Tiráž

NORD - Copyright

Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Fon. +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Všechna práva vyhrazena.

Sídlo společnosti:

Komanditní společnost, sídlo Bargteheide, registrační soud Lübeck, HRB 2038 AH

Komplementář: Sídlo Bargteheide, registrační soud Ahrensburg HRB 2038

Jednatelé: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

Daňové identifikační číslo: DE 135507187

Steuer-Nr.: DE 135507187

D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Souhlasné prohlášení Getriebebau NORD

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami používání. Obchodní politika představená na těchto webových stránkách může být kdykoliv změněna bez předchozího oznámení veřejným prohlášením firmy Getriebebau NORD.

Getriebebau NORD - Obsah nabídky Online

Getriebebau NORD nepřebírá v žádném případě záruku za aktuálnost, správnost , úplnost a kvalitu uváděných informací.Nároky na ručení proti Getriebebau NORD, které se vztahují na materiální nebo nemateriální škody, které byly způsobeny využíváním nebo nevyužíváním poskytovaných informací, příp. využitím špatných a neúplných informací, zásadně odmítáme. Všechny nabídky jsou nezávazné. Getriebebau NORD si výslovně vyhrazuje, části nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, zrušit nebo její uveřejnění časově nebo s konečnou platností omezit.

Getriebebau NORD - odkazy

Při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí internetové stránky ("Links"), které leží mimo oblast odpovědnosti Getriebebau NORD, je povinnost ručení vyloučena. Getriebebau NORD nemá v žádném případě vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah navazujících stránek. Toto platí pro všechny odkazy a „links“ uvnitř vlastní internetové nabídky. Za ilegální, špatné nebo neúplné obsahy a především za škody, které vzniknou využitím nebo nevyužitím takových nabídnutých informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno a nikoliv ten, který pouze přes odkazy na příslušné informace odkazuje.

Getriebebau NORD - autorské právo

Autorské právo pro zveřejněné objekty, vytvořené přímo firmou Getriebebau NORD, zůstává samotné firmě Getriebebau NORD. Rozmnožování takových obrázků, zvukových záznamů, videových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Getriebebau NORD dovoleno.

Getriebebau NORD – ochrana údajů

Pokud je součástí internetové nabídky možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (E-mailové adresy, jména, adresy), pak je udání těchto dat ze strany uživatele výslovně dobrovolné.

Getriebebau NORD - právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, která na tuto stránku odkazuje. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, už neodpovídají nebo zcela neodpovídají platné právní úpravě, zůstávají ostatní části tohoto dokumentu svým obsahem a platností tímto nedotknuté.