Ochrana proti výbušnému prachu

Motory v nevýbušném provedení

  • Výkony: 0,12 - 22 kW
  • Třídy účinnosti: IE1 a IE2

Motory NORD v nevýbušném provedení patří již desetiletí k produktovému portfoliu NORD a dodávají se dle kategorií 2D a 3D pro zóny 21 a 22. U těchto systémů je použit typ ochrany „Ochrana krytím“ (tD). Všechny naše motory s ochranou proti výbušnému prachu jsou schváleny dle ATEX a HazLoc

Motory s ochranou proti výbušnému prachu jsou k dispozici s následujícími doplňky:

  • brzda (BRE+), externí ventilátor (F)
  • Ochrana motoru: termistor (TF), termokontakt (TW), klidové vyhřívání (SH)
  • Připojení motoru: Konektor silového napájení (MS)