Sekretesspolicy

Inledning

Bästa användare!

Eftersom det är viktigt för oss att du känner dig trygg och bekväm när du besöker vår webbplats och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet informerar vi dig här om den databehandling som sker på vår webbplats.

Vi behandlar alla uppgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Denna sekretesspolicy ger dig en översikt över vilken typ av data som samlas in, hur dessa uppgifter används och vidarebefordras, vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter och hur du kan få information om de uppgifter vi får in.

§ 1 Insamling och lagring av personuppgifter

Företaget Getriebebau NORD GmbH & Co. KG ansvarar för behandling av dessa data.

När du besöker våra webbplatser utvärderas så kallad användningsdata tillfälligt på vår webbserver som en logg för statistiska ändamål för att förbättra webbplatsernas kvalitet. Dessa data är

 • Det begärda innehållets namn och adress.
 • Besökets tid och datum.
 • Överförd datamängd.
 • Åtkomststatus (innehåll överfört, innehåll hittades inte).
 • Beskrivning av använd webbläsare och använt operativsystem.
 • Referral-länken som visar från vilken webbplats du kom till vår webbplats.
 • Den frågande datorns IP-adress, förkortad på ett sådant sätt att en personlig referens inte längre kan skapas.

Ovan angivna loggdata används bara i anonymiserad form.

Andra personuppgifter registreras endast om du lämnar dem frivilligt, till exempel som en del av en förfrågan, registrering eller ingående av ett avtal.

Hantering av ansökningsuppgifter

Ansökningsuppgifterna kommer endast att sparas av oss för ansökningsprocessen och kommer sedan att tas bort senast sex månader efter det att stället har tillsatts. När vi har erhållit dina ansökningsdokument kommer vi att informera dig om dina personuppgifter som sparas av oss i enlighet med kraven i artikel 13 i GDPR.

§ 2 Användning, överlämnande och borttagning av personrelevanta data

De personrelevanta data som du tillhandahåller oss använder vi för att besvara dina frågor, avveckla dina beställningar, kontrollera kreditvärdigheten samt för teknisk administration av webbplatserna.

Vi överlämnar dina personrelevanta data till tredje part endast om överlämnandet används till att avveckla avtalet eller i faktureringssyfte, resp för betalningsändamål, eller om du uttryckligen har godkänt det. Vidare kan det krävas att vi vid beställning överlämnar din adress och beställningsuppgifter till leverantörer, om leveransen sker till dig direkt från fabrik. Våra leverantörer får endast de uppgifter som krävs för att utföra deras arbete. Uppgifterna får inte användas på ett annat sätt. Vi har dessutom rätt till att överlämna personrelevanta data för inkassoändamål. Om vi i samband med en beställning levererar en vara innan den är betald (till exempel vid fakturaköp), kan vi endast kontrollera kundens identitet och kreditvärdighet via en tjänsteleverantör.

Dessutom utesluter vi inte att överlämna anonyma användningsdata i marknadsföringssyfte. I dessa fall kan användarens identitet inte identifieras.

Vi hänvisar till att vi har rätt till att på begäran av behörig myndighet i enskilda fall överlämna information om data om detta krävs för brottsutredning, för att länders poliser ska kunna avvärja faror, för att myndigheter ska kunna utföra sina lagliga uppgifter med att skydda författningen, om det behövs av SÄPO eller Hemvärnet eller för att hävda upphovsrätt.

§ 3 Säkerhetsinformation

Vi har utfört många säkerhetsåtgärder för att adekvat skydda personrelevanta uppgifter i rimlig omfattning.

Våra databaser skyddas med fysiska samt tekniska åtgärder och processåtgärder som begränsar åtkomsten till uppgifterna till speciellt behöriga personer i överensstämmelse med denna dataskyddsförsäkran. Vårt informationssystem finns bakom en programvaru-brandvägg för att förhindra åtkomst från andra nätverk som är anslutna till internet. Åtkomst till personrelevanta uppgifter får endast anställda som behöver dessa uppgifter för att kunna utföra en speciell arbetsuppgift. Våra medarbetare är utbildade inom säkerhet och dataskydd.

Om personrelevant information samlas via våra webbplatser sker överföringen krypterat under användning av Transport Layer Security ("SSL/TLS")-teknologi som är industristandard. Känslig information som till exempel kreditkortnummer eller kontouppgifter krypteras för ytterligare skydd.

Du borde aldrig tillhandahålla ditt lösenord som du använder för att komma åt våra webbplatser till någon annan och du borde ändra detta lösenord regelbundet. När du lämnar våra webbplatser borde du logga ut och stänga din webbläsare för att undvika att en obehörig användare får åtkomst till ditt användarkonto. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera att dina data är fullständigt säkra.

§ 4 Cookies, webbanalysverktyg och annan behandling

"Cookies" är små filer som tillåter oss att spara specifik information på din dator när du besöker våra webbplatser som är relaterad till dig. Cookies hjälper oss att identifiera hur ofta våra webbplatser används samt antalet användare för att kunna tillhandahålla ett utbud som är så säkert, komfortabelt och effektivt som möjligt.

Vi använder å ena sidan så kallade ”session cookies” som endast mellanlagras på våra webbplatser under den tid du använder dem. Å andra sidan använder vi ”permanenta cookies” för att spara information om datorer som besöker vår webbplats återkommande gånger. Tack vare detta kan vi erbjuda dig en optimal användarupplevelse samt ”känna igen dig” och presentera dig, som en återkommande besökare, en så omväxlande webbplats och nya innehåll som möjligt. Innehållet av en permanent cookie är begränsat till ett identifikationsnummer. En permanent cookie har en giltighet på 60 dagar; efter dessa 60 dagar tas cookien bort automatiskt. Namn, IP-adress eller andra uppgifter om din faktiska identitet sparas inte och vi skapar heller inte några separata profiler om ditt användarbeteende.

Vårt utbud kan användas även utan cookies. Du kan avaktivera i din webbläsare att cookies sparas, begränsa detta till vissa webbplatser, eller ställa in din webbläsare på så sätt att den informerar dig när en cookie skickas. Du kan alltid ta bort cookies från datorns hårddisk. Observera att du i detta fall måste räkna med en begränsad visning av vår webbplats samt en begränsad användarupplevelse.

Bing Ads

För att kunna fastställa antalet användare som klickade på en Bing-annons och omdirigerades till en konverteringssida (”remarketing”), använder vi tjänsten Bing Ads från Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA. Om du har kommit till vår webbplats via en Microsoft Bing-annons lagrar Microsoft Bing Ads en cookie på din dator. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke här. Mer information om Bing Ads finns här.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer baserade i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet med paragraf 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Google Display & Video 360 (tidigare Doubleclick Bid Manager)

På den här webbplatsen använder vi verktyget Display & Video 360 från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som registrerar data i analys-, marknadsförings- och optimeringssyfte och på så sätt hjälper oss att förbättra vår marknadsföring och vår webbplats. De data som registreras används av Display & Video 360 för att länka ihop klickar på annonser med den slutliga användningen av vår webbplats. Tack vare det kan vi fastställa om internetanvändare som såg vår annons besöker vår webbplats och vilka produkter de är intresserade av. Det hjälper oss att använda vår marknadsföringsbudget effektivare. Vi kan också använda de registrerade data för att anpassa marknadsföringen till dina behov (t.ex. produkter som visas).

Pseudonymiserade online ID-nummer (t.ex. cookie ID:s eller IP-adresser) används vid registrering av sådana data. Därför sparas inga användarrelaterade data såsom namn eller adresser som skulle kunna identifieras. Alla ID:s som vi använder är endast avsedda till att identifiera vilken enhet och webbläsare du använder. Utan ditt separata samtycke används inte de registrerade data för att identifiera dig personligen som en användare av vår webbplats.

Vi måste dock säga att de användare som har ett Google-konto kan bli länkade av Google till besöket på denna webbplats. Du kan läsa om hur exakt Google behandlar dessa data genom att klicka på följande länk på Googles sekretessidor: https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Under den följande länken hittas en förklaring om hur du kan avaktivera data som Google registrerar via datorn eller en mobil enhet: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, om du gett sådant.

Du kan ändra eller upphäva samtycket här eller här.

Campaign Manager (tidigare DoubleClick by Google)

Den här webbplatsen använder onlinemarknadsföringsverktyget Campaign Manager från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, USA. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, för att förbättra kampanjresultatrapporter och för att hindra att en användare behöver se samma annonser flera gånger. Ett cookie-ID används för att registrera vilka annonser som placeras i vilken webbläsare och därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda denna cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare använder samma webbläsare för att gå till annonsörens webbplats och köpa något där. Enligt Google innehåller Campaign Manager-cookies ingen personligt identifierbar information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi använder webbplatshanteringsverktyget Zaraz för att förhindra att dina data överförs direkt till Google. Beträffande funktionerna och hur dina uppgifter behandlas hänvisar vi till Zaraz inlägg i denna sekretesspolicy.

Dessutom gör använda Campaign Manager-cookies (DoubleClick Floodlight) det möjligt för oss att förstå om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har öppnat eller klickat på en av våra visnings-/videoannonser på Google eller på en annan plattform via Campaign Manager (konverteringsspårning). Campaign Manager använder denna cookie för att förstå innehållet du har interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka dig riktad reklam. Mer information om Googles sekretesspolicy finns här.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR. Du kan anpassa ditt samtycke här eller återkalla det här.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Captcha

För att skydda våra webbformulär från automatiserade förfrågningar använder vi en så kallad Captcha från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, USA. Captcha-funktionen innebär att du ombeds att exempelvis lösa uppgifter eller klicka i checkrutor. Användarens inmatningar, och i vissa fall även förflyttningar med musen, används för att avgöra om inmatningen har gjorts av en människa eller ett automatiskt program. Funktionen används i enlighet med artikel 6, avsnitt 1 S, bokstav f i GDPR för att skydda webbplatsen mot spam och missbruk. Om du motsätter dig denna databearbetning kan du tyvärr inte använda våra webbformulär.

Cloudflare

Vi behandlar din IP-adress och vilka tider du besöker vår webbplats i syfte att spåra störningar, förhindra missbruk och försvara oss mot attacker på vår webbplats. I detta syfte använder vi leverantören Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Dataöverföringen mellan din webbläsare och våra servrar analyseras av Cloudflare. Cloudflare använder då cookies för att du ska ha åtkomst till vår webbplats. Denna behandling ligger i vårt berättigade intresse i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 f i GDPR.

Vårt berättigade intresse är att säkerställa funktionaliteten och säkerheten i våra system för besökare.

Zaraz

Vår webbplats använder webbplatshanteringsverktyget Zaraz från tjänsteleverantören Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Det är en molnplattform som används för att hantera webbplatsinställningar. Webbplatsinnehåll – inklusive Google-skript och andra tredjepartsverktyg – lagras på Zaraz molnservrar och distribueras till användarna från dessa servrar. Innehåll laddas inte längre direkt till tredjepartsleverantörer, så att de inte längre får någon information om webbplatsbesökare. Datautbytet sker alltså bara mellan användaren och Zaraz-servrarna. Det är avsett för att öka säkerheten för användarens data.

Cloudflare upprätthåller loggdata om händelser som sker i vårt nätverk. En del av dessa loggdata inkluderar information om besökare och/eller auktoriserade användare av domäner, nätverk, webbplatser eller applikationsgränssnitt (API). Denna metadata innehåller ytterst begränsad personlig identifierbar information, huvudsakligen i form av IP-adresser. Cloudflare behandlar dessa data enligt givna instruktioner i huvuddatacenter i USA och Europa under en begränsad tidsperiod.

Ett orderhanteringsavtal har ingåtts med Cloudflare Inc. i enlighet med artikel 28 i GDPR. Tjänsteleverantören är strikt bunden av instruktioner och behandlar endast dina uppgifter inom ramen för tjänsteavtalet.

Denna behandling ligger i vårt berättigade intresse i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 f i GDPR.

Det berättigade intresset består i att förbättra kvaliteten i vårt innehåll genom funktionell webbplatshantering och på så sätt göra vår webbplats trevligare för besökarna att använda.

Notera att standardavtalsklausuler har ingåtts med Cloudflare Inc. i enlighet med paragraf 46, avsnitt 2 c i GDPR om uppgifterna behandlas utanför EU eller EES. Det finns dock en risk att myndigheter kan komma åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller ge dig möjlighet att överklaga.

Cookiebot

För att kunna använda ett fungerande cookie-samtyckesverktyg använder vi tjänsten Cookiebot från leverantören Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn. Med detta verktyg kan vi skilja mellan olika typer av cookies och vilken information de innehåller. Följande data behandlas av Cookiebot: Datum och tid för ditt samtycke (consent), teknisk webbläsardata, webbadressen till vår webbplats och din anonymiserade IP-adress. Dina uppgifter raderas av Cookiebot 12 månader efter ditt samtycke.

Cookiebot används på grundval av paragraf 6, avsnitt 1 Mening 1 S, punkt f i GDPR för en fungerande och korrekt hantera ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen. Lagringen av cookies baseras på ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR. Mer information om Cookiebot finns här.

Google Ads Conversion och remarketing

För att räkna antalet användare som har klickat på en annons använder vi tjänsten Google Ads Conversion Tracking från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, USA. Tjänsten använder cookies som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera användningen av vår webbplats om du har klickat på en Google-annons. Den kan identifiera om du har klickat på en annons och har skickats vidare till en målsida (conversion). Informationen används för att skapa conversion-statistik. Dessa cookies är giltiga i upp till 90 dagar. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR. Mer information om Google Ads finns här.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, USA. Google Analytics använder cookies för att analysera hur du använder vår webbplats. Informationen som sparas i cookien om din användning av vår webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom vi har aktiverat IP-anonymisering på våra webbplatser, förkortar Google din IP-adress i EU:s medlemsstater och i övriga EES-länder. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder dessa uppgifter på uppdrag av oss för att utvärdera din användning av våra webbplatser, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användning av webbplatserna och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att samköras med annan Google-data. Du kan förhindra att cookies sparas med en lämplig inställning i din webbläsare, observera dock att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser i fullt ut. Du kan också förhindra att data relaterade till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) som lagras i cookien skickas till Google och behandlingen av dessa data av Google genom att klicka på länken Inaktivera Google Analytics. Då installeras en opt out-cookie som förhindrar att dina data sparas om du besöker vår webbplats i framtiden.

Mer information om detta hittar du i Googles sekretesspolicy. Vi vill informera om att koden ””gat.anonymizeIp();”” har lagts till Google Analytics på vår webbplats för att säkerställa anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Du kan förhindra att Google Analytics sparar dessa uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt out-cookie installeras som förhindrar att dina data sparas om du besöker vår webbplats i framtiden: Inaktivera Google Analytics. Den rättsliga grunden för behandlingen om du samtycker i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer, sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Google DoubleClick

För att kunna placera relevanta annonser för besökare på vår webbplats använder vi onlinemarknadsföringsverktyget DoubleClick från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, USA. Ett cookie-ID används för att registrera vilka annonser som placeras i vilken webbläsare och cookiens ID förhindrar flera placeringar av samma annons. Dessutom kan det registreras om en annons har placerats och om webbplatsen för den som lägger ut annonsen har nåtts via samma webbläsare vid en senare tidpunkt och något har köpts där. Med DoubleClick-verktyget upprättar din webbläsare automatiskt en anslutning till Googles server och kan – om du är registrerad hos en Google-tjänst – tilldela besöket till ditt konto. Vi använder webbplatshanteringsverktyget Zaraz för att förhindra att dina data överförs direkt till Google. Beträffande funktionerna och hur dina uppgifter behandlas hänvisar vi till Zaraz inlägg i denna sekretesspolicy.

Du kaninaktivera cookies för Conversion Tracking. Mer information om detta hittar du i Googles sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandlingen om du samtycker i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer och du har givit ditt samtycke sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Google Fonts

För att våra teckensnitt ska visas korrekt använder vi Google Fonts från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du besöker vår webbplats överförs din IP-adress via Google-domänerna fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com. Enligt Google är denna överföring skild från andra Google-tjänster. Dessutom överförs information som språkinställningar, skärmupplösning, namn och webbläsarens version till Google. Google sparar dessa data i ett år. Om du vill radera dessa data innan den tiden har gått kan du kontakta Googles support. Exakt hur Google behandlar dina personuppgifter kan du se i Googles sekretesspolicy.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR. Du kan anpassa eller återkalla ditt samtycke.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer och du har givit ditt samtycke sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Google Maps

På våra webbplatser bäddar vi in karttjänster, som inte lagras på våra servrar, från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, USA. För att säkerställa att besöket på våra webbplatser med inbäddade karttjänster inte automatiskt resulterar i att tredjepartsinnehåll laddas ner visar vi initialt endast lokalt sparade förhandsgranskningsbilder av kartorna. På så sätt erhåller tredjepartsleverantören ingen information.

Innehåll från tredjepartsleverantören laddas bara ner efter att du klickat på förhandsgranskningsbilden. Detta informerar tredjepartsleverantören om att du har besökt vår webbplats och skickar de användardata som krävs tekniskt i detta sammanhang. Vi har inget inflytande över hur tredjepartsleverantörer behandlar insamlade data. Genom att klicka på förhandsgranskningsbilden ger du oss ditt samtycke till att ladda ner innehåll från tredje part. Inbäddningen sker baserat på ditt samtycke, förutsatt att du tidigare har gett ditt samtycke genom att klicka på förhandsgranskningsbilden, paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR.

Observera att inbäddning av vissa karttjänster innebär att dina uppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES. I vissa länder finns det en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller ge dig möjlighet att överklaga. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett osäkert tredjeland i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

mer information hittar du i Googles sekretesspolicy och i Google Maps ytterligare användarvillkor.

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna tjänst gör att webbplatstaggar kan hanteras via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar bara taggar, verktyget installerar inte några cookies och registrerar inga personuppgifter. Google Tag Manager utlöser andra taggar som kan samla in personligt identifierbar information. Google Tag Manager använder dock inte dessa data. Om en inaktivering har genomförts på domän- eller cookienivå finns den kvar för alla spårningstaggar, i den mån dessa implementeras med Google Tag Manager.

Tag Managern används av oss för att hantera de verktyg och externa tjänster som vi använder på vår webbplats och tillåter användning av så kallade taggar. En tagg är ett kodelement som lagras i webbplatsens källtext, till exempel för att styra vilken sida eller tjänstelement och verktyg som aktiveras och laddas och i vilken ordning. Verktyget gör att andra taggar aktiveras som i sin tur kan samla in data, vilket förklaras utförligare i denna sekretesspolicy.

En del av uppgifterna behandlas på en Google-server i USA. Mer information om detta finns i Googles information om Tag-Managern . Vi använder webbplatshanteringsverktyget Zaraz för att förhindra att dina data överförs direkt till Google. Beträffande funktionerna och hur dina uppgifter behandlas hänvisar vi till Zaraz inlägg i denna sekretesspolicy.

Tag Managern används baserat på vårt berättigade intresse i enlighet paragraf 6, avsnitt 1 f i GDPR.

Observera att inbäddning av vissa karttjänster innebär att dina uppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES. I vissa länder finns det en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller ge dig möjlighet att överklaga. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett osäkert tredjeland i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Nyhetsbrev

På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig för vårt nyhetsbrev. Med ditt samtycke försäkrar du att de personuppgifter du har skickat till oss är korrekta och fullständiga och att du är behörig användare av e-postadressen. Du får då ett bekräftelsemail där du kan slutföra registreringen av nyhetsbrevet (dubbel opt-in). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna verifiera att du äger den angivna e-postadressen.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet ger du även ditt samtycke till att vår registerförare HubSpot utvärderar nyhetsbrevet med hjälp av sitt system när du öppnar nyhetsbrevet och klickar på innehållet. Systemet hjälper oss att anpassa nyhetsbrevet ännu bättre till våra nyhetsbrevprenumeranters intressen. Mer information om detta finns i nästa avsnitt ”HubSpot”.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har skett fram tills dess. Du kan när som helst och utan kostnad återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i nyhetsbrevets sidfot. När du återkallar ditt samtycke får du inga fler nyhetsbrev. Uppgifterna kommer att lagras i tre år efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 f i GDPR för ansvarsskyldighet och eventuell hinder mot skadeståndsanspråk enligt paragraf 5, avsnitt i GDPR. Därefter raderas dina personuppgifter om det inte finns lagstadgade krav på lagring.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och varken juridiskt eller avtalsenligt föreskrivet eller obligatoriskt. Det enda som händer om du inte tillhandahåller dina personuppgifter är att du inte kan få vårt nyhetsbrev. Det sker inget automatiserat beslutsfattande och ingen profilering i enlighet med paragraf 2, avsnitt 1 och 4 i GDPR.

HubSpot

Vi använder HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland för följande aspekter av våra marknadsföringsaktiviteter online:

 • E-postmarknadsföring (inbjudan till mässor,, nyhetsbrev m.m.)
 • Landningssidor och kontaktformulär
 • Sociala medier, publicering och rapportering
 • Rapportering (t.ex. trafik-källor, besökta platser m.m.)

Du kan kontakta oss med vårt kontaktformulär. Våra kontaktformulär ger dem som besöker vår webbplats möjlighet att ta reda på mer om vårt företag, ladda ner innehåll, få gratis mässbiljetter och ställa sin kontaktinformation och annan demografisk information till vårt förfogande.

För att du ska kunna använda kontaktformuläret behöver vi alla uppgifter som är angivna som obligatoriska. Dessa data använder vi baserat på paragraf 6, avsnitt 1 S. 1, punkt f i GDPR för att kunna svara på ditt meddelande och för att säkerställa webbplatsens säkerhet och funktionsduglighet. Om de data vi har fått från dig i kontaktformuläret behandlas baserat på paragraf 6, avsnitt 1 S. 1, punkt f i GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Dessutom kan du själv bestämma om du vill ge oss ytterligare information. Denna information tillhandahålls frivilligt och är inte obligatorisk för att vi ska kunna kontakta dig. Dina frivilligt lämnade personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 S. 1 punkt a i GPDR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av frivilliga data. Kontakta oss i så fall via den e-postadress som anges i företagsinformationen.

Dina data behandlas bara för att kunna svara på ditt meddelande. Vi raderar dina uppgifter om de inte längre behövs och det inte finns några lagstadgade lagringskrav som hindrar detta.

HubSpot ger oss möjlighet att analysera våra webbplatsbesökares surfvanor. Statistiska användardata från våra onlinemarknadsförings-erbjudanden används för att optimera webbplatsens funktioner och tillhandahålla våra webbplatsbesökare innehåll som är anpassat efter deras intressen. Om användarna har gett sitt samtycke sker detta baserat på paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR. Du kan stoppa spårning med HubSpot och återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken nedan: Inaktivera HubSpot-spårning

En cookie som är giltig i 2 år kommer då att installeras hos dig, vilket innebär att HubSpot inte längre kommer att spåra dig på vår webbplats.

Vår e-posttjänst är utformad på ett sådant sätt att vi automatiskt informeras om och när ett e-postmeddelande har öppnats och vid vilken tidpunkt vilken länk i e-postmeddelandet klickades på. Det innebär att webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress registreras för ovan beskriven e-post- och onlinemarknadsföring, men att den inte sparas permanent.

Hu hittar HubSpots sekretesspolicy här, mer information om överensstämmelse med GDPR finns här. Information om vilka cookies HubSpot använder finns här. Mer information om hur dina personuppgifter ur kontaktformuläret används finns här.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Informizely

Vi ger dig möjlighet att delta i en nöjdhetsundersökning och får hjälp med att utföra den av tjänsteleverantören Informizely B.V., WG-plein 425, 1054SH, Amsterdam, Nederländerna. Tjänsteleverantören agerar strikt i enlighet med instruktioner inom ramen för ett orderbearbetningsavtal. Dina uppgifter skickas inte till länder utanför EU el. EES.
Vi ber dig inte lämna någon personlig information om dig själv i nöjdhetsundersökningen.

E-postundersökningar
Vi använder din e-postadress för att du ska kunna delta i undersökningen.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att analysera tjänsten eller produkten vi har tillhandahållit för att förbättra våra tjänster baserat på din återkoppling. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 f) i GDPR inom ramen för vårt berättigade intresse. Det finns ingen juridisk eller avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.
Dina personuppgifter sparas bara så länge som behövs för undersökningens syfte.

Webbplats-undersökningar
Vi behöver din IP-adress, som anonymiseras av tjänsteleverantören, för att du ska kunna delta i undersökningen.
Din IP-adress behandlas bara om du deltar i undersökningen. Utan IP-adressen kan du tyvärr inte delta i undersökningen av tekniska skäl.
Det är frivilligt att lämna din IP-adress och det sker baserat på paragraf 6, avsnitt 1 S. 1 punkt a i GPDR. Om du inte vill avslöja adressen inom ramen för undersökningen ber vi dig att inte delta.
Din IP-adress kommer att anonymiseras direkt efter att du har skickat undersökningen. Efter anonymiseringen går den inte att spåras till dig längre.

Website Visitor Tracking (Dealfront)

Vi använder oss av Dealfront-teknologi (Echobot Group GmbH, Durlacher Allee 73, 76131 Karlsruhe).

Dealfront hjälper oss se vilka företag som besöker vår webbplats. För detta syfte behandlas din IP-adress för att avgöra om det är en företagsrelaterad IP-adress. Dealfront identifierar företag baserat på deras offentligt registrerade IP-adresser och IP-adressdatabasen som underhålls av Dealfront. Det är bara besök av företag som visas. Användare som besöker vår webbplats från en privat IP-adress filtreras bort automatiskt. All besöksdata är aggregerad på företagsnivå. Spårnings-cookien är bara inställd för webbplatsdomänen och används för att ställa in en unik identifierare för att särskilja olika besökare Behandling av personuppgifter kan inte helt uteslutas när den länkade företagsinformationen gås igenom.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR, i det fall du har gett ditt samtycke.

Observera att Dealfront använder tjänsteleverantörer som även kan behandla data i USA. För överföringar till USA garanteras en lämplig nivå av dataskydd tack vare certifieringen av tjänsteleverantörerna enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

LinkedIn Insight Tag, Linked Ads, LinkedIn Analytics

Vi använder konverteringsverktyget LinkedIn Insight Tag från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland för att mäta räckvidden för vår webbplats och våra marknadsföringsaktiviteter. Verktyget installerar en cookie i din webbläsare som bland annat registrerar följande data: IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och webbplatshistorik (t.ex. öppnade webbplatser). IP-adresser trunkeras eller hashas (om de används för att nå medlemmar över flera enheter). Medlemmars direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera uppgifterna. Dessa återstående pseudonymiserade uppgifter kommer sedan att raderas inom 180 dagar. I det här fallet är LinkedIn Insight-taggen inbäddad på vår webbplats och upprättar en anslutning till LinkedIn-servern när du besöker vår webbplats och är inloggad på LinkedIn. Personuppgifterna delas inte av LinkedIn, men anonyma rapporter om webbplatsens målgrupper och visningsprestanda skickas till oss. Mer information om LinkedIns dataskydd finns i LinkedInssekretesspolicy. Som medlem i LinkedIn har du dessutom möjlighet att inaktivera reklam i ditt LinkerIn-kontos inställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR, i det fall du har gett ditt samtycke.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Monotype Web Fonts

För att kunna visa teckensnitt enhetligt på vår webbplats använder vi tjänsteleverantören Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. När du öppnar vår webbplats upprättas en anslutning till Monotype Imaging Holdings Inc.s servrar av licens- och faktureringsskäl, din IP-adress överförs och de nödvändiga webbteckensnitten laddas ner i din webbläsares cacheminne så att texter och typsnitt kan visas. Monotype sparar din IP-adress i 30 dagar och raderar den sedan. Vi använder Monotype i syfte att få en snygg och enhetlig presentation av vårt onlineinnehåll. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR.

Mer information om Monotypes dataskydd finns i deras sekretesspolicy.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

Den slutna användargruppen myNORD och E-butik

Du måste registrera dig för att ha åtkomst till vår internetportal myNord och för att handla i e-butiken. För detta ändamål samlar vi in alla de data som vi behöver för att kunna bearbeta och avveckla beställningar: Ditt fullständiga namn, eller ditt fullständiga företagsnamn förutom representantens namn, din e-postadress, din adress (fakturaadress samt vid behov avvikande leveransadress) och ev. ditt telefonnummer (t.ex. för att eventuellt kunna kort stämma av leveranstiden). Dessutom måste du välja ett användarnamn och lösenord; dessa tillåter dig att enkelt logga in utan att behöva ange alla uppgifter igen. Vi sparar de data du angav för att kunna skapa ett kundkonto som vi använder till att registrera, utföra och avveckla dina beställningar. Vi sparar dina data för senare beställningar (registrering) så länge du är registrerad. Du kan se information om aktuella och tidigare beställningar och förväntade leveransdatum. Du kan alltid se de uppgifter du angav vid registreringen, korrigera dem samt ta bort dem. Vi tar bort din registrering om det krävs av lagen, senast dock inom två år efter din sista beställning.

Överföringen av data från oss till dig är krypterad med SSL/TLS. Den rättsliga grunden för bearbetning är paragraf 6, avsnitt 1 f i GDPR i syfte att behandla dina beställningar och paragraf 6, avsnitt 1 b i GDPR för genomförandet av det avtal som ingåtts med dig.

Novalnet

I de slutna e-butikssidorna arbetar vi tillsammans med fullserviceleverantören av betalningar Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Tyskland för att behandla betalningar med kreditkort. För detta ändamål skickas dina betalningsuppgifter till Novalnet i krypterad form. Utöver initieringen av betalningshantering har vi inget inflytande över hur Novalnet behandlar uppgifterna. Vi hänvisar till sekretesspolicyn hos Novalnet AG, som du hittar här. Den rättsliga grunden för bearbetning är paragraf 6, avsnitt 1 f i GDPR i syfte att behandla dina beställningar och paragraf 6, avsnitt 1 b i GDPR för genomförandet av det avtal som ingåtts med dig.

YouTube

Vi använder ibland YouTube-videor från leverantören Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA på vår webbplats. Dessa videofilmer är integrerade i YouTubes ”utökade dataskyddsläge”, vilket enligt YouTube innebär att ingen information om besökare på webbplatsen lagras så länge videofilmen inte spelas upp. Om du spelar upp videofilmen godkänner du i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a i GDPR att uppgifterna får behandlas av YouTube som ansvarigt organ och att vi inte kan påverka denna behandling ytterligare. Vi hänvisar till YouTubes sekretesspolicy för mer information.

Observera att det finns en risk att myndigheter kommer åt uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig eller att kunna överklaga om dessa uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Om vi använder leverantörer i osäkra tredjeländer sker överföringen till ett tredjeland på basis av v ditt samtycke i enlighet 49, avsnitt 1 a i GDPR.

§ 5 Radering av data

Såvida det inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringskrav. Om uppgifterna inte raderas för att de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål kommer behandlingen av dem att begränsas. Det vill säga att data spärras och behandlas inte för andra syften. Det gäller till exempel uppgifter som måste sparas av kommersiella eller skattemässiga skäl.

§ 6 dina rättigheter som berörd person

Vid behandling av dina personuppgifter garanteras du som berörd person vissa rättigheter i GDPR:

Rätt till information (paragraf 15 GDPR)
Du har rätt att begära bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas; om så är fallet har du rätt till information om dessa personuppgifter och till den information som anges i detalj i paragraf 15 i GDPR.

Rätt till rättelse (paragraf 16 GDPR)
Du har rätt till att kräva att dina personuppgifter rättas utan dröjsmål och att de kompletteras om de inte är fullständiga.

Rätt till radering (paragraf 17 GDPR)
Du har rätt att kräva att personuppgifter om dig raderas omedelbart om något av skälen som anges i paragraf 17 i GDPR föreligger.

Rätt till begränsning av behandling (paragraf 18 GDPR)
Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om något av villkoren som anges i paragraf 18 i GDPR är uppfyllt, t.ex. om du har framfört en invändning mot behandlingen, under den tid som undersökningen pågår.

Rätt att överföra data (paragraf 20 GDPR)
I vissa fall, som anges i detalj i paragraf 20 i GDPR, har du rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring av dessa uppgifter till en tredje part.

Rätt att återkalla samtycke (paragraf 7 GDPR)
Om uppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke har du enligt paragraf 7, avsnitt 3 i GDPR rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till dina personuppgifters användning. Observera att återkallelsen endast gäller för framtiden. Behandling som skett före återkallelsen påverkas inte.

Rätt att invända (paragraf 21 GDPR)
Om uppgifter behandlas på grundval av paragraf 6, avsnitt 1 S. 1, punkt f i GDPR (databehandling för att skydda berättigat intresse) eller paragraf 6, avsnitt 1 S. 1, punkt e i GDPR (databehandling för att skydda allmänintresset eller i utövande av offentlig myndighet) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som beror på din speciella situation. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns bevisligen tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Lämna in besvär hos tillsynsmyndighet (paragraf 77 GDPR)
Enligt paragraf 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten till besvär kan framför allt göras gällande hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller där platsen för den påstådda överträdelsen finns.

Hävda dina rättigheter
Om inget annat anges ovan kontaktar du organet som anges företagsinformationsrutan för att hävda dina intressen.

§ 7 Information om rätten att invända mot direktreklam

Vi kan bearbeta dina uppgifter i direktreklamsyfte. Du har rätt att motsätta dig en sådan bearbetning, vilket leder till att bearbetningen i direktreklamsyfte avbryts. Skicka din invändning till: office@first-privacy.com .

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Vårt externa dataskyddsombud ger dig gärna information dataskydd, han eller hon har följande kontaktuppgifter:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Germany
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud ber vi dig även ange även det ansvariga organet som anges i företagsinformationsrutan.