Kestävä kehitys (CSR)

Vastuullisuuden periaatteet vaikuttavat liiketoimintaamme

Globaalina yrityksenä kannamme vastuuta toiminnastamme sekä paikallisesti että liiketoiminta-alueillamme maailmanlaajuisesti. Tavoittelemme jatkuvia parannuksia yhteistyössä henkilöstömme kanssa eri osa-alueilla, kuten työsuojelussa tai prosessin optimoinnissa yhdessä toimittajiemme kanssa. Voittoa tavoitteleva taloudellinen toiminta sekä ympäristön suojeleminen ja energian säästäminen eivät ole keskenään ristiriitaisia tavoitteita vaan kokonaisvaltainen tehtävä.

Yrityksen toimintakulttuuri ja eettiset ohjeet

Ajattelumme ja toimintamme keskiössä ovat asiakkaamme ja heidän tyytyväisyytensä ja menestyksensä. Johtoajatuksemme ja arvomme muodostavan kantavan perutuksen toiminnallemme, jossa yhdistyvät taloudellisuus ja kestävyys kaikilla osa-alueilla. Innovaatioiden ja energiatehokkuuden ohella pidämme erittäin suuressa arvossa myös henkilöstömme hyvää kohtelua sekä globaalia kumppanusverkostoamme.

Tämä toimintakulttuuri koskee kaikkia NORDin tytäryhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä sekä niiden kaikkia johdon edustajia ja työntekijöitä. Odotamme samojen arvojen, tavoitteiden ja johtamisperiaatteiden noudattamista myös toimittajiltamme. Siten myös toimipaikoissamme toimivien sopimuskumppanien on noudatettava näitä eettisiä ohjeita.

Vastuullisuus merkitsee meille eettisten ohjeidemme mukaisesti sitä, että otamme yritystoiminnassamme ja siinä tekemissämme päätöksissä huomioon talouteen, teknologiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja pyrimme saattamaan toiminnan ja päätösten vaikutukset asianmukaiseen tasapainoon.

Lisätietoja

Saksalainen kestävyyskoodeksi

Saksalainen kestävyyskoodeksi (Deutscher Nachhaltigkeitskodex, DNK) on tarkoitettu yritysten tueksi kestävyysstrategian kehittämisessä ja optimoinnissa. NORD on ottanut tavoitteekseen taloudellisuuden ja kestävyyden yhteensovittamisen. Raportoimalla kestävyysprosessistamme säännöllisesti sekä me itse että asiakkaamme voivat seurata yrityksemme kehitystä.

Lisätietoja

Energiankulutus ja CO2-päästöt kuriin

NORDin käyttöratkaisuilla

Tutustu täällä vaihtoehtoihin, joita voimme tarjota yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää

Whistleblowers

According to the Whistleblower Directive, NORD DRIVESYSTEMS has set up a system to report infringements. Reports are directly forwarded to our external ombudsman's office, FIRST PRIVACY GmbH in Bremen, Germany, where it will be kept confidential and, after a first review, will be forwarded to our internal compliance office for further consideration.

Find out more

ISO 14001 -sertifiointi

Kansainvälinen ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001 kannustaa yrityksiä kaikkialla maailmassa kiinnittämään aktiivisesti huomiota ympäristövaikutuksiinsa.

NORD panostaa ISO 14001 -sertifioituna yrityksenä ympäristön saastuttamisen ehkäisyyn ja ympäristövaikutustensa jatkuvaan parantamiseen.

Lisätietoja

Saksan YK:n Global Compact -verkosto

YK:n Global Compact on yritysten ja Yhdistyneiden kansakuntien välinen aloite, jolla halutaan hillitä globalisaation yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia.

NORD on Global Compact -aloitteen allekirjoittajana yksi lähes 17 000:sta yrityksestä, jotka ovat sitoutuneet edistämään kestävää ja vastuullista yritystoimintaa.

Lisätietoja