Dataskyddsförklaring

beträffande våra social media-sidor

Nedan vill vi gärna informera dig om hur dina data behandlas enligt art. 13 av dataskyddsförordningen (GDPR).

Den ansvarige

Vi, NORD Drivsystem AB, använder följande social media-sidor:

Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Impressum (företagsinformation).

Förutom oss finns själva leverantören som driver social media-plattformen. Även denne är har ansvaret hur data behandlas. Detta kan vi dock påverka endast begränsat. Där vi kan påverka och anpassa databehandlingen försöker vi, inom ramen av de möjligheter vi har, att åstadkomma att företaget som driver social media-plattformen behandlar data i enlighet med dataskyddsförordningen. I många avseenden kan vi dock inte påverka hur leverantören av social media-plattformen behandlar dessa data, och vi vet inte heller exakt vilka data denne behandlar.

Data som vi behandlar

De data som du anger på våra social media-sidor, t.ex. kommentarer, videor, bilder, likes, offentliga meddelanden o.s.v., publiceras på social media-plattformen, och används eller behandlas aldrig av oss i ett annat syfte. Vi förbehåller oss endast rätten att vid behov ta bort innehåll. Eventuellt delar vi ditt innehåll på våra sidor, om detta är en funktion som social media-plattformen erbjuder, och pratar med dig via plattformen. Juridiskt grund är art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR. Databehandlingens ändamål är att kunna erbjuda dig våra tjänster och för att kunna kommunicera med dig.

Om du vill göra en invändning mot en viss databehandling som vi kan påverka, kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på vår företagssida. Sedan behandlar vid din invänding.

Om du ställer oss en fråga via social media-plattformen hänvisar vi eventuellt, beroende på det svar som krävs, till andra, säkra kommunikationsvägar som garanterar sekretess. Du kan alltid skicka oss konfidentiella frågor till den adress som anges på vår företagssida.

Som redan angivet – där vi får möjligheten av social media-plattformens leverantör, är vi noga med att våra social media-sidor stämmer överens med dataskyddsförordningen i den största möjliga utsträckningen. Beträffande statistiker som vi får från leverantören av social media-plattformen kan vi endast påverka dessa endast betingat och vi kan inte stänga av dem. Vi ser till att vi inte får några andra, extra statistiker.

Databehandling genom leverantören av social media-plattformen

Leverantören av social media-plattformen använder webtrackningsmetoder. Webtracking kan ske även oberoende av om du är inloggad eller registrerad på social media-plattformen. Som redan sagt ovan kan vi tyvärr knapp påverka social media-plattformens webtrackningsmetoder. Vi kan t.ex. inte stänga av dem.

Var medveten om: Det kan inte uteslutas att leverantören av social media-plattformen använder dina profil- och beteendedata till att utvärdera dina vanor, personliga relationer, intressen o.s.v. I det avseendet kan vi inte påverka hur leverantören av social media-plattformen behandlar dina data.

Mer detaljerad information om databehandling genom leverantören av social media-plattformen och ytterligare möjligheter till invändningar finns i leverantörens dataskyddsförklaring:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy

Dina rättigheter som användare

Vid behandling av dina personrelaterade uppgifter garanterar GDPR dig, som användare av en webbsida, vissa rättigheter:

1.) Rätt till information (art. 15 GDPR):

Du har rätt till att få bekräftat om dina personrelaterade data behandlas; om det är så, har du rätt till information om dessa personrelaterade data och till de i art. 15 GDPR detaljerad angivna informationer.

2.) Rätt till rättelse och radering (art. 16 och 17 GDPR):

Du har rätt till att kräva att dina personrelaterade data rättas och att de kompletteras om de inte är fullständiga.Du har dessutom rätt till att kräva att dina personrelaterade data omgående raderas, om en av de i art. 17 GDPR i detalj angivna orsakerna föreligger, t.ex. om dessa data inte längre behövs för det avsedda ändamålet.

3.) Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR):

Du har rätt till att kräva att behandlingen av dina data begränsas, om en av de i art. 18 GDPR angivna förutsättningarna föreligger, t.ex. om du har gjort en invändning mot behandlingen. Detta gäller under den tid som detta prövas.

4.) Dataportabilitet (art. 20 GDPR):

I vissa fall, som anges i detalj i art. 20 GDPR, har du rätt till att få dina personrelaterade data i ett strukturerat, vanligt format som kan läsas maskinellt, resp kräva att dessa data skickas till tredje part.

5.) Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR):

Om data samlas baserat på art. 6 avs. 1 lit. f (databehandling för att bevara berättigade intressen), har du rätt till, av orsaker som framgår av din särskilda situation, att göra en invändning mot behandlingen. Vi bearbetar inte längre personrelevanta data, om det inte föreligger nödvändiga skyddsorsaker för bearbetning som kan intygas som väger tyngre än intressen, rättigheter och friheter av den berörda personen, eller om bearbetningen används till för att verkställa, genomföra eller försvara rättsanspråk.

Klagomål hos en tillsynsmyndighet

Du har enligt art. 77 GDPR rätt till att klaga hos en tillsynsmyndighet om du tycker att behandlingen av dina data strider mot dataskyddsbestämmelser. Rätten till klagomål kan framför allt användas hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat som du uppehåller dig i, där du arbetar eller på den plats där brottet troligen skedde.

Kontaktuppgifter till den dataskyddsanvarige

Vår dataskyddsansvarige ger dig gärna information eller tips om temat dataskydd:

Mr. Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Web: https://www.first-privacy.com

E-post: office@first-privacy.com

Telefon: +49 421 69 66 32 0