Letištní zavazadlové dopravníky

Pohonové systémy pro letištní průmysl

Mnoho let hledala firma Logan Teleflex,dceřinná společnost Daifuku Airport Technologies, decentralizovaný systém řízení pro své zavazadlové dopravníky.

Zaměřeno na zákazníka

Více než 70 let vyvíjí Daifuku Airport Technologies, obchodní divize firmy Daifuku CO., LTd., vysoce moderní automatizované dopravníky. Daifuku Airport Technologies zformoval z firem BCS Group, Daifuku Logan, Elite Line Services, Jervis B Webb a Logan Teleflex mezinárodního poskytovatele řešení pro celosvětovou letištní techniku. Abychom mohli nabídnout inovativní zařízení pro zavazadlové dopravníky, řešení provozu letiště a jeho údržby, využíváme spektrum našich produktů a služeb, naše rozsáhlé zkušenosti, naše zdroje a naše celosvětové zázemí.

Zaměřeno na projekt
NORD Drivesystems dodal přes 100 převodových motorů pro zavazadlové dopravníky. Četné pásové dopravníky jsou vybaveny buďto kuželočelními převodovkami série 90.1 nebo dvoustupňovými kuželočelními převodovkami série 92.1/93.1 a mnoho z nich má decentralizované řízení pohonu.

  • Nákladově efektivní
  • Snadná instalace
  • Snadná údržba a podpora

Projektové požadavky

V jedné nedávno odevzdané nabídce na renovaci letištního terminálu v USA byly plánovány centrálně řízené pohony. Po konzultaci s projektovým systémovým poradcem pro zavazadlové dopravníky se firma Daifuku poté, co obdržela řešení od firmy NORD, rozhodla nabídnout letišti decentralizovaně řízené řešení.
Letištní zavazadlové dopravníky jsou provázaná uspořádání komplexních pásových dopravníků, které musí pracovat precizně a spolehlivě. Protože musí být podle přání zákazníka konfigurovány nejen mechanické, ale i elektronické aspekty projektu, nabízí řešení od firmy NORD komplexně propojený systém, kde jsou zohledněny všechny aplikační požadavky.
U přeplněných úseků zavazadlových dopravníků je integrované dynamické řízení brzd nezbytností. Je potřebné pro rychlý rozjezd a zastavení dopravníků, které pohybují jednotlivými zavazadly. Každá stavební výška motoru NORD se dodává s řadou velikostí brzd a s velkou škálou příslušenství. U brzdových motorů NORD s decentralizovanými frekvenčními měniči je brzdový usměrňovač integrován přímo v pohonu. Z tohoto důvodu nejsou nutné standardní brzdové usměrňovače a příslušné releové okruhy řízení brzd.
Zavazadlové dopravníkové zařízení obsahuje několik set převodových motorů. Řešení centrální rozvodové skříně vyžaduje, aby byl každý převodový motor dopravníku připojen vlastním napájecím kabelem. To by mělo za následek velmi zdlouhavý instalační proces i uvedení do provozu.
Řešení NORDu s decentralizovanými pohony a M12 konektory instalaci zjednodušují. „U našich projektů nabízíme téměř výlučně NORD"" říká Gary Downs, zastupující manažer prodeje Logan Teleflex. Jako důvod uvádí, že produkty NORD jsou cenově výhodné a flexibilní ve výběru různých variant ke splnění specifických systemových požadavků.

Aplikační řešení

S vysoce kvalitními pohonovými systémy, které představují kombinaci převodového motoru a frekvenčního měniče, nabízí NORD DRIVESYSTEMS spolehlivé a cenově výhodné řešení pro specifické potřeby zavazadlových dopravníků. „Na produktech NORD si ceníme skutečnosti, že vstupní i výstupní moduly stejně jako frekvenční měniče jsou kompletně integrovány na převodovce"" říká Downs. Integrované elektromechanické pohonové řešení vybavené konektory mohlo být předmontováno v montážním závodě Daifuku, čímž došlo ke snížení nákladů na montáž kabeláže na místě. Tato předmontáž zkrátila rovněž časy instalace a uvedení do provozu.
Modulární konstrukce NORDu se pro průběžnou údržbu a péči o letištní zavazadlová dopravníková zařízení jeví jako velmi vhodná. ""Skutečně úctyhodná pro mě byla skutečnost, že vše proběhlo tak hladce. Nevzpomínám si, že by se kdy předtím vyskytlo tak málo problémů"" říká Aaron Thompson, vedoucí prodeje NORDu. Pro tento projekt dodané kuželočelní a dvoustupňové kuželočelní převodovky byly vybaveny frekvenčními měniči NORD SK 200E, které jsou zodpovědné za preciznost a řízení pohybu zavazadlových dopravníků.

Následující funkce byly zvoleny, aby poskytly dodatečná bezpečnostní opatření a snížily nutné hardwareové a kabelážové náklady pro zavazadlové dopravníky:
Bezpečnostní okruh ""Bezpečné vypnutí momentu"" (STO): Jde o nouzovou metodu, která odpojí 24V napájení tranzistorů, které vyrábí pulsně šířkově modulovaný výstupní signál (PWM) pro motor. Pokud je aktivován STO okruh, nemůže frekvenční měnič motor dále řídit, dokud tento okruh nebude deaktivován.
DeviceNET™ řízení po sběrnici: centrální PLC řídí pohon přes komunikační sběrnici DeviceNET™. Tímto způsobem mohou být náklady na kabeláž redukovány, protože odpadá instalace jednotlivých řídících kabelů pro každý frekvenční měnič. Frekvenční měnič může také dodávat zpětná hlášení k vyhodnocení do nadřazeného PLC.
Ovladač lokálně/VYPNUTO/vzdáleně: přepínač, se kterým může pohon fungovat v lokálním /manuálním módu. Pokud by komunikace DeviceNET™ sběrnice vypadla nebo by se poškodil síťový kabel, může být AC pohon s integrovaným spínačem přepnut do manuálního módu.

Gary Downs,vedoucí prodejního oddělení u Logan Teleflex

"U našich projektů nabízíme téměř výlučně NORD"

Stažení případové studie

PDF případová studie Daifuku Logan Telefex zde ke stažení | PDF (1 MB)