osobní údaje uchazečů o místo jsou u nás uloženy pouze pro proces ucházení se o místo a v návaznosti na to nebo po obsazení místa jiným uchazečem vymazány nejpozději po šesti měsících.

§ 2 Použití, předání a vymazání osobních údajů

Osobní údaje, Vámi poskytnuté k dispozici používáme k zodpovězení Vašich poptávek, k realizaci Vaší objednávky, k prověření bonity, jakož i technické administraci webových stránek.

Předání Vašich osobních údajů třetím se provádí pouze tehdy, pokud je předání nutné pro účely realizace smlouvy nebo pro účely vyúčtování popř. inkasa mzdy nebo jste je výslovně povolili. Mimoto může být nutné, abychom při objednání předali Vaši adresu a objednací údaje dodavateli, pokud je dodávka realizována přímo ze závodu. Naši dodavatelé dostávají pouze ty informace, které jsou nutné pro splnění příslušných úkolů. Použití informací jiným způsobem není dovoleno. Mimoto jsme oprávněni předat osobní údaje k inkasním účelům. Pokud v souvislosti s objednávkou realizujeme plnění předem (např. při nákupu na fakturu), můžeme nechat prověřit identitu a bonitu zákazníka externí organizací.

Dále nevylučujeme, že předáváme anonymizované údaje pro účely výzkumu trhu. Identifikace uživatelů je přitom vyloučena.

Upozorňujeme na to, že jsme na příkaz příslušných správních orgánů v jednotlivých případech oprávněni podat informaci o osobních údajích, pokud je to nutné pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí policejními orgány země, k plnění zákonných úloh orgánů na ochranu ústavy státu a spolkových zemí, spolkové zpravodajské služby nebo vojenských obranných složek nebo k prosazení práv k duševnímu vlastnictví.

§ 3 Bezpečnostní upozornění

Pro adekvátní ochranu informací o osobních údajích jsme v přiměřeném rozsahu učinili množství bezpečnostních opatření.

Naše databáze jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními a rovněž metodickými opatřeními, omezujícími přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Náš informační systém je chráněn softwarovým firewallem k podchycení přístupu z jiných sítí, připojených k internetu. Přístup k informacím o osobních údajích mají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují pro plnění svých speciálních úkolů. Naši zaměstnanci jsou s ohledem na bezpečnost a praktiky ochrany osobních údajů speciálně školeni.

Jsou-li informace o osobních údajích získávány pomocí našich internetových stránek, je přenos realizován šifrovaným způsobem za použití průmyslového standardu technologie Transport Layer Security (""TLS""). Citlivé informace, jako např. čísla kreditních karet nebo informace o účtu jsou pro další ochranu zašifrovány.

Vaše heslo pro přístup k našim internetovým stránkám byste neměli nikdy předat třetím a toto heslo byste měli pravidelně měnit. Pokud naše stránky opustíte, měli byste se odhlásit a Váš prohlížeč zavřít, aby se zamezilo získání přístupu k Vašemu účtu uživatele neautorizovanému uživateli. Při komunikaci e-mailem nemůžeme z naší strany úplnou bezpečnost osobních údajů zaručit.

§ 4 Soubory cookie, nástroje pro analýzu webu a další zpracování

"Cookies"" jsou malé soubory, které nám umožňují během Vaší návštěvy na našich internetových stránek ukládat ve Vašem počítači specifické, k vám vztažené informace. Cookies nám přitom pomáhají zjistit četnost použití a počet uživatelů naší webové stránky a umožňují nám co nejbezpečnější, komfortní a efektivní vytvoření našich nabídek.

Na jedné straně používáme tzv. ""session cookies"", dočasně ukládané výlučně po dobu Vašeho použití našich internetových stránek. A za druhé používáme ""permanentní cookies"", k získání informací o počítači, který se k naší internetové stránce připojuje. Tím Vám můžeme nabídnout optimální uživatelské vedení, jakož i Vaši ""opakovanou identifikaci"" a prezentovat Vám při opakovaném použití co nejpestřejší internetovou stránku a nové obsahy. Obsah permanentního cookies se omezuje na identifikační číslo. Doba platnosti permanentního cookies je 60 dnů; po uplynutí těchto 60 dnů je cookie automaticky vymazáno. Jméno, IP adresa nebo jiné údaje Vaší skutečné identity se neukládají a také nevytváříme žádné jednotlivé profily o Vašem chování uživatele.

Užití našich nabídek je možné i bez cookies. Ve Vašem příslušném prohlížeči můžete ukládání cookies deaktivovat, omezit na určité internetové stránky nebo Váš prohlížeč nastavit tak, že Vás informuje v případě, jakmile jsou cookies zaslány. Cookies můžete z pevného disku Vašeho počítače také kdykoliv vymazat. Vezměte ale prosím na vědomí, že v tomto případě musíte počítat s omezeným zobrazením naší internetové stránky a omezeným vedením uživatele.

Bing Ads

Abychom mohli zjistit počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli přesměrováni na konverzní stránku ("remarketing"), využíváme službu "Bing Ads" společnosti Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Microsoft Bing, uloží Microsoft Bing Ads do vašeho počítače soubor cookie. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zde. Další informace k Bing Ads naleznete zde.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Display & Video 360 (dříve Doubleclick Bid Manager)

Na této webové stránce používáme nástroj Display & Video 360 od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, který zaznamenává data pro účely analýzy, marketingu a optimalizace a tím nám pomáhá zlepšovat naše marketingová opatření i naše webové stránky. Zaznamenaná data používá společnost Display & Video 360 k tomu, aby propojila reklamní kontakty a klikání na reklamní inzerci s následným využitím našich webových stránek. Tímto způsobem můžeme zjistit, zda uživatelé internetu, kteří shlédli naše reklamy, navštěvují náš web a zajímají se o naše produkty, případně které produkty je zaujaly, což nám pomáhá efektivněji využívat náš reklamní rozpočet. Zaznamenaná data můžeme také použít k distribuci reklamy na základě vašeho zájmů (např. dle zobrazených produktů).

K zaznamenávání dat jsou používány pseudonymy online identifikačních čísel (např. ID souborů Cookie nebo IP adres). Přitom nejsou ukládána žádná jednoznačně identifikovatelná data související s uživatelem, jako jsou jméno nebo adresa. Všechna ID, která používáme, slouží výlučně k identifikaci Vašeho koncového zařízení a Vašeho internetového prohlížeče. Bez Vašeho konkrétního souhlasu nepoužíváme zaznamenané údaje k tomu, abychom Vás osobně identifikovali jako uživatele našich webových stránek.

Upozorňujeme, že společnost Google může u svých registrovaných uživatelů spojit návštěvu této webové stránky s registrovanými daty. Přesný způsob, jakým Google s Vašimi daty nakládá, je uveden na stánkách o ochraně osobních údajů Google pod následujícím odkazem: https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Pod následujícím odkazem je vysvětleno, jak lze deaktivovat nahrávání dat společností Google v počítači nebo v koncovém mobilním zařízení: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Právní podstatou pro zpracování je Váš souhlas, pakliže jste ho udělili.

Svůj souhlas můžete změnit nebo odvolat zde nebo zde .

Campaign Manager (dříve DoubleClick by Google)

Tato webová stránka používá online marketingový nástroj "Campaign Manager" od společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené státy. Campaign Manager používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby se uživateli zobrazovaly stejné reklamy vícekrát. ID souboru cookie se používá k zaznamenání, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, čímž se zabrání jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může Campaign Manager používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které souvisejí s reklamními požadavky. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu Campaign Manageru a později ve stejném prohlížeči navštíví webové stránky inzerenta a provede nákup. Podle společnosti Google neobsahují Campaign Manager cookie žádné osobní údaje.

Díky použitým marketingovým nástrojům vytvoří váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Google. Abychom zabránili přímému předávání vašich údajů společnosti Google, používáme nástroj pro správu webových stránek Zaraz. Informace o tom, jak vaše údaje fungují a jak jsou zpracovávány, naleznete v položce Zaraz v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kromě toho nám soubory cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight), které používáme, umožňují zjistit, zda jste na našich webových stránkách provedli určité akce poté, co jste navštívili nebo klikli na některou z našich zobrazovaných/videoreklam na Google nebo na jiné platformě prostřednictvím Campaign Manageru (sledování konverzí). Campaign Manager používá tento soubor cookie, aby zjistil, s jakým obsahem jste na našich webových stránkách interagovali, abychom vám později mohli posílat cílenou reklamu. Další informace k ochraně osobních údajů v Google naleznete zde .

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas s tím můžete upravit zde nebo jej odvolat zde.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Captcha

K ochraně našich webových formulářů před automatizovanými požadavky používáme tzv. funkci "Captcha" od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené státy. V rámci funkce Captcha jste mj. požádáni o vyřešení úlohy nebo kliknutí na kontrolní box. Zadání uživatele, provedená v tomto rámci a eventuálně i pohyby myší jsou použity k vyhodnocení, zda se jedná o zadání provedená člověkem nebo automatizovaným programem. Zavedení tohoto postupu vychází z čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR a je realizováno v zájmu ochrany před spamy a zneužitím. Pokud si toto zpracování údajů nepřejete, upusťte prosím od použití našich webových formulářů.

Cloudflare

Za účelem sledování poruch, prevence zneužití a obrany proti útokům na naše webové stránky zpracováváme vaši IP adresu a časy vašich návštěv na našich webových stránkách. K tomuto účelu využíváme poskytovatele služeb Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Cloudflare přitom analyzuje přenos dat mezi vaším prohlížečem a našimi servery, přičemž Cloudflare používá soubory cookie, aby vám umožnil přístup na naše webové stránky. Toto zpracování je v našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Naším oprávněným zájmem je zajistit funkčnost a bezpečnost našich systémů pro návštěvníky.

Zaraz

Tyto webové stránky používají nástroj pro správu webových stránek Zaraz od poskytovatele služeb Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Jedná se o cloudovou platformu pro správu nastavení webových stránek. Obsah webových stránek - včetně skriptů Google a dalších nástrojů třetích stran - je uložen na cloudových serverech společnosti Zaraz a prostřednictvím těchto serverů je zobrazován uživatelům. Obsah již není načítán přímo od poskytovatelů třetích stran, takže již nedostávají informace o návštěvnících webových stránek. Dochází tedy pouze k výměně dat mezi uživatelem a servery Zaraz. Tím se zvyšuje bezpečnost uživatelských dat

Společnost Cloudflare uchovává data protokolu o událostech, ke kterým dochází v naší síti. Některé z těchto protokolových údajů obsahují informace o návštěvnících a/nebo oprávněných uživatelích domén, sítí, webových stránek nebo aplikačních rozhraní („API"). Tato metadata obsahují velmi omezené množství osobních údajů, většinou ve formě IP adres. Společnost Cloudflare zpracovává tyto údaje v souladu s pokyny v hlavních datových centrech v USA a Evropě po omezenou dobu.

Se společností Cloudflare Inc. byla uzavřena smlouva o zpracování na zakázku v souladu s čl. 28 GDPR. Poskytovatel služeb je přísně vázán pokyny a zpracovává vaše údaje pouze v rámci smlouvy o poskytování služeb.

Zpracování je v našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f.

Oprávněným zájmem je zlepšit kvalitu našeho obsahu prostřednictvím funkční správy webových stránek a zpříjemnit tak návštěvníkům používání našich webových stránek.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, upozorňujeme, že se společností Cloudflare Inc. byly uzavřeny standardní smluvní doložky podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Stále však existuje riziko, že úřady mohou k údajům přistupovat pro bezpečnostní a sledovací účely, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily uplatnit opravný prostředek.

Cookiebot

Abychom mohli používat funkční nástroj Cookie-Consent-Tool, používáme službu Cookiebot poskytovatele Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň. Tento nástroj nám umožňuje rozlišovat mezi různými typy souborů cookie a příslušnými informacemi o nich. Cookiebot přitom zpracovává následující údaje: Datum a čas vašeho souhlasu (Consent), technické údaje prohlížeče, URL našich webových stránek a vaše anonymizovaná IP adresa. Vaše údaje budou společností Cookiebot vymazány 12 měsíců po vašem prohlášení o souhlasu.

Používání Cookiebotu je založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR v zájmu funkční a správné správy vašich souhlasů vyžadovaných zákonem o ochraně osobních údajů. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Další informace ke Cookiebotu naleznete zde .

Google Ads Conversion a Remarketing

K počítání počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu, používáme službu "Google Ads Conversion Tracking" společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené státy. Služba používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek, pokud jste klikli na reklamu Google. Lze tedy rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na cílovou stránku (konverze). Na základě těchto informací se vytvářejí statistiky konverzí. Cookies jsou platné až 90 dnů. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Další informace ke Google Ads naleznete zde.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Analytics

Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu, poskytovanou společností Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené státy. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace o Vašem použití našich internetových stránek, vytvořené pomocí cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V souvislosti s aktualizací IP anonymizace na našich internetových stránkách je ale Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o EHS předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a ta zde zkrácena. Google tyto informace z našeho pověření využívá k vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a poskytnutí dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. IP adresa předaná společností Google Analytics z Vašeho prohlížeče není společností Google vedena společně s ostatními údaji. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě eventuálně nebudete mít možnost využití všech funkcí našich internetových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů uložených v souboru cookie a souvisejících s vaším používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit kliknutím na odkaz Deaktivovat Google Analytics. Tím se nastaví Opt-Out-Cookie, které zamezuje budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě webové stránky:

Bližší související informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google. Upozorňujeme Vás na to, že na našich internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód ""gat.anonymizeIp();"", aby bylo možno zaručit anonymizovanou evidenci IP adres (tzv. IP maskování). Provádění evidence službou Google Analytics můžete dále zamezit tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, které zamezuje budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě webové stránky: Deaktivace Google Analytics. Právním základem pro zpracování v případě vašeho souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Google DoubleClick

Abychom mohli umístit relevantní reklamy pro návštěvníky našich webových stránek, používáme online marketingový nástroj "DoubleClick" od společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené státy. ID souboru cookie lze použít k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a ID zabraňuje tomu, aby se stejná reklama zobrazovala vícekrát. Kromě toho lze zaznamenat, zda byla reklama umístěna a zda byla později prostřednictvím stejného prohlížeče vyvolána webová stránka inzerenta a zda na ní bylo něco zakoupeno. Prostřednictvím nástroje DoubleClick váš prohlížeč obvykle naváže automatické spojení se serverem společnosti Google a - pokud jste zaregistrováni ve službě Google - může návštěvu přiřadit vašemu účtu. Abychom zabránili přímému předávání vašich údajů společnosti Google, používáme nástroj pro správu webových stránek Zaraz. Informace o tom, jak vaše údaje fungují a jak jsou zpracovávány, naleznete v položce Zaraz v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Cookies pro Conversion-Tracking deaktivovat . Bližší související informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google. Právním základem pro zpracování v případě vašeho souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na od vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Fonts

Pro funkční zobrazení našich druhů písma používáme písmo Google od společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Při přístupu na naše stránky je vaše IP adresa přenášena doménami společnosti Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podle společnosti Google je tento přenos oddělen od ostatních služeb Google. Kromě toho jsou společnosti Google předávány informace, jako je nastavení jazyka, rozlišení obrazovky, název a verze prohlížeče. Tato data ukládá Google po dobu jednoho roku. Pokud si přejete tato data předčasně odstranit, můžete kontaktovat Google Support. Přesné informace o tom, jak Google nakládá s vašimi daty, najdete na Stránkách ochrany osobních údajů Google.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas s tím můžete upravit nebo jej odvolat.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na od vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Maps

Na našich webových stránkách vkládáme mapové služby společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené státy, které nejsou uloženy na našich serverech. Abychom zajistili, že vyvolání našich webových stránek s vloženými mapovými službami nepovede k automatickému načtení obsahu od poskytovatele třetí strany, zobrazujeme v prvním kroku pouze lokálně uložené náhledy map. Poskytovatel třetí strany tak nezíská žádné informace.

Teprve po kliknutí na náhledový obrázek se stáhne obsah poskytovatele třetí strany. Poskytovatel třetí strany tak získá informace o tom, že jste navštívili naše stránky, a také údaje o používání, které jsou v této souvislosti technicky potřebné. Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv. Kliknutím na náhledový obrázek nám dáváte svolení k načtení obsahu od poskytovatele třetí strany. Vkládání je založeno na vašem souhlasu, pokud jste předtím udělili souhlas kliknutím na náhledový obrázek, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Vložení některých mapových služeb znamená, že vaše údaje jsou zpracovávány mimo EU nebo EHP. V některých zemích existuje riziko, že úřady mohou získat přístup k údajům pro bezpečnostní a sledovací účely, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Bližší související informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google v Dodatečných podmínkách užití pro Google Maps.

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá službu Google Tag Manager, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prostřednictvím této služby lze tagy webové stránky spravovat prostřednictvím rozhraní. Google Tool Manager implementuje pouze tagy, nenastavuje soubory cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další tagy, které mohou shromažďovat osobní údaje. Google Tag Manager ale k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává v platnosti pro všechny Tracking-Tags, pokud jsou implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

Tag Manager slouží ke správě nástrojů a externích služeb, které používáme na našich webových stránkách, a umožňuje používat tzv. tagy. Tag je kódový prvek, který je uložen ve zdrojovém textu webové stránky a slouží například k řízení toho, které prvky a nástroje stránky nebo služby se aktivují a načítají v jakém pořadí. Nástroj spouští další tagy, které mohou shromažďovat údaje a které jsou dále vysvětleny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Některé údaje jsou zpracovávány na serveru společnosti Google v USA. Další informace o tomto tématu najdete v informacích společnosti Google v nástroji Tag Manager

Abychom zabránili přímému předávání vašich údajů společnosti Google, používáme nástroj pro správu webových stránek Zaraz. Informace o tom, jak vaše údaje fungují a jak jsou zpracovávány, naleznete v položce Zaraz v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Použití nástroje Tag Manager je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Vložení některých mapových služeb znamená, že vaše údaje jsou zpracovávány mimo EU nebo EHP. V některých zemích existuje riziko, že úřady mohou získat přístup k údajům pro bezpečnostní a sledovací účely, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Newsletter

Nabízíme vám možnost objednat si náš newsletter na našich webových stránkách. Svým souhlasem potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám předali, jsou správné a úplné a že jste oprávněným uživatelem e-mailové adresy. Následně obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém můžete dokončit registraci newsletteru (Double-Opt-In). To je nutné, abychom mohli ověřit, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy.

Přihlášením k odběru newsletteru dáváte také souhlas s vyhodnocením newsletteru podle otevření a kliknutí na obsah pomocí systému našeho zpracovatele objednávek HubSpot. Pomocí tohoto systému můžeme lépe přizpůsobit náš newsletter zájmům našich odběratelů. Další informace naleznete v části „HubSpot“ níže.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost dosud provedeného zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat kliknutím na odkaz v zápatí našeho Newsletteru. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudou Vám žádné další newslettery zasílány. Údaje budou po odhlášení z odběru newsletteru uchovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem odpovědnosti a případné obrany proti nárokům na náhradu škody v souladu s čl. 5 odst. 2 GDPR po dobu tří let. Pokud neexistují zákonné povinnosti pro uchování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje následně vymazány.

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a není právně ani smluvně vyžadováno nebo povinné. Neposkytnutí vašich osobních údajů by mělo pouze za následek, že byste nemohli náš newsletter dostávat. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

HubSpot

Společnost HubSpot , 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland používáme pro následující aspekty našich online marketingových aktivit:

 • E-mailový marketing (pozvánky na veletrhy, informační bulletiny atd.)
 • Cílové stránky a kontaktní formuláře
 • Zveřejňování a reportování v sociálních médiích
 • Reporting (např. zdroje návštěvnosti, návštěvy atd.)

Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Naše kontaktní formuláře umožňují návštěvníkům naší webové stránky, dozvědět se více o našem podniku, stažení obsahů, obdržení bezplatných vstupenek na veletrh a poskytnout nám k dispozici Vaše kontaktní informace, jakož i další demografické informace.

Pro použití našeho kontaktního formuláře od vás potřebujeme údaje označené jako povinná pole. Tyto údaje používáme na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR, abychom mohli odpovědět na váš dotaz a zajistit bezpečnou a funkční strukturu stránek. Pokud jsou vaše údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO, můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování.

Kromě toho se můžete sami rozhodnout, zda nám chcete poskytnout další údaje. Tyto informace jsou poskytovány dobrovolně a nejsou pro kontakt s námi povinné. Vaše dobrovolné údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas se zpracováním dobrovolných informací můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem se obraťte na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem odpovědi na vaši žádost. Vaše údaje vymažeme, pokud je již nepotřebujeme a neexistuje žádná zákonná povinnost jejich uchovávání.

Pomocí HubSpot máme možnost analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek při surfování. Statistická uživatelská data našich online marketingových nabídek slouží k optimalizaci funkcí webové stránky a poskytnutí obsahů návštěvníkům naší webové stránky, přizpůsobených jejich zájmům. Činíme tak pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte možnost zamezit sledování pomocí HubSpotu a odvolat váš souhlas tím, že kliknete na následující odkaz: Deaktivace HubSpot-Tracking

Potom je pro vás nastaven soubor cookie s platností 2 roky, což znamená, že sledování ze strany HubSpot na našich webových stránkách již neprobíhá.

Naše e-mailová služba je navržena tak, abychom byli automaticky informováni o tom, zda a kdy byl e-mail otevřen a v jakém čase bylo kliknuto na odkaz v e-mailu. To znamená, že pro výše popsané e-mailové a online marketingové aktivity je evidována i kompletní IP adresa návštěvníka webové stránky, není ale trvale uložena.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti HubSpot si můžete prohlédnout zde, další informace o dodržování GDPR zde . Více informací ke cookies, používaných HubSpot naleznete zde . Další informace k zpracování údajů v souvislosti s vašimi kontaktními údaji naleznete zde.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

LinkedIn Insight Tag, Linked Ads, LinkedIn Analytics

K měření dosahu našich webových stránek a našich marketingových aktivit používáme konverzní nástroj „LinkedIn Insight Tag" společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Tento nástroj vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie, který mimo jiné shromažďuje následující údaje: IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a události stránky (např. zobrazení stránky): IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud se používají k dosažení členů napříč zařízeními) zaheslovány. Přímé identifikační údaje členů jsou do sedmi dnů odstraněny, aby se údaje staly pseudonymními. Tyto zbývající pseudonymizované údaje jsou potom do 180 dnů vymazány. V tomto případě je na našich webových stránkách vložen tag LinkedIn Insight, který naváže spojení se serverem LinkedIn, když navštívíte naše webové stránky a jste přihlášeni na LinkedIn. Společnost LinkedIn nesdílí osobní údaje, ale poskytuje nám anonymizované zprávy o publiku webových stránek a výkonnosti zobrazení. Další informace k ochraně osobních údajů u LinkedIn můžete zjistit v Informacích o ochraně osobních údajů LinkedIn. Jako člen LinkedIn máte také možnost deaktivovat reklamní účely v nastavení svého účtu LinkedIn. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste jej udělili.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Monotype Web Fonts

Abychom mohli na našich webových stránkách zobrazovat písma v plném rozsahu, využíváme služeb společnosti Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Jakmile navštívíte naše webové stránky, je z licenčních a fakturačních důvodů navázáno spojení se servery společnosti Monotype Imaging Holdings Inc., je přenesena vaše IP adresa a požadovaná webová písma jsou prohlížečem načtena do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma mohly zobrazit. Vaše IP adresa bude společností Monotype uložena po dobu 30 dnů a následně je smazána. Monotype používáme v zájmu atraktivní a jednotné prezentace naší online nabídky. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace k ochraně údajů ze strany společnosti Monotype naleznete v jejím Prohlášení o ochraně osobních údajů .

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Uzavřená uživatelská skupina myNORD a E-Shop

Pro používání našeho internetového portálu myNORD a/nebo našeho e-shopu vyžadujeme vaši registraci. Přitom jsou dotazovány všechny údaje, které k provedení a realizaci objednávky potřebujeme: Vaše úplné jméno popř. Vaše kompletní firemní označení včetně osoby nebo osob, oprávněných k zastupování, Vaše e-mailová adresa, Vaše adresa (fakturační a eventuálně odlišnou dodací adresu) a eventuálně Vaše telefonní číslo (např. pokud je nutné operativní odsouhlasení dodacího termínu). Mimoto musíte zvolit jméno uživatele, jakož i heslo; oboje Vám umožní snadné přihlášení nebo nové zadání údajů. Vámi zadané údaje ukládáme pro zřízení zákaznického účtu, pomocí kterého evidujeme, provádíme a realizujeme Vaše objednávky. Vaše osobní údaje zachováváme pro další objednávky (registrace), dokud registraci zachováváte v platnosti. Můžete si prohlédnout podrobnosti o aktuálních a minulých objednávkách a očekávaných termínech dodání. Máte kdykoliv právo odvolání Vašich registračních údajů, jejich korigování, ale i vymazání. Vaši registraci u nás vymazáváme, pokud je vymazání zákonně předepsáno, nejpozději ale po dvou letech po provedení Vaší poslední objednávky.

Přenos dat od nás k vám je šifrován pomocí SSL/TLS. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely zpracování vašich objednávek a pro plnění smlouvy uzavřené s vámi čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Novalnet

V uzavřené oblasti e-shopu spolupracujeme v rámci zpracování plateb kreditními kartami s poskytovatelem komplexních služeb Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring. Za tímto účelem jsou vaše platební údaje předávány společnosti Novalnet v zašifrované podobě. Kromě zahájení zpracování platby nemáme na zpracování údajů společností Novalnet žádný vliv. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Novalnet AG, které naleznete zde . Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely zpracování vašich objednávek a pro plnění smlouvy uzavřené s vámi čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

YouTube

Na našich webových stránkách příležitostně používáme videa YouTube od poskytovatele Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato videa jsou vložena v "režimu zvýšené ochrany osobních údajů" služby YouTube, v němž se podle společnosti YouTube až do přehrání videa neukládají žádné informace o návštěvnících webu. Pokud video přehrajete, vyjadřujete v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR svůj souhlas s tím, že údaje bude zpracovávat YouTube jako odpovědný subjekt a že toto zpracování nemůžeme dále ovlivnit. Pro další související informace odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube.

Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady mohou mít k údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v nebezpečných třetích zemích, je předání do třetí země založeno na v vašem souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

§ 5 Vymazání údajů

Pokud to není výslovně uvedeno v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu s žádnou zákonnou povinností uchovávání. Pokud nebudou údaje vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. Tzn. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

§ 6 Vaše práva jako dotčené osoby

Při zpracování vašich osobních údajů vám GDPR jako subjektu údajů zaručuje určitá práva:

Právo na informace (čl. 15 GDPR)

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají; v takovém případě máte právo na informace o těchto osobních údajích a na informace podrobně uvedené v čl. 15 GDPR.

Práv o na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a v případě potřeby o neprodlené doplnění neúplných údajů.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)

Máte právo požádat o neprodlené vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud se uplatní některý z důvodů podrobně uvedených v čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požádat o omezení zpracování, pokud se uplatní některá z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu přezkumu odpovědnou osobou.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

V určitých případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 20 GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně.

Právo na odvolání (čl. 7 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Upozorňujeme, že odvolání je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, tím není dotčeno.

Právo na námitku (článek 21 GDPR)

Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR (zpracování údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů) nebo na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. e GDPR (zpracování údajů z důvodu ochrany veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Osobní údaje potom již nezpracováváme, ledaže by existovaly prokazatelně závazné chráněné důvody zpracování, převažující zájmy, práva a svobody dotčené osoby, nebo zpracování slouží uplatnění, provedení nebo ochraně právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení o ochraně údajů. Právo na podání stížnosti lze uplatnit zejména u dozorčího orgánu v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

Uplatnění vašich práv

Pokud není výše uvedeno jinak, obraťte se, prosím, pro uplatnění svých práv na ochranu údajů na orgán uvedený v tiráži.

§ 7 Odkaz na právo vznést námitku proti přímé reklamě

Vaše osobní údaje zpracováváme k účelům přímé reklamy. Proti tomuto zpracování máte vlastní právo námitky, jeho realizace vedoucí k ukončení zpracování za účelem přímé reklamy Námitku směřujte prosím na: Radek.Drabik@nord.com .

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Náš externí pověřenec pro ochranu osobních údajů vám rád poskytne informace o ochraně osobních údajů na následujících kontaktních údajích:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Germany
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com

Pokud se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, uveďte prosím také odpovědný orgán uvedený v tiráži.