Explosionsskyddade motorer

Optimalt skydd

Våra explosionsskyddade motorer finns med effekt från 0,12 till 30 kW och uppfyller alla krav i EUs hårda ATEX-direktiv.

Explosionsskydd mot damm

Explosionsskyddade motorer

 • Effekt: 0,12 - 22 kW
 • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

Explosionsskydd mot gas

Explosionsskyddade motorer

 • Effekt: 0,12 - 22 kW
 • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

Explosionsskyddade elmotorer

I miljöer där det förekommer explosionsrisk måste alla komponenter och system uppfylla alla gällande krav på explosionsskydd. Inom EU gäller direktiv 2014/34/EU. Vi har många års erfarenhet av explosionsskydd mot gas och damm och har väldigt robusta elmotorer med effekt mellan 0,12 och 200 kW särskilt anpassade för användning i miljöer med explosionsrisk.

Utöver kraven på explosionsskydd uppfyller dessa motorer även andra krav så som Ecodesign, EMC och RoHS Directive.

NORD har explosionsskyddade motorer för den europeiska marknaden men även andra delar av världen så som Ryssland och USA som då uppfyller krav i IEC EX-standard.

Dessa motorer har ett omfattande explosionsskydd och är särskilt konstruerade för att användas i applikationer där det finns risk för explosion på grund av damm eller gas. Våra explosionsskyddade motorer används idag i många olika applikationer så som till exempel pumpar, skakmaskiner och lyftanordningar.

Explosionsskyddade motorer från NORD, ett säkert val

 • Robusta motorer
  Våra explosionsskyddade motorer kan användas i både kategori 2D och 3D dammiljöer (zoner 21 och 22) och även i kategori 2G och 3G gasmiljöer (zoner 1 och 2).
 • Kvalitet
  NORD har ett nära samarbete med Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) och DEKRA EXAM GmbH för att upprätthålla en hög nivå av kvalitet i produktion, inspektion och produkter. Alla motorer i klass 2 har typtestcertifiering.
 • Kunskap
  På NORD har vi många års erfarenhet av explosionsskydd mot gas och damm och vi har tillverkat explosionsskyddade som uppfyller de högsta kraven i mer än 10 år.

Drivenheter med explosionsskydd mot damm
Kvarnar, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin utgör alla miljöer med risk för explosion. För att förhindra risk för brand och explosion uppfyller våra motorer krav i den europeiska standarden EN 60079-31 och antändningsskydd klass tD.

Läs mer om fördelarna med våra explosionsskyddade elmotorer här.

Explosionsskyddade motorer för gasmiljöer
Motorer som används i miljöer med antändningsbara gaser måste ha ett bra och effektivt explosionsskydd. NORD tillverkar motorer som är anpassade till just dessa miljöer. De uppfyller krav i EU-direktivet 2014/34/EU. Motorerna finns även med antändningsskydd i form av "Increased Safety" (e), "Pressure-Resistant Encapsulation" (d/de) och "Non-Sparking Design" (n) i den höga effektivitetsklassen IE2.

För miljöer dör både damm och gas kan förekomma har vi även motorer med båda dessa explosionsskydd.