Nejmodernější varna v Evopě

Výkonné pohony od NORD DRIVESYSTEMS

Během 40 let nepřetržitého nepřetržitého provozu vyprodukovaly nádrže a nádrže ve staré varně pivovaru Forst 25 milionů hektolitrů speciálního piva.

Zařízení v nové varně

Zaměřeno na zákazníka

Protože se technika posunula a to především v oblasti spotřeby energie, rozhodlo se vedení firmy pro výstavbu nové budovy. Velký zřetel byl kladen na energetickou efektivitu. Forst zadal požadavek předním německým výrobcům v oblasti vývoje pivovarnické technologie a speciální pohonové techniky. Procesy budou průběžně sledovány senzory a řízeny přes inteligentní zařízení tak, aby zdroje byly zpracovány maximálně šetrně. To současně umožní urychlení různých procesních kroků a pokles spotřeby energie o 30% už v prvních týdnech.

Pět velkoobjemových nádrží včetně techniky a potrubních systémů, nově koncipované zásobování vodou a šrotovna se dvanácti sily, stejně jako tři od sebe oddělené zásobní nádrže - přesně 16 měsíců času měli inženýři a montéři na vybudování nejdůležitější součásti 154 let starého pivovaru Forst v jihotyrolském Algundu. Nyní stojí na okraji rozsáhlého areálu pivovaru nová varna a je dobře viditelná z přilehlé silnice. Skleněná fasáda o rozměru 4.800 m2 umožňuje už zvenčí pohled na zařízení, které je považováno za ukázkový projekt moderního pivovarnictví v Evropě. Denně lze vyrobit až 12 varů, vždy v konečném množství až 630 hl; což znamená roční kapacitu 900.000 hektolitrů piva.

Požadavky na projekt

Bezproblémý přechod na nové zařízení - Omezený časový plán byl s ohledem na komplexní a technicky náročné zařízení největší výzvou pro generálního dodavatele. Firma Ziemann Holvrieka GmbH, která se specializuje na pivovarnická zařízení, byla zodpovědná za plánování a konstrukci všech technických systémů. Pět pivovarských nádob a strojová zařízení byly předvyrobeny v závodě v Bürgstadt/Mainu a poté se naloženy na nákladním autě vydaly na 550 km dlouhou cestu do Jižního Tyrolska. Proces vaření musel nerušeně pokračovat i během stavebních prací. Ani při přechodu na nové zařízení nesmělo dojít k přerušení.

Každý pohon je individuálně přizpůsobený - NORD DRIVESYSTEMS uzpůsobil převodové motory různým nádobám dle individuálních požadavků jednotlivých oblastí, počínaje šrotovníkem, který slad před začátkem varného procesu šetrně šrotuje, až po šnekový dopravník k výstupu mláta. Sešrotovaný slad je ve rmutových nádržích smíchán s pitnou vodou s blízkých hor a s pomocí tepelně optimalizovaných přenosných ploch na podlaze a obrubách zahříván na různé teploty. Frekvenčně řízená kuželočelní převodovka NORD, standardně vybavená teplotním čidlem, pohání míchadlo. Po takzvaném teplotním odpočinku je do vystírací kádě pumpována tekutina.

Řešení aplikace

Dynamické řízení rychlostí pohonu - S průměrem 8,6 metrů a váhou téměř 21,5 tun je vystírací káď srdcem zařízení. Tekuté a pevné části rmutu se separují plně automatizovaně. Jelikož se pivovarské mláto ukládá na dno kádě, tvoří přirozenou filtrační vrstvu. Speciální sekací stroj mláto uvolňuje, aby mladina mohla stejnoměrně odtékat. Tímto se zvyšuje kvalita mladiny a zajišťuje efektivní využití surovin. Tlaková čidla pod dnem nádoby rozpoznávají konzistenci mláta a pohon odpovídajícím způsobem reguluje rychlost stroje. Toto inteligentní řízení systému povolujeje průtokový objem 9 až 14 litrů za minutu a metr čtvereční. Poté následuje odstranění mláta: stroj se postupně spouští a ploché tyče namontované na jeho šesti ramenech vytlačují mlat z nádoby. Také tento krok probíhá plně automaticky. Pokud se nakupí příliš mnoho hmoty, proces spouštění se zastaví a rychlost se přizpůsobí. Takto lze nádobu vyprázdnit za šest minut. Pro obzlášť šetrný postup je během uvolňování mláta potřeba nízký počet otáček, při jeho odstraňování ale naopak vysoký, aby byla nádoba co nejrychleji vyprázdněna. Tak je zajištěno, že míra zakalení mláta je velmi nízká a průtok probíhá současně velmi efektivně. Počty otáček, spotřeba proudu i teplota motoru jsou z důvodu kontroly stále centrálně monitorovány. Speciálně pro oba tyto postupy byl zkoncipován pohon NORD na bázi duté hřídele s vnitřním drážkováním. Pohon se skládá z kombinace motoru, průmyslové převodovky a kuželočelní převodovky. Má maximální kroutící moment 96 000 Nm a může plynule regulovat obvodovou rychlost z jednoho na sto metrů za minutu a to při konstantním momentu.

Na milimetr přesné zvedací zařízení - Stroj je ve vystírací kádi zvedán a spouštěn až o 500 mm a to na milimetr přesně i při plné zátěži. K přesnému zaujmutí pozice byl instalován koncový spínač a optický senzor. Výšku lze nastavit jak během klidového stavu, tak ve fázi volnoběhu a během provozu. Kuželočelní převodovka a hydraulická zvedací jednotka jsou uzpůsobeny tak, aby odolávaly axiálním a radiálním zatížením. Pohon podává motorový výkon 18,5 kW a má výstupní otáčky 0,04 až 4 otáčky za minutu. Aby bylo zajištěno udržení požadovaných otáček na motoru, byl instalován snímač. Přídavný externí ventilátor zajišťuje dostatečné ochlazování za provozu při nízkých otáčkách. Aby se zabránilo úniku maziva na odvzdušňovacím ventilu na převodovkách s montovaným provedením způsobeném vysokými teplotami, jsou na obou převodovkách vestavěny olejové expanzní nádoby. Speciální těsnicí systém na průmyslové převodovce zajišťuje, že na hřídeli je vždy dostatečný mazací film. Díky konstrukci nevyžaduje zvedací klec další olejové nádrže, což eliminuje problematiku těsnění. Všechna ložiska jsou integrována do jednodílné blokové skříně, která byla vyvinuta firmou NORD. Uzavřená skříň takto disponuje vynikající pevností a tuhostí a mezi výstupní stranou a skříní se nevzniká žádná dělící spára, zatížená radiální sílou nebo točivým momentem. Díky této kompaktní a lehké konstrukci má převodovka velmi tichý chod, ve srovnání s převodovkami s dělící rovinou delší životnost a menší spotřebu energie.

Závěr - "Nová varna je ukázkovým projektem a byla zkonstuována tak, aby mohla minimálně 40 let spolehlivě vykonávat svou práci" vysvětluje Dr. Walter Unterthurner, technický ředitel firmy Forst. Významný podíl na tom má pohonová technika firmy NORD DRIVESYSTEMS. Díky stavebnicovému systému skříní a pohonových elementů bylo možné pohonové jednotky přesně přizpůsobit požadavkům pivovaru a zkrátit celkovou dobu procesu ve stírací kádi na zhruba hodinu a půl.

Čelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

AS0004 - Řešení pohonu pro scezovací káď


AS0004 - Řešení pohonu pro scezovací káď
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6028 - Drive solutions for the beverage industry


A6028 - Drive solutions for the beverage industry
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Další informace najdete zde: