Aplikační příručka AG 0100

ASM - CFC Closed-Loop

optimalizace nastavení měniče s asynchronním motorem

Toto aplikační doporučení popisuje proceduru optimálního nastavení regulátoru měniče pro zvýšení energetické účinnosti a dosažení kratších časů regulace pohonu se zpětnou vazbou (snímačem otáček).

Popsán je jen režim vektorové regulace se zpětnou vazbou, který má následující výhody ve srovnání s provozem vektorové regulace s otevřenou smyčkou (bez snímače otáček):

  • Vyšší kroutící moment - tuhost
  • Plný moment při nulové rychlosti
  • Vysoká přesnost rychlosti
  • Kratší reakční časy

Vektorový režim se zpětnou vazbou , neboli Servorežim je provoz měniče se snímačem otáček.

S tímto režimem souvisí několik regulačních funkcí, implementovaných jak pro rozvaděčový typ SK5xxE, tak pro decentrální měnič SK2xxE.

Ty umožňují individuální přizpůsobení pohonu dané aplikaci, implentovány jsou 4 typy regulátorů.