Brugsbetingelser

for internetportalen “https://www.mynord.com”
af NORD Gear Danmark A/S

§ 1 Registrering på internetportalen ”myNORD”

(1) Internetportalen "https://www.mynord.com" (i det følgende benævnt NORD-portalen) henvender sig til ikke-registrerede såvel som til registrerede brugere.

(2) Brugere, som disse brugsbetingelser omhandler er udelukkende virksomheder inden for ram- merne af § 4 stk. 1 i den danske købelov (dvs. fysiske eller juridiske enheder eller partnerskaber med retlig status, der ved afslutningen af en juridisk transaktion driver forretning som led i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige aktiviteter), og juridiske enheder under offentlig ret eller særlige fonde under offentlig ret.

(3) Alle brugere kan bruge Nord-portalen til at finde ud af mere om vores produkter, til at konfigurere dem, til at redigere deres konfigurationer, til at gemme og til at udskrive dem. Registrerede brugere kan bruge knappen "Konfigurer" eller "Konfiguration" til at oprette en tilbudsanmodning. Ved yderligere at klikke på knappen "Opret ny konfiguration" kan de tilføje produkter til denne tilbudsanmodning, eventuelt ved hjælp af konfiguratoren. En afsluttet tilbudsanmodning gemmes i en projektliste. Tilbudsanmodninger, som oprettes på denne måde, forbliver ikke-bindende og repræsenterer ikke et kontrakttilbud fra kunden.

(4) Efter integrationen af NORD DRIVESYSTEMS E-SHOP (i det følgende benævnt "e-shop") i NORD-portalen kan alle brugere desuden få oplysninger om reservedele til det drev, de er interesseret i, samt om andre produkter fra NORD. Registrerede brugere kan også bestille dem hurtigt og nemt.

(5) Brugere kan anmode om at blive registreret via vores online registreringsformular med sandfærdig angivelse af navn og efternavn, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CVR nummer og, hvis det er tilgængeligt og kendt, selskabets kundenummer hos NORD, samt en individuel, frit valgbar adgangskode. Derefter modtager brugeren en bekræftelse på modtagelsen via e-mail til den angivne e-mailadresse, herunder et bekræftelseslink. Når brugeren har bekræftet dette bekræftelseslink, kontrollerer vi de angivne oplysninger med henblik på en kontoaktivering. Så snart vi har aktiveret kontoen, modtager brugeren endnu en e-mail til den angivne e-mailadresse. Efter brug af login-data og adgangskoden er brugeren en registreret bruger og kan desuden bruge e-shoppen til ordreprocesser. Registrerede brugere skal straks informere os om eventuelle ændringer af deres oplysninger.

(6) Brugerne har ikke ret til at blive registreret. Desuden har vi til enhver tid ret til at annullere en bevilget registrering. Dette kan være tilfældet, hvis vi opdager, at brugeren har givet ufuldstændige eller forkerte data under registreringen, overtræder disse brugsbetingelser eller ikke længere er berettiget til brug. Vi forbeholder os ret til at kontrollere brugsautorisationen ved at sende en anden bekræftelses-e-mail.

(7) Registrerede brugere skal bevare tavshed om deres loginoplysninger, navnlig adgangskoden.

(8) De brugerdata, der er nødvendige for registreringen, indsamles og kan, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af en ordre, f.eks. fremsendes til transportvirksomheder og/eller udbydere af finansielle tjenesteydelser. Brugeren accepterer hermed udtrykkeligt denne dataoverførsel.

§ 2 Omfang og genstand af disse brugsbetingelser

(1) Disse brugsbetingelser for Nord-portalen og e-shoppen gælder for alle Nord-portal- og e-shop-brugere.

(2) For bindende ordrer fra registrerede brugere gælder desuden ”Salgs-og leveringsbetingelser Danmark"
( https://www.nord.com/dk/dokumentation/formularer/vilk%C3%A5r-og- betingelser/handelsbetingelser.jsp ).

(3) Enhver brug af NORD-portalen og e-shoppen er underlagt disse brugsbetingelser. Vi forbeholder os retten til at ændre disse brugsbetingelser når som helst og uden forpligtelse til at begrunde disse ændringer. Anvendelsen af disse brugsbetingelser i deres respektive version anerkendes ved registrering i henhold til afsnit 1 eller, hvis der ikke har fundet nogen registrering sted, ved den effektive begyndelse af brugen.

(4) Vores Nord-portal og e-shop er oprettet for Danmark på grundlag af det danske retssystem. Derfor garanterer vi ikke, at NORD-portalen og e-shoppen er egnede, anvendelige og/eller lovligt tilladte for brugere fra andre lande.

§ 3 Den registrerede brugers rettigheder, e-shoppens indhold og tilgængelighed

(1) Registrerede brugere får en enkel, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at benytte Nord-portalen og e-shoppen i forbindelse med deres erhvervsmæssige aktiviteter.

(2) Vi har ret til at ændre, supplere, begrænse og slette alle områder af NORD-portalen og e-shoppen eller dele af den, eller til at afbryde offentliggørelsen midlertidigt eller permanent efter eget skøn.

(3) NORD-portalen og e-shoppen kan kun anvendes inden for den aktuelle teknologiske udvikling. Tekniske fejl i strømforsynings-eller transmissionssystemet, hardware-eller softwarefejl, kapacitetsbegrænsninger samt sikkerheds-eller serviceafbrydelser kan påvirke anvendelsens omfang. Derfor garanterer vi ikke, at Nord-portalen og e-shoppen altid vil kunne bruges i sin helhed.

(4) Vi kan heller ikke garantere fuldstændig fravær af computervirus i Nord-portalen og e-shoppen. For deres egen sikkerheds skyld og for at beskytte NORD-portalen og e-shoppen, er alle brugere forpligtet til at træffe deres egne passende sikkerhedsforanstaltninger, før de downloader materiale.

§ 4 Produkter, indgåelse af kontrakt

(1) Visnings- og konfigurationsmulighederne for vores produkter i NORD-portalen og deres visning og tilgængelighed i e-shoppen indebærer ikke et bindende tilbud fra vores side. Det bør snarere betragtes som en anmodning til den registrerede bruger om at afgive et bindende tilbud. De tilbudte supportfunktioner er produktrelaterede – i NORD-portalen er disse de værktøjstips, der kan åbnes i konfiguratoren, og i e-shoppen er disse de passende reservedele til det respektive drev fra NORD. De kan ikke erstatte individuel rådgivning om egnetheden i enkelte tilfælde eller den brug,som brugeren har til hensigt. I den forbindelse opfordres den registrerede bruger til også at kontakte en af vores ansvarlige medarbejdere.

(2a) Følgende gælder også for Nord-portalen: Registrerede brugere kan bruge knappen "Konfigurer" eller "Konfiguration" til at oprette en tilbudsanmodning. Ved yderligere at klikke på knappen "Opret ny konfiguration" kan de tilføje produkter til denne tilbudsanmodning, eventuelt ved hjælp af konfiguratoren. En afsluttet tilbudsanmodning gemmes i en projektliste. Tilbudsanmodninger, som oprettes på denne måde, forbliver ikke-bindende og repræsenterer ikke et kontrakttilbud fra kunden.

Før en kunde afgiver en bindende ordre, opsummeres indholdet, herunder kundedata, på en oversigtsside. Den registrerede bruger kan justere valgte ordredata via de dertil indrettede ændringsfel- ter. Ved at klikke på knappen "Send" sender den registrerede og aktiverede bruger en bindende ordre om kontraktindgåelse til os.

(2b) Følgende gælder også for e-shoppen: Efter at have valgt et produkt ved at indtaste serienummeret, gennemse kataloget og/eller bruge drevets ID, kan den registrerede bruger klikke på knappen "Tilføj til liste" for at gemme de valgte produkter i en favoritliste eller klikke på knappen "Læg i varekurven" for at tilføje dem til indkøbskurven. I kataloget eller i kurven kan den registrerede bruger også finde oplysninger om tilgængelighed eller den ikke-bindende leveringsdato for det pågældende produkt. Den registrerede bruger kan til enhver tid ændre, tømme, downloade og uploade indkøbsvognens indhold. Han kan også downloade indholdet som en PDF-fil og udskrive den.

Kun en registreret bruger kan indsende et bindende tilbud, Den registrerede bruger kan udløse ordreprocessen ved at klikke på knappen "Gennemfør køb". Efter at den registrerede bruger har valgt fakturerings- og leveringsadresse, foretrukken betalingstype samt forsendelsestype, opsummeres alle data i en ordreoversigt, hvor efterfølgende ændringer kan foretages via de dertil indrettede ændringsfelter. Efter at have bekræftet disse brugsbetingelser brug og databeskyttelsespolitikken, sender den registrerede bruger en bindende ordre om kontraktindgåelse til os ved at klikke på knappen "Bestil nu" eller "Betal nu".

Hvis betaling med kreditkort er valgt, videresendes den registrerede bruger derefter til den indlejrede betalingsside hos vores finansielle tjenesteudbyder Novalnet AG for at gennemføre kreditkortbetalingen der.

(3) Efter at have afgivet ordren modtager den registrerede bruger en automatisk genereret e-mail, der bekræfter modtagelsen af ordren og indeholder ordredetaljerne (bekræftelse af modtagelsen). Denne bekræftelse af modtagelsen repræsenterer ikke en accept af handlen fra vores side. En handelsaftale indgås kun efter vores valg ved, at vi sender en ordrebekræftelse eller de bestilte produkter inden for 30 dage.

(4) Registrerede brugere kan gemme og/eller udskrive indholdet af deres ordre direkte efter indsendelse og bruge funktionen "Ordreoversigt" til at vise den på et senere tidspunkt.

§ 5 Den registrerede brugers forpligtelser

(1) Den registrerede bruger forsikrer, at alle oplysninger, han har angivet ved bestilling eller aktivering (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, bankoplysninger osv.), er sande. Ændringer skal straks indberettes til os.

(2) Den registrerede bruger sikrer, at tredjemand ikke kan få adgang til oplysninger, software, dokumentation og brugerdata, der stilles til rådighed i forbindelse med registreringen. Han må ikke videregive oplysninger, software, dokumentation og de leverede brugerdata mod betaling eller gratis til tredjemand. Han har ingen tilladelse til at ændre, dekompilere, oversætte eller delvis fjerne softwaren eller dens dokumentation.

(3) Hvis den registrerede bruger bliver opmærksom på misbrug af de adgangstilladelser, han har fået tildelt, er han forpligtet til straks at underrette os herom skriftligt. I tilfælde af misbrug af de adgangstilladelser, der er tildelt den registrerede bruger, har vi ret til straks at blokere den registrerede brugers adgang til NORD-portalen og e-shoppen. Den registrerede bruger er ansvarlig for ethvert misbrug af de adgangsoplysninger, som han er ansvarlig for.

§ 6 Ophavsret og andre ejendomsrettigheder

Indholdet (især information, software, dokumentation, tekster, billeder, grafik, lyd, video og animationsfiler samt andre filer og databaser), designet og strukturen af vores NORD-portal og af vores e-shop er beskyttet af ophavsret. Vi forbeholder os udtrykkeligt alle ejendomsrettigheder. Enhver kopiering, redigering, distribution og alle former for brug kræver vores skriftlige tilladelse, medmindre lovbestemmelser tillader handlingen uden forudgående samtykke. Dette gælder også for vores mærker og varemærker, navneskilte og firmalogoer. Ud over de udtrykkeligt tildelte rettigheder i disse brugsbetingelser, giver levering af indholdet ikke yderligere rettigheder til den registrerede bruger, især til ophavsret, firmanavne og kommercielle ejendomsrettigheder såsom patenter, design eller mærker.

§ 7 Indholdsansvar, links

(1) Vi er i henhold til almen lov ansvarlige for vores eget indhold i NORD-portalen og i e-shoppen.

(2) Vi har omhyggeligt samlet det indhold, der vises i denne NORD-portal og i e-shoppen, og tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at det løbende verificeres. Vi påtager os dog ingen garanti for korrekthed, ajourføring, fuldstændighed og aktuel tilgængelighed, heller ikke for drev-id'erne. Alle oplysninger er produktrelaterede. Det er ikke nogen erstatning for individuel rådgivning om det pågældende produkts egnethed eller det anvendelsesformål, som den registrerede bruger har til hensigt. I den forbindelse opfordres brugeren til også at kontakte en af vores ansvarlige medarbejdere. Vi vil kun levere bindende oplysninger, rådgivning, henstillinger eller erklæringer i forbindelse med individuel kommunikation.

(3) For så vidt som vi leverer indholdet i vores NORD-portal og i vores e-shop uden betaling påtager vi os intet ansvar for materielle og juridiske mangler. Især påtager vi os intet ansvar for korrekthed, nøjagtighed, frihed fra tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed af dette indhold. Denne udelukkelse af ansvar vil ikke være gældende i tilfælde af forsæt eller svig fra vores side.

(4) Vores tilbud indeholder også links til tredjeparts websteder. Vi har ingen indflydelse på deres indhold. De respektive udbydere af de linkede sider er altid ansvarlige for indholdet af disse sider.

§ 8 Eksportkontrol

Afhængigt af anvendelsesformålet eller det endelige anvendelsesformål kan der kræves tilladelse eller forbud mod levering af visse former for indhold på grundlag af relevante bestemmelser om eksportkontrol i Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions medlemsstater og/eller USA. Adgang til og/eller offentliggørelse af indholdet i vores e-shop er kun tilladt, hvis den registrerede bruger sikrer overholdelse af disse relevante eksportbestemmelser. I tilfælde af overtrædelser har vi ret til straks at blokere adgangen til e-shoppen.

§ 9 Generelle betingelser, opfyldelsessted, værneting, lovvalg

(1) Der er ingen sideaftaler til ovennævnte brugsvilkår. Ændringer og ændringsforslag skal indgi-ves skriftligt. Det samme gælder for ændringer af denne skriftlige formklausul.

(2) Hvis de enkelte bestemmelser i disse brugsbetingelser er eller bliver ugyldige, vil effektiviteten af de resterende bestemmelser ikke blive påvirket. I stedet for de ikke-inkorporerede eller ugyldige bestemmelser i denne kontrakt finder den danske købelov anvendelse. Hvis denne lov ikke løser den opståede problemstilling (juridisk tomrum) eller vil føre til et uacceptabelt resultat, skal parterne indlede forhandlinger om at nå til enighed om et effektivt vilkår i stedet for den ikke-inkorporerede eller ugyldige bestemmelse, der tilnærmer det oprindelige økonomiske mål. Begge parter forpligter sig til at nå et resultat, der er i overensstemmelse med parternes oprindelige forudsætninger for indgåelse af aftalen.

(3) Stedet for opfyldelse af alle forpligtelser er Aabenraa kommune. Værneting er Retten i Sønderborg.

(4) Danmarks lovgivning finder anvendelse med undtagelse af alle internationale og overnationale (aftaleretlige) love, navnlig De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer (CISG).