DODÁVATELIA

SUBDODÁVATELIA A DODÁVATELIA SLUŽIEB

Špičková kvalita, inovatívne produkty navrhnuté s jasným zameraním na potreby zákazníkov - náš záväzok k tomuto prístupu urobil z spoločnosti NORD jedného z popredných svetových poskytovateľov riešení pohonných systémov.

Keď postupujeme vpred s našimi klientmi ako „Partners in Motion“, hľadáme dodávateľov, ktorí zdieľajú naše odhodlanie poskytovať zákazníkom maximálne výhody.

 - - German Englisch -

Partneri v pohybe

Od našich partnerov sa očakáva, že budú:

  • poskytovať neustále vysoký štandard kvality
  • ponúkať konkurenčné ceny prispôsobené trhovým podmienkam
  • flexibilní a spoľahliví
  • dobre organizovaní, komunikatívni a kompetentní
  • ponúkať neustále vynikajúce služby
  • inovatívni a ochotní prenášať vedomosti
  • dodržiavať zákony, najmä predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a ochranu životného prostredia

Naše očakávania by sa mali zhodovať s Vašimi

O našej spolupráci bude rozhodovať spoľahlivosť, flexibilita a dodržiavanie termínov.

Vaša spolupráca bude základom nášho partnerstva, v ktorom vypracujeme inovatívne technické riešenia.

Kontaktujte nás ...

Chcete sa stať subdodávateľom alebo dodávateľom služieb spoločnosti NORD? Vyplňte dotazník dodávateľa alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Tešíme sa na spoluprácu so subdodávateľmi a dodávateľmi služieb, ktorí majú zreteľný zmysel pre kvalitu a záujmy, v dlhodobom obchodnom partnerstve s globálne pôsobiacou spoločnosťou v oblasti pohonnej techniky.

Na stiahnutie

Dotazník dodávateľa, podmienky nákupných, prepravných a expedičných predpisov

Ako nás nájdete

Tu nás nájdete