Aplikace / Odvětví

Řešení pohonů

NORD Drivesystems application engineers ensure that things keep moving in over 100 industries, such as airport technology, cement & minerals, intralogistics, food industry, steel industry NORD Drivesystems Anwendungsspezialisten sorgen in über hundert Branchen für Bewegung, wie z.B. Flughafentechnik, Zement & Mineralien Aufbereitung, Intralogistik, Lebensmitteltechnik, Stahlindustrie

NORD Drivesystems - Společně to roztočíme

Getriebebau NORD patří – v oblasti mechanických a elektronických řešení – v celosvětovém měřítku k leadrům oboru pohonné techniky. Výrobní program zahrnuje převodové motory, motory, průmyslové převodovky, měniče frekvence , motorové startery a softstarty k decentrálnímu řízení pohonů.