Spoločnosť NORD je certifikovaná

Zistite viac o našich certifikátoch, členstvách a recenziách od nezávislých organizácií

Nemecký kódex udržateľnosti

Nemecký kódex udržateľnosti (Deutscher Nachhaltigkeitskodex - DNK) podporuje spoločnosť pri vývoji a optimalizácii stratégie udržateľnosti Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS si dala za cieľ zosúladiť hospodárnosť a udržateľnosť. Prostredníctvom pravidelných správ o procese udržateľnosti môžeme my a naši zákazníci sledovať vývoj našej spoločnosti.

Zistiť viac

Certifikát ISO 14.001

Medzinárodná norma environmentálneho manažérstva ISO 14.001 vyzýva spoločnosti na celom svete, aby proaktívne zlepšovali svoj vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS patrí medzi spoločnosti certifikované podľa ISO 14.001 a zaviazala sa predchádzať znečisťovaniu a neustále zlepšovať náš vplyv na životné prostredie.

Zistiť viac

ecoVadis

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS bola ohodnotená ratingovou agentúrou EcoVadis v roku 2024 a ocenená strieborným certifikátom udržateľnosti. V celkovom hodnotení je severonemecká spoločnosť v prvých šiestich percentách výrobcov v odvetví, ktoré hodnotí agentúra EcoVadis.

Zistiť viac

Charta diverzity

Podpísaním Charty diverzity spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS podčiarkuje svoj záväzok k integračnému a inkluzívnemu pracovnému prostrediu, ktoré sa vyznačuje rozmanitosťou a rešpektom. Zaviazali sme sa uznávať rozmanitosť v našej spoločnosti, podľa toho prehodnocovať naše personálne procesy a tvoriť zisk na základe využívania rozmanitosti v našej spoločnosti. Naším cieľom je vytvárať pracovné prostredie, v ktorom majú ľudia rovnaké príležitosti bez ohľadu na pohlavie, pôvod, vek, sexuálnu orientáciu, náboženstvo či telesnú konštitúciu. Podpísaním Charty diverzity chceme ísť príkladom v tolerancii, akceptácii a vzájomnom rešpekte v našej spoločnosti. Vyzývame všetkých zamestnancov, aby sa aktívne podieľali na tomto procese a pracovali na ňom spoločne.

Zistiť viac

IntegrityNext

IntegrityNext poskytuje podnikom platformu manažmentu rizík ESG s cieľom zlepšiť udržateľnosť ich dodávateľských reťazcov a splniť zákonné požiadavky ESG.

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS neustále pracuje na optimalizácii svojich dodávateľských reťazcov v duchu udržateľnosti a využíva platformu IntegrityNext na identifikáciu častí vlastného dodávateľského reťazca, ktoré predstavujú možné riziká pre ľudí a životné prostredie.

Zistiť viac

Iniciatíva UN Global Compact - sieť Nemecko

UN Global Compact je pakt uzavretý medzi spoločnosťami a OSN, prostredníctvom ktorého sa má globalizácia stať sociálnejšou a ekologickejšou.

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS ako signatár iniciatívy UN Global Compact je jednou z viac ako 16 786 zúčastnených spoločností, ktoré sa zaviazali k udržateľnému a zodpovednému podnikovému manažmentu.

Zistiť viac