Servis

Často kladené dotazy

Převodovka

 • Zkontrolujte hladinu oleje
 • Vyměňte těsnění
 • Kontaktujte servis NORD

 • Zkontrolujte hladinu olejové náplně - Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby jej vyměňte
 • Byla odstraněna přepravní pojistka odvzdušňovacího systému?
 • Byla převodovka správně namontována ve správné montážní poloze? (viz návod k obsluze B1000)?
 • Zkontrolujte místo instalace (nepřípustná teplota okolí, např. v důsledku přímého slunečního záření, může poškodit těsnění)
 • Zkontrolujte okolní podmínky (cizí částice v prostředí na povrchu těsnění /hřídele mohou vést k netěsnosti těsnění)
 • Zkontrolujte teplotu převodovky (nepřípustná teplota převodovky vede k přetlaku v převodovce a může vést k netěsnosti)
 • Byla použita vhodná radiální hřídelová těsnění pro danou aplikaci (např. použití verze s protiprachovou chlopní ve znečištěném prostředí)?
 • Konzultace s NORD DRIVESYSTEMS

 • Zkontrolujte hladinu oleje
 • Zkontrolujte instalační polohu pohonu
 • Zkontrolujte přetížení
 • Kontaktujte servis NORD

 • Zkontrolujte hladinu oleje
 • Zkontrolujte stav oleje (analýza oleje)
 • Vyměňte olej
 • Zkontrolujte upevnění / základ převodovky
 • Kontaktujte servis NORD

 • Zkontrolujte upevnění / základ převodovky
 • Zkontrolujte spojku, pokud je namontována
 • Při provozu s frekvenčním měničem zkontrolujte parametry
 • Kontaktujte servis NORD

 • Typ a množství oleje je uvedeno na typovém štítku převodovky
 • Typ a množství oleje je uvedeno na potvrzení objednávky
 • Ověřit dotazem na kancelář NORD

 • Kontaktovat kancelář NORD

 • Změna zapojení libovolných dvou fází (pozor! není možné, pokud má pohon zpětnou západku)
 • Pokud obsahuje pohon zpětnou západku, kontaktujte NORD

 • Pokud má pohon externí spojku, zkontrolovat ji
 • Kontaktovat NORD

 • Zvážit možnost použití měniče frekvence
 • Výměna převodů (ozubení)
 • Výměna motoru za jiným s rozdílným počtem pólů (jinými jmenovitými otáčkami)
 • Kontaktovat NORD

Motor

 • V případě provozu s měničem frekvence zkontrolujte nastavení parametrů
 • Zkontrolujte ložiska motoru a podle potřeby je vyměňte
 • Zkontrolujte ventilátor / kryt ventilátoru
 • Kontaktujte servis NORD

 • V případě provozu s měničem frekvence zkontrolujte nastavení parametrů
 • Zkontrolujte ložiska motoru a podle potřeby je vyměňte
 • Zkontrolujte upevnění motoru a podle potřeby jej upravte
 • Pokud je mezi motorem a převodovkou namontována spojka, zkontrolujte vyrovnání a stav spojky
 • Kontaktujte servis NORD

 • Zkontrolujte připojení motoru na svorkovnici
 • Zkontrolujte napájecí napětí a jištění
 • U brzdového motoru zkontrolujte brzdu
 • V případě zpětné západky zkontrolujte směr otáčení
 • Kontaktujte servis NORD

 • U brzdového motoru zkontrolujte brzdu
 • Zkontrolujte aplikaci s ohledem na těžký start / návrh pohonu
 • Kontaktujte servis NORD

Zkontrolujte zapojení motoru a kabeláž

Pokud je to možné, provozujte motor v trojúhelníku (400V); v případě potřeby zkontrolujte nebo upravte konstrukci s ohledem na přetížení

Kontaktujte servis NORD

Pokud měnič nemá zpětnou západku, zaměňte dvě fáze napájecího zdroje

Kontaktujte servis NORD, pokud je pohon vybaven zpětnou západkou

 • Zkontrolujte napájení motoru
 • Zkontrolujte spojení vinutí (hvězda / trojúhelník)
 • Zkontrolujte nadměrné zatížení aplikace
 • U brzdového motoru zkontrolujte funkci brzdy
 • Kontaktujte servis NORD

 • Zkontrolujte napájení
 • Zkontrolujte pojistky / chránič motoru
 • Zkontrolujte vinutí motoru
 • Kontaktujte servis NORD

Zkontrolujte ventilátor

Při provozu s frekvenčním měničem zkontrolujte minimální frekvenci / rychlost. V případě potřeby nainstalujte externí ventilátor

Zkontrolujte četnost spínání motoru a podle potřeby změňte konstrukci

Zkontrolujte konstrukci a podle potřeby změňte požadovaný výkon motoru

U brzdového motoru zkontrolujte brzdu

Zkontrolujte místo instalace z hlediska chlazení

Kontaktujte servis NORD

 • Změřte odpor termistoru ve svorkovnici motoru (musí být 150 - 300 Ohm)
 • Kontaktujte servis NORD

Změřte odpor na svorkách termokontaktu ve svorkovnici motoru (0 Ohm = OK)

Kontaktujte servis NORD

 • Zkontrolujte napájecí napětí brzdy
 • Pokud je brzda ovládána usměrňovačem, usměrňovač zkontrolujte
 • Změřte odpor brzdové cívky
 • Zkontrolujte vzduchovou mezeru brzdy
 • Kontaktujte servis NORD

Měniče frekvence a motorové startery

 • Zkontrolujte síťové napětí a případně řídicí napětí (v závislosti na typu frekvenčního měniče).
 • V případě potřeby vraťte frekvenční měnič ke kontrole dodavateli.

 • Pomocí parametru (P700 [3]) a příručky určete příčinu zablokování

Toto chování je správně: měnič se nesmí rozeběhnout při přivedení silového napájení, pokud byl před tím již sepnutý kontakt START (sv.21). Pokud přesto potřebujete , aby se pohon rozeběhnul zvolte P428 = 1. Pozor na riziko neočekávaného rozběhu pohonu!

 • Zkontrolujte jmenovitý proud motoru a měniče (Imot<=Ifm)
 • Zkontrolujte motor a kabel motoru.
 • Snižte zatížení.
 • Zkontrolujte přesnou chybovou zprávu pomocí P700 [1]
 • V případě potřeby vraťte frekvenční měnič ke kontrole dodavateli

 • Zkontrolujte zatížení a rychlost, v případě potřeby nechte motor vychladnout nebo použijte externí ventilátor.
 • Zkontrolujte odpor termistoru (TF≈200Ω / 20C) a zapojení.
 • Pokud není použit vstup termistoru, přemostěte jej.

 • Prodlužte čas rampy v P103.
 • Použijte skalární režim nastavením parametrů P211=0% a 212=0% (ne u zdvihu!)
 • Použijte vhodný brzdný rezistor.
 • V případě potřeby upravte P217 (např. 200%).

Chybový kód určete podle blikajícího kódu LED diody DS (počet bliknutí LED diody následovaný mezerou) nebo jej načtěte z P700. Poté zkuste aplikovat opatření z příručky.

Zkontrolujte napájení, může chybět jedna fáze.

Zkontrolujte připojení enkodéru a směr otáčení pomocí P735; podle potřeby změňte rozlišení v P301.

Zkontrolujte BUS telegram z externího PLC.