Kvalitet

Presisjonsproduksjon

Kundene våre kan stole på at vi leverer den aller høyeste kvaliteten på alle produktene. Fremtidsorienterte produksjonsmetoder, kvalifiserte medarbeidere og konsistent kvalitetsstyring sørger for bærekraftig ytelse og holdbarhet på våre innovative drivverksløsninger. Vi har prosedyrene, produktene og har spesielt fokus på kundefordeler i alle faser av utvikling og produksjon.

I sentrum av vår oppmerksomhet: kundene

Kundeverdi og kundetilfredshet er de viktigste forretningsmessige målene for NORD og er derfor målet vi forsøker å nå hele tiden. Vi setter derfor behovene til kundene våre i sentrum helt fra begynnelsen. I nært samarbeid med planleggere og konstruktører, ingeniører og teknikere på applikasjonssiden, utvikler vi den mest effektive og kostnadsoptimale løsningen skreddersydd til den enkelte kunden. Våre utviklings- og markedsføringsingeniører gjør hvert punkt til sitt eget, helt til den best mulige løsningen er oppnådd for kunden og inntil løsningen er installert og fungerer optimalt.

For kundene betyr dette:

  • Pålitelighet
  • Sikkerhet
  • Lang levetid for produktene våre

Kvalitetsnormer räcker inte för oss

Nords drivkomponenter är utformade enligt DIN 3990, NIEMANN, samt AGMA. Certifieringen enligt DIN ISO 9001 visar tydligt att vi tillämpar vår kvalitetshantering på ett konsekvent sätt. Inom temat ”explosionsfarliga områden” låg vi t.o.m. före lagstiftningen. Redan på ett tidigt stadium utformade vi dessutom hela produktprogrammet konsekvent efter den aktuella ATEX-normen. Men det här räcker inte för oss.

Nords kvalitet är unik

Nords drivlösningar är utformade med högsta precision och har anpassats för användning inom krävande tillämpningar. Vi investerar hela tiden i de modernaste produktionssystemen för att säkra vår kvalitetsstandard. Endast material och standarddelar av hög kvalitet används i tillverkningsprocessen - men först efter noggranna kontroller av kvalitet, struktur och hållfasthet. Varje tillverkningssteg åtföljs av hårda kvalitetskontroller. Resultatet är grundligt testad, praktisk funktionalitet och driftsäkerhet som du kan lita på.

Service utan när eller men

Vår service är inte begränsad till vår 24-timmars hotline. Över hela världen finns våra specialister som kan ge sakkunnig rådgivning, kortast möjliga leveranstider samt en direkt och pålitlig service som anpassas efter kundernas önskemål. Vi erbjuder service som passar alla krav under produktens livscykel: från förebyggande underhåll, reservdels- och reparationsservice eller snabb montering till hantering av störningar, transportlogistik och moderniseringstjänster. Vi står vid din sida - även efter att vår drivteknik har installerats.

Specialistinformation, service- och utbildningsverktyg

För att hjälpa dig att planera och implementera ny drivteknik på ett effektivt sätt, finns inte bara vår personal, utan också ett antal serviceverktyg online och på cd-rom. Genom särskilda utbildningsprogram får våra medarbetare utbildning om senaste nytt på tekniksidan - så att de sedan kan hjälpa dig som kund att implementera och programmera sin systemteknik. Genom vårt magasin NORD GLOBAL får du dessutom löpande aktuell information om branschen liksom om produkter och system.

Finn mer informasjon her: