Kvalitet

Noggrann produktion

Våra kunder kan räkna med den bästa kvaliteten hos alla våra produkter. Framtidsorienterade produktionsmetoder, kvalificerade medarbetare och konstant kvalitetshantering säkerställer på ett hållbart sätt våra innovativa drivlösningars prestanda och serviceliv. Vi har de processer och produkter, som krävs, och fokuserar framför allt alltid på kundens fördelar, i varje utvecklings- och produktionsfas.

I rampljuset: våra kunder

Positiva omdömen och nöjda kunder är av högsta prioritet för NORD och är ett mål som vi alltid strävar efter. Vi sätter därför våra kunders behov i centrum, direkt från början. I nära samarbete med planerare och designers, samt ingenjörer och tekniker på applikationssidan, skapar vi den mest effektiva och lönsamma lösningen, som är skräddarsydd för kunders individuella behov. Våra utvecklings- och marknadsföringsingenjörer säger alltid sitt, tills den bästa möjliga lösningen för kunden har nåtts, och tills den har installerats och fungerar väl.

Våra kunders fördelar:

  • Tillförlitlighet
  • Säkerhet
  • Långt serviceliv hos alla produkter

 - - -

I rampljuset: våra kunder

Positiva omdömen och nöjda kunder är av högsta prioritet för NORD och är ett mål som vi alltid strävar efter. Vi sätter därför våra kunders behov i centrum, direkt från början. I nära samarbete med planerare och designers, samt ingenjörer och tekniker på applikationssidan, skapar vi den mest effektiva och lönsamma lösningen, som är skräddarsydd för kunders individuella behov. Våra utvecklings- och marknadsföringsingenjörer säger alltid sitt, tills den bästa möjliga lösningen för kunden har nåtts, och tills den har installerats och fungerar väl.

Våra kunders fördelar:

  • Tillförlitlighet
  • Säkerhet
  • Långt serviceliv hos alla produkter

Kvalitetsnormer räcker inte för oss

Nords drivkomponenter är utformade enligt DIN 3990, NIEMANN, samt AGMA. Certifieringen enligt DIN ISO 9001 visar tydligt att vi tillämpar vår kvalitetshantering på ett konsekvent sätt. Inom temat ”explosionsfarliga områden” låg vi t.o.m. före lagstiftningen. Redan på ett tidigt stadium utformade vi dessutom hela produktprogrammet konsekvent efter den aktuella ATEX-normen. Men det här räcker inte för oss.

Nords kvalitet är unik

Nords drivlösningar är utformade med högsta precision och har anpassats för användning inom krävande tillämpningar. Vi investerar hela tiden i de modernaste produktionssystemen för att säkra vår kvalitetsstandard. Endast material och standarddelar av hög kvalitet används i tillverkningsprocessen - men först efter noggranna kontroller av kvalitet, struktur och hållfasthet. Varje tillverkningssteg åtföljs av hårda kvalitetskontroller. Resultatet är grundligt testad, praktisk funktionalitet och driftsäkerhet som du kan lita på.

Service utan när eller men

Vår service är inte begränsad till vår 24-timmars hotline. Över hela världen finns våra specialister som kan ge sakkunnig rådgivning, kortast möjliga leveranstider samt en direkt och pålitlig service som anpassas efter kundernas önskemål. Vi erbjuder service som passar alla krav under produktens livscykel: från förebyggande underhåll, reservdels- och reparationsservice eller snabb montering till hantering av störningar, transportlogistik och moderniseringstjänster. Vi står vid din sida - även efter att vår drivteknik har installerats.

Specialistinformation, service- och utbildningsverktyg

För att hjälpa dig att planera och implementera ny drivteknik på ett effektivt sätt, finns inte bara vår personal, utan också ett antal serviceverktyg online och på cd-rom. Genom särskilda utbildningsprogram får våra medarbetare utbildning om senaste nytt på tekniksidan - så att de sedan kan hjälpa dig som kund att implementera och programmera sin systemteknik. Genom vårt magasin NORD GLOBAL får du dessutom löpande aktuell information om branschen liksom om produkter och system.

Läs mer här: