Disclaimer

NORD - Copyright Notice

Med ensamrätt 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

NORD DRIVESYSTEMS

Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Tel. +49 (0) 4532 / 289 - 0

Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Med ensamrätt.

Företagssäte:

Kommanditbolag, Sitz Bargteheide, registreringsmyndighet Lübeck HRB 2038 AH

Företagspartner: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide

Registreringsmyndighet Ahrensburg HRB 2038

Verksamhetschefer: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

Momsregistreringsnummer: DE 135507187

Skattenr: 30 288 06009

D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Getriebebau NORD godkännande

Genom att använda denna webbplats godkänner du följande användningsvillkor. Den verksamhetspolicy som beskrivs på denna webbplats kan Getriebebau NORD när som helst ändra utan förvarning.

Getriebebau NORD Innehåll i webbplatsen

Getriebebau NORD ansvarar inte för att informationen är aktuell, korrekt, fullständig eller kvalitativ. Inga garantianspråk kan ställas gentemot Getriebebau NORD beträffande materiella och ideella skador som har uppkommit till följd av att den givna informationen har använts resp. inte använts eller genom att felaktig eller ofullständig information har använts. Alla erbjudanden är öppna och utgör inget avtal. Getriebebau NORD förbehåller sig uttryckligen rätten till att utan förvarning ändra, komplettera, radera eller periodvis eller slutgiltigt ändra publiceringen av delar eller hela webbplatsen.

Getriebebau NORD hänvisningar och länkar

Inga garantier ges vid direkt eller indirekt hänvisning till främmande Internetsidor ("länkar") som ligger utanför Getriebebau NORD:s ansvarsområde. Getriebebau NORD har inget inflytande på den nuvarande eller framtida utformningen eller innehållet i länkade/associerade sidor. Denna deklaration gäller för alla länkar och hänvisningar inom vårt Interneterbjudande. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår till följd av att på detta sätt uppvisad information används resp. inte används ansvarar endast utgivaren av sidan, inte den som via länkar i olika publikationer refererar till sidan.

Getriebebau NORD Upphovsrätt och varumärkesrätt

Getriebebau NORD har ensamrätt till egentillverkade objekt som publiceras. Mångfaldigande eller användning av grafik, ljudupptagningar, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller trycka publikationer är ej tillåtet utan uttryckligt medgivande från Getriebebau NORD.

Getriebebau NORD Dataskydd

Om det inom ramen för Internetsidan finns möjlighet att mata in person- eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) lämnas användaren sådana uppgifter på uttryckligt frivillig basis.

Getriebebau NORD Denna friskrivningsklausuls giltighet

Denna ansvarsbegränsning ska betraktas som en del av webbplatsen som denna sida hänvisar till. Om delar eller enskilda formuleringar i den här texten inte följer rådande lagstiftning, inte längre följer rådande lagstiftning eller inte helt följer rådande lagstiftning berörs inte övriga delar av dokumentet till innehåll eller giltighet av detta.