Manipulace se sypkými materiály

Pohoná technologie pro manipulaci se sypkými materiály

Náročné okolní podmínky jsou při dopravě a manipulaci se sypkými materiály běžné. To znamená velké výkyvy teploty, abrazivní materiály a drsné provozní podmínky. Spolehlivost a nákladová efektivnost řešení NORD pro tyto výzvy se osvědčila v tomto oboru po celém světě. Jako základ jsou vybrána plně vybavená řešení pohonu NORD založená na modulárním systému, který se skládá z frekvenčního měniče, motoru, převodovky, spojek a brzd. Jsou kombinovány s řešeními individuálně vyvinutými a navrženými podle požadavků zákazníka.

Skladování

    Pro přechodné skladování sypkých materiálů ve skladech, silech a zásobnících až do dalšího kroku procesu nabízí NORD pohonné systémy individuálně přizpůsobené potřebám zákazníků.

Plnící / vyprazdňovací systémy

    Bezpečné a rychlé nakládání a vykládání nákladních automobilů, lodí a vlaků různými sypkými materiály vyžaduje spolehlivé, přesné a výkonné pohony NORD.

Dopravníky

    NORD nabízí ideální řešení pohonů pro manipulaci s širokou škálou materiálů, meziproduktů nebo konečných produktů pomocí dopravníkových systémů. Precizní technologie a výjimečný výkon charakterizují motory s převodovkou NORD.

Systémy vážení a dávkování

    Pro přesnou a dynamickou kontrolu množství dopravovaného sypkého materiálu nabízí NORD individuálně řízené pohonné systémy, které umožňují inteligentně upravit tok materiálu.