Novinky –

Elektroprevodovky NORD optimalizujú dopravnú technológiu v lome

Spoločnosť SMIL, ktorá sa nachádza v Montpellier, vyrába dopravné systémy založené na pohonoch zo severného Nemecka. V kameňolome v južnej francúzskej obci Gardanne zaručujú elektroprevodovky od výrobcu NORD DRIVESYSTEMS bezpečnú a efektívnu prevádzku dopravníka.

 - - French -

Bargteheide, 2019-03-29

Pásové dopravníky v kameňolome Durance Granulats boli vybavené kužeľočelnými elektroprevodovkami radu NORD SK 90xx.1. Odvtedy bolo možné využiť tri zdroje materiálu namiesto jedného a zvýšiť kapacitu zariadenia o 25%. Motory s kužeľočelnými prevodovkami NORD majú štandardne krytie IP55, ako aj mechanický zabezpečovací systém, ktorý zabraňuje neúmyselnému spätnému chodu, keď dopravný pás stojí. Spoločnosť NORD vyvinula a dodala 26 motorov s výkonom od 2,2 kW do 22 kW.

Vďaka umiestneniu v blokovej jednodielnej skrini UNICASE poskytujú pohony najvyššiu torznú tuhosť a mimoriadne vysokú radiálnu a axiálnu únosnosť. Obrábanie ložiskových sediel sa uskutočňuje v jednom kroku, čo zaručuje dlhú životnosť.