MODERNIZÁCIA

A ROZŠÍROVANIE

Modernizácia našich výrobkov umožňuje existujúcim strojom a systémom podieľať sa na technologickom vývoji.

Modernizácia

Zvýšená účinnosť

 • Energeticky účinné motory
 • Náhrada za mechanické prevodovky s premennými otáčkami
 • Pomoc a podpora pri prechode zo starších a konkurenčných produktov
 • Využitie konceptu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)

Pre našich zákazníkov to znamená:

 • Menej námahy na údržbu
 • Ekonomicky uskutočniteľná alternatíva k novému systému
 • Rýchla konverzia na špičkovú technológiu
 • Technicky najmodernejšie stroje a systémy vyhovujúce štandardom

Výhody nového systému:

 • Nižšie investičné náklady bez schvaľovacieho konania
 • Zaistite dostupnosť v prípade krátkeho prerušenia a počas obdobia implementácie
 • Postupná modernizácia spojená s rozšírením funkcií
 • Nižšie náklady na údržbu minimalizáciou rizika
 • Prediktívne plánovanie koncepcií modernizácie pre zmenu výrobných podmienok