Kestävyysstrategiamme vuoteen 2025

Tie kohti kestävämpää tulevaisuutta

NORDissa on vuoden 2021 lopusta lähtien työstetty kestävyyskysymyksiä laaja-alaisessa tiimissä, jonka jäsenet työskentelevät hyvin moninaisten asioiden parissa. Tiimi saa työhönsä tukea sekä johdolta että osakkailta. 

​​​​​​​Alla pääset tutustumaan kestävyystiimiimme.

Vuoteen 2025 ulottuvassa kestävyysstrategiassa lupaamme itsellemme, asiakkaillemme ja suurelle yleisölle toimia johdonmukaisesti ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla. Emme innovoi ainoastaan sen vuoksi, että tuotteistamme ja työtavoistamme tulisi aina vain parempia, vaan parannamme myös niiden kestävyyttä.

Kestävä kehitys voimansiirtotekniikassa

Lue lisää yritysten yhteiskuntavastuustrategiastamme, toiminta-alueistamme ja tulevien vuosien etenemissuunnitelmastamme uudesta esitteestämme.

Lataa esite

Viisi osa-aluetta toimenpiteiden keskiössä

Hallinto ja prosessit

Kestävyysjohtaminen otettiin käyttöön NORDissa vuonna 2022. Tärkeitä merkkipaaluja ovat olleet sertifioidun ympäristöjohtamisjärjestelmän käyttöönotto Saksassa ja Bargteheiden-toimipaikan ensimmäisen kestävyyskertomuksen julkaiseminen. Hallinnon ja prosessien osa-alueella suurin haaste on saada aikaan kansainvälinen hallinto- ja raportointirakenne, joka koskee NORD-konsernin jokaista 48:aa tytäryhtiötä. Hallintorakenne määrittää muiden toimenpiteiden onnistumista erityisesti ympäristön osa-alueella energia- ja ilmastotoimissa.

Tärkeimmät painopisteet

 • Haluamme vuodesta 2025 lähtien kyetä laatimaan kansainvälisiä kestävyyskertomuksia, joihin yhdistetään kaikkien tytäryhtiöidemme avainluvut. Nimeämme vuoteen 2025 mennessä jokaiseen toimipaikkaamme kestävyysvastaavat, joiden kanssa vaihdamme tietoja säännöllisesti.
 • NORDin ympäristöjohtamisstandardien toteuttaminen kymmenessä suurimmassa tytäryhtiössä (henkilöstömäärässä mitattuna)

NORD on kansainvälinen toimija, jolla on lähes 5 000 työntekijää. Asiakkaidemme käytettävissä on 36 maassa omat yhtiömme, joissa on tuotantoa, kehitystyötä, kokoonpanoa, myyntiä ja palvelua. Suunnittelemme kestävyysstrategiaamme koko NORD-konsernia varten, sillä meidän nähdäksemme kaikkialla pitäisi voida noudattaa samaa vaatimustasoa kestävyysasioissa. Siksi aiomme luoda globaalit prosessit ja hallinto- ja raportointikäytännöt, jotka koskevat NORDia kokonaisuudessaan.

Ihmiset

Työmarkkinoilla vallitsee parhaillaan osaajapula, ja nuorista tulevaisuuden lupauksista käydään kovaa kilpailua. NORDin on luotava kokonaisvaltaisia konsepteja ja toimintatapoja varmistaakseen, että se on houkutteleva työnantaja kaikkialla maailmassa.

Tärkeimmät painopisteet

 • Aiomme varmistaa, että vuoteen 2025 mennessä miltei jokainen NORD-konsernin työntekijä tietää, mitä teemme yhteiskuntavastuun alalla, ja saa säännöllistä koulutusta.
 • Vuoteen 2024 mennessä otamme käyttöön digitaalisen osaamisen hallintajärjestelmän, jotta voimme tarjota kaikille NORDin työntekijöille mahdollisuuden yksilölliseen kouluttautumiseen.
 • Valmistelemme moninaisuuden avainlukua, jolla edistämme henkilöstömme moninaisuutta.

NORD-konsernin palveluksessa eri puolilla maailmaa on lähes 5 000 ihmistä. Lisäksi toimitusketjumme työllistää vielä paljon enemmän ihmisiä. Osallistaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työkulttuurimme kehittäminen, turvallisuus ja jatkuvan tiedon välittymisen turvaaminen ovat esimerkkejä aiheista, joita haluamme edistää.

Ympäristö

Koneteollisuuden yrityksenä NORDilla on suuri vaikutus maailman luonnonvarojen kulutukseen ja kasvihuonepäästöihin. Globaalissa yhtiössä tarvitaan kansainvälistä ympäristöjohtamista, jotta voidaan toteuttaa rakenteellisia toimia koordinoidusti sekä dokumentoida sitoumuksia oikeudellisessa mielessä vedenpitävästi. Energia- ja ilmastotoimet sisältyvät ympäristön osa-alueeseen.

Tärkeimmät painopisteet

 • Energiankulutuksen pienentäminen toiminnassamme ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen koko NORD-konsernissa
 • Uusiutuvan energian käytön lisääminen
 • man sähköntuotannon osuuden kasvattaminen
 • Ajoneuvokalustomme energiatehokkuuden parantaminen
 • Jätteen vähentäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen toimipaikoissamme
 • Ennalta ehkäisevä ympäristön suojeleminen vesistölle vaarallisilta aineilta
 • Kansainvälisen ilmastostrategian laatiminen (Bargteheidea koskeva ympäristöohjelma on jo olemassa)
 • Konsernin laajuisen hiilijalanjäljen laskeminen tasojen 1 ja 2 päästöille

Työmme painopiste on ympäristöasioissa. Ympäristöohjelmamme kehittämistyössä on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä eri aiheiden parissa työskentelevien kollegojen kesken.

Tuotteet

Kaltaisessamme teollisuusyrityksessä tuotteet ovat aina kestävyyspyrkimystemme ytimessä, ja niiden strateginen merkitys on huomattava. Tuotteiden suunnittelu, elinkaari ja käyttökohteet vaikuttavat materiaalitehokkuuteen, ihmisoikeuksien toteutumiseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Tuotekysymykset koskettavat siten myös ihmisten, ympäristön ja toimitusketjun osa-alueita.

Tärkeimmät painopisteet

 • Kestävyyden integroiminen tuotekehitysprosessiin
 • Energiatehokkaiden ratkaisujen osuuden kasvattaminen myynnissä
 • Yhden tuotesarjan hiilijalanjäljen laskeminen vuoteen 2025 mennessä
 • Tuotekohtaisen hiilijalanjäljen laskemisen pilotointi tänä vuonna yhden tuotteen avulla
 • Erityisen energiatehokkaiden tuotteiden myyntiosuuden merkittävä kasvattaminen – konkreettisena tavoitteena yli 30 prosenttia posti- ja pakettiteollisuudessa vuoteen 2025 mennessä

NORD on erikoistunut toimittamaan käyttöratkaisuja yli sadalle toimialalle. Monilla teollisuudenaloilla käyttöjen osuus energiankulutuksesta on huomattava. Pyrimme vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti tarjoamalla käyttöön erittäin tehokkaita käyttöratkaisujamme eli tuotteitamme.

Toimitusketju

Nykypäivänä on syytä pyrkiä järjestelmällisesti läpinäkyvään ja vähäriskiseen toimitusketjujen hallintaan. Se on tarpeen, jotta voidaan vastata lainsäätäjän ja asiakkaiden vaatimuksiin sekä vähentää toimitusketjuun liittyviä monitahoisia sosiaalisia, ekologisia ja myös taloudellisia riskejä.

Tärkeimmät painopisteet

 • NORDin on noudatettava Saksan toimitusketjulakia (LKSG) 1.1.2024 lähtien, mutta päätimme aloittaa sen noudattamisen jo vuotta aikaisemmin. Siten olemme taatusti valmiita täyttämään lain vaatimukset sen tullessa voimaan vuoden 2024 alussa.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen 85 prosentista osto-osia vuoteen 2025 mennessä
 • Materiaalien vaatimustenmukaisuuden edistäminen yhtiössä ja määritellyt vastuut
 • Lakisääteisten vaatimusten jatkuva seuranta, riskien tunnistaminen ja minimointi tehokkaiden prosessien avulla

Omaa erityisalaani on toimitusketjulainsäädäntö ja kaikki siihen liittyvä. Haluan saada asiakkaamme ja työtoverini vakuuttuneiksi siitä, että tuotteissamme käytetään kestävästi tuotettuja raaka-aineita ja komponentteja. On sanomattakin selvää, että kumppanimme ovat sitoutuneet ihmisoikeuksien noudattamiseen kaikkialla toimitusketjussa.