DODÁVATELIA

A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

“Dávame veci do pohybu“ znamená pre nás aj inovatívnu tímovú prácu s partnermi, ktorým záleží na kvalite. preto hľadáme dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí sa chcú s nami posunúť ďalej.

Purchasing

Naše očakávania by sa mali zhodovať s Vašimi

Pri našej spolupráci bude stáť v popredí spoľahlivosť, presnosť v plnení termínov a flexibilita pri kontakte medzi nami a našimi zákazníkmi. Rovnako dôležitá bude inovatívnosť a pripravenosť spolupracovať pri návrhu technických riešení.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na spoluprácu s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, ktorí majú vypestovaný zmysel pre kvalitu a záujem o dlhodobý obchodný vzťah s globálne operujúcim podnikom v oblasti pohonnej techniky.

Nasledujúci formulár Vám ako kooperujúcemu partnerovi pomôže nájsť kontaktnú osobu, ktorá má na starosti Váš produkt alebo službu. Prosím zvoľte jednu z nasledujúcich oblastí:

Download