NORD CAD

  1. "Pobierz poniższy plik i rozpakuj go za pomocą Winzip lub innego odpowiedniego narzędzia.
  2. Uruchom Setup.