Energeticky úsporné pohony

Spotreba energie elektrických pohonov

V priemyselných aplikáciách tvoria elektrické pohony 30% až 40% celkovej elektrickej spotreby. Optimalizácia účinnosti pohonov, vrátane optimalizácie samotných procesov a technólogií, teda má zmysel - potenciál úspor sa pohybuje mezi 30% až 60%.

Find further information here: