Oznamovateľ (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Zaviedli sme systém na oznamovanie porušenia práva Únie.

Môžete sa rozhodnúť, či a ktoré zo svojich kontaktných údajov poskytnete a či chcete spätnú väzbu. Ak sa rozhodnete žiadať spätnú väzbu a uvediete kontaktné údaje, dostanete potvrdenie o prijatí vášho oznámenia do 7 dní prostredníctvom vami zadaného komunikačného kanála. Do 3 mesiacov dostanete informácie o tom, ako sa s vašim oznámením nakladá a aké opatrenia boli prijaté.

Hlásenie ide priamo nášmu externému ombudsmanovi, spoločnosti FIRST PRIVACY GmbH v Brémach v Nemecku, ktorá s nimi zaobchádza dôverne a po počiatočnej kontrole ich odošle nášmu internému úradu pre dodržiavanie predpisov na prijatie ďalších krokov.

Porušenie práva alebo správanie zneužívajúce právo môžete nahlásiť v nasledujúcich oblastiach:

 • Ľudské práva (CoC 3.3)
 • Detská práca a nútená práca (CoC 3.4.1f)
 • Korupcia (CoC 5.1)
 • Dodávateľský reťazec (CoC 6.0)
 • Verejné obstarávanie
 • Finančné služby, finančné produkty a finančné trhy, ako aj prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
 • Bezpečnosť a súlad produktu
 • Bezpečnosť na cestách
 • Ochrana životného prostredia
 • Bezpečnosť potravín
 • Zdravie zvierat a verejné zdravie
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana súkromia a osobných údajov, ako aj bezpečnosť sieťových a informačných systémov
 • Porušenia finančných záujmov Únie v zmysle článku 325 ZFEÚ a ďalej vymedzené v príslušných opatreniach Únie
 • Porušenie pravidiel vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ vrátane porušení pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, ako aj porušení pravidiel vnútorného trhu v súvislosti s konaním, ktoré je v rozpore s pravidlami dane z príjmov právnických osôb alebo v súvislosti s nimi na dohody, ktorých cieľom je poskytnúť daňovú výhodu, ktorá je v rozpore s cieľom alebo účelom súčasného zákona o dani z príjmu právnických osôb.
 • Ďalšie témy pre tento proces nahlasovania nájdete v našom etickom kódexe (Code of Conduct - CoC).

Prípady, ktoré zjavne nie sú relevantné, budú vymazané bez ďalšieho spracovania a bez potvrdenia prijatia.

Pomocou tohto odkazu sa dostanete na našu platformu, kde môžete odoslať správu.

Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Na podanie oznámenia máte dve možnosti:

1. Môžete nám zavolať na nasledujúce číslo: +491774418623

Na tomto čísle sa dovoláte do hlasovej schránky nášho externého ombudsmana, spoločnosti FIRST PRIVACY GmbH.

2. Môžete poslať e-mail tak, že kliknete na odkaz nižšie alebo ho skopírujete do prehliadača. Použitím odkazu sa otvorí predvyplnený e-mail, ktorý dostane náš externý ombudsman, spoločnosť FIRST PRIVACY GmbH.

Prípadne nám môžete poslať e-mail priamo na adresu: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Žiadame, aby ste do predmetu napísali „Oznámenie o porušení práva Únie“ a poskytli nasledujúce informácie:

 • Vaša úloha [napr. dotknutá osoba, svedok, svedkyňa, iné (uveďte)]
 • Meno spoločnosti: [uveďte názov spoločnosti, ktorej sa hlásenie týka]
 • príčina hlásenia [typ porušenia]
 • dátum a miesto skutku
 • podrobnosti o osobe, ktorej sa porušenie týka
 • popis incidentu: [čo najpodrobnejšie popíšte situáciu]
 • uveďte, či si prajete spätnú väzbu k svojmu hláseniu. Ak áno, uveďte, ako vás môžeme kontaktovať.

Pre spracovanie vášho hlásenia musíte vždy uviesť názov spoločnosti, ktorej sa to týka. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné.

Ak si želáte podať oznámenie anonymne e-mailom, môžete tak urobiť pomocou anonymnej e-mailovej schránky.

Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu.