PROGRAMVARA

NORD SISTEMA – Bibliotek

NORD SISTEMA – Bibliotek

Utvärdering av säkerhetsrelaterade maskinstyrsystem enligt DIN EN ISO 13849

SISTEMAs programassistent (Safety of machine control systems/Säkerhet för maskinstyrsystem) används som hjälp vid utvärdering av styrsystem enligt DIN EN ISO 13849-1. Windowsverktyget emulerar strukturen för de säkerhetsrelaterade styrkomponenterna (SRP/CS, Särkerhetsrelaterade delar av ett styrsystem) baserat på den så kallade avsedda arkitekturen och beräknar reliabilitetsvärden för de olika detaljnivåerna, inklusive den uppnådda prestandanivån (Performance Level (PL)). NORD frekvensomvandlare uppfyller kraven i säkerhetsstandarden STO (Safe Torque Off) och SS1 (Safe Stop 1). Med nedladdningen följer även NORDs bibliotek med alla frekvensomriktare som kan integreras i Sistema-biblioteket.

Språk:
Tyska , Engelska
Publiceringsdatum:
18 aug. 2017
Nedladdning:
Start
Tillbaka till översikt