Celosvetové služby

Služby pre užívateľov

Naša globálna servisná sieť zaisťuje celosvetové služby. To sa týka ľahkej organizácie a vybavovania opráv, dodávok náhradných dielov a nasadenia na mieste v krajine vašich zákazníkov. Vaše miestne kontaktné osoby sa tiež starajú o vaše medzinárodné požiadavky na služby.

Online nástroje NORD vám umožňujú kedykoľvek vytvárať ponuky, zadávať objednávky a zobrazovať stav objednávok. Je tiež možné, že jeden z našich technikov NORD sa aktívne zúčastňuje procesu výberu výrobkov vo vašich prevádzkach, radí a podporuje vaše inžinierstvo.