Motory do prostředí s nebezpečím výbuchu

Optimálně zabezpečené

Motory do prostředí s nebezpečím výbuchu do NORD DRIVESYSTEMS poskytují výkon od 0,12kW do 30kW a splňují veškeré požadavky přísných evropských směrnic ATEX.

Ochrana proti výbušnému prachu

Motory v nevýbušném provedení

 • Výkony: 0,12 - 22 kW
 • Třídy účinnosti: IE1 a IE2

Ochrana proti výbušným plynům

Motory v nevýbušném provedení

 • Výkony: 0,12 - 22 kW
 • Třídy účinnosti: IE1 a IE2

Elektrické motory s ochranou proti výbuchu

V prostředí s nebezpečím výbuchu musí systémy a kompomenty odpovídat příslušným národním předpisům země, kde budou provozovány. V Evropské unii je to směrnice 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS má dlouholeté zkušenosti s ochranou proti vývušným plynům i prachům a nabízí specifické robustní motory ve výkonech od 0,12 do 200kW speciálně pro toto pole použití.

Navíc k požadavkům na ochranu proti výbuchu splňují tyto motory také požadavky, které nejsou specifikovány v ochraně proti nebezpečí výbuchu, jako třeba směrnice o eko-designu, EMC a RoHS.

Vedle motorů pro evropský trh nabízí NORD DRIVESYSTEMS také motory s ochranou proti výbuchu i pro mnoho dalších regionů ve světě, např. Rusko či USA dle standardů IEC EX.

Tyto motory jsou rozsáhle chráněny proti výbuchu a jsou speciálně konstruovány pro aplikace v atmosférách s příležitostným výskytem výbušného prachu či plynu. Naše motory do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou používány v širokém rozsahu aplikací, např. pro pohon čerpadel, míchadel nebo zdvihů.

Motory do prostředí s nebezbečím výbuchu od NORD: Jistá věc

 • Robustní
  Naše motory s ochranou proti výbuchu mohou pracovat v kategorii 2D nebo 3D prašná atmosféra (zóna 21 a 22) nebo v kategorii 2G nebo 3G plynná atmosféra (zóna 1 a 2)."
 • Kvalita
  NORD DRIVESYSTEM velmi úzce spolupracuje s Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) a DEKRA EXAM GmbH pro udržení kvality výroby, kontroly svých výrobků na vysoké úrovni. Veškeré motory kategorie 2 mají zkušební typový certifikát. "
 • Know-how
  NORD DRIVESYSTEMS má mnoholeté zkušenosti s ochranou proti výbušným plynům a prachům, a již více než deset let vyrábíme motory do prostředí s nebezpečím výbuchu, které splňují stále přísnější požadavky.

Pohony s ochranou proti výbušnému prachu

V mlýnech na mouku, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu: Ve všech prostorech těchto použití se může vyskytnout atmosféra s výbušným prachem. Pro bezpečnou prevenci požáru či výbuchu při použití v Evropě splňují tyto motory evropský standard EN 60079-31 a ochranu proti vznícení třídy tD

Zjistěte více o výhodách našich elektrických motorů s ochranou proti výbuchu prachů
Více informací

Pohony s ochranou proti atmosféře s výbušným plynem

Účinná ochrana proti výbuchu je také nezbytná u pohonných systémů pracujících v prostředí s potenciálně výbušným ovzduším. Z tohoto důvodu vyrábí NORD motory s ochranou proti výbuchu speciálně pro tyto prostory, kterí vyhovují přísným nařízením EU směrnice 2014/34/EU. Tyto pohony nabízíme v provedeních proti vznícení typu "Zajištěné provedení" (e), "Pevný závěr" (d/de) a "Nejiskřící provedení" (n) ve třídě zvíšené účinnosti IE2 těchto motorů.

Do prostory, ve kterých se může vyskytovat výbušný prach i plyn, vám rádi nabídneme na vyžádání pohony s kombinovanou ochranou.