NORD on sertifioitu

Katso lisätietoja sertifioinneistamme, jäsenyyksistämme ja riippumattomien organisaatioiden arvioinneista.

Saksalainen kestävyyskoodeksi

Saksalainen kestävyyskoodeksi (Deutscher Nachhaltigkeitskodex, DNK) on tarkoitettu yritysten tueksi kestävyysstrategian kehittämisessä ja optimoinnissa. NORD on ottanut tavoitteekseen taloudellisuuden ja kestävyyden yhteensovittamisen. Raportoimalla kestävyysprosessistamme säännöllisesti sekä me itse että asiakkaamme voivat seurata yrityksemme kehitystä.

Lisätietoja

ISO 14001 -sertifiointi

Kansainvälinen ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001 kannustaa yrityksiä kaikkialla maailmassa kiinnittämään aktiivisesti huomiota ympäristövaikutuksiinsa.

NORD panostaa ISO 14001 -sertifioituna yrityksenä ympäristön saastuttamisen ehkäisyyn ja ympäristövaikutustensa jatkuvaan parantamiseen.

Lisätietoja

ecoVadis

Rating-järjestö EcoVadis arvioi NORD DRIVESYSTEMSin vuonna 2024 ja myönsi hopeisin kestävyyssertifikaatin. Pohjoissaksalainen yritys kuuluu kokonaisarvioinnissa ylimpään kuuteen prosenttiin alan valmistajista, jotka EcoVadis on arvioinut.

Lisätietoja

IntegrityNext

IntegrityNext on yrityksen ESG-riskinhallinta-alusta, jolla toimitusketjujen kestävyyttä voidaan parantaa ja lakisääteiset ESG-vaatimukset voidaan täyttää.

NORD DRIVESYSTEMS toimii johdonmukaisesti toimitusketjujen optimoimiseksi ja käyttää IntegrityNext-alustaa, jotta saa näkyviin toimitusketjun osien mahdollisia riskejä ihmisille ja ympäristölle.

Lisätietoja

Saksan YK:n Global Compact -verkosto

YK:n Global Compact on yritysten ja Yhdistyneiden kansakuntien välinen aloite, jolla halutaan hillitä globalisaation yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia.

NORD on Global Compact -aloitteen allekirjoittajana yksi lähes 17 000:sta yrityksestä, jotka ovat sitoutuneet edistämään kestävää ja vastuullista yritystoimintaa.

Lisätietoja