Dataskyddsförsäkran

Bästa kund,

då din privata sfär är viktig för oss liksom att du som besökare känner dig säker och trivs med vår webbplats, har vi utformat vårt Internet-utbud på ett sådant sätt, att användningen sker i princip anonymt.

Vid all databearbetning följer vi de lagliga föreskrifterna. Följande försäkran ger dig en överblick över vilka sorts data som samlas in, på vilket sätt dessa data används och överlämnas, vilka säkerhetsåtgärder vid utför för att skydda dina data och på vilket sätt du får information om de data du tillhandahåller oss.

§ 1 Samling och lagring av personrelaterade data

Personrelaterade data är uppgifter om personliga eller materiella förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar fysisk person som t.ex. personens namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, bankuppgifter samt IP-adress. Företaget NORD Drivsystem AB ansvarar för bearbetning av dessa data.

När du besöker våra webbplatser insamlas följande data. Dessa data lagras uteslutande i internt, systemrelaterat och statistiskt syfte: Namn på besökta sidor, använd webbläsare, operativsystem och namn på din domän, besökets datum och tid, använda sökmotorer, namn på filer som laddats ned samt din IP-adress. Alla uppgifter relaterade till användningen, framför all även din IP-adress, tas bort senast inom 7 dagar.

Utökade personuppgifter samlas endast om du tillhandahåller oss dessa frivilligt, till exempel vid en undersökning eller registrering. För att kunna använda vår internetportal myNord behöver vi att du registrerar dig. För detta ändamål samlar vi in alla de data som vi behöver för att kunna bearbeta och avveckla beställningar: Ditt fullständiga namn, resp ditt fullständiga företagsnamn förutom representantens namn, din e-postadress, din adress (fakturaadress samt vid behov avvikande leveransadress) och ev. ditt telefonnummer (t.ex. för att eventuellt kunna kort stämma av leveranstiden). Dessutom måste du välja ett användarnamn och lösenord; dessa tillåter dig att enkelt logga in utan att behöva ange alla uppgifter igen. Vi sparar de data du angav för att kunna skapa ett kundkonto som vi använder till att registrera, utföra och avveckla dina beställningar. Vi sparar dina data för senare beställningar (registrering) så länge du är registrerad. Du kan alltid visa de uppgifter du angav vid registreringen, korrigera dem samt ta bort dem. Vi tar bort din registrering om det krävs av lagen, senast dock inom två år efter din sista beställning.

Hantering av ansökningsuppgifter

Ansökningsuppgifter lagras hos oss endast i ansökningssyfte och tas bort i anslutning till det eller efter att jobbet har tillsats genom en annan sökande inom högst sex månader. Vi kommer att informera dig efter att vi har mottagit din ansökan i enlighet med kraven i artikel 13 GDPR beträffande din sparade ansökan.

§ 2 Användning, överlämnande och borttagning av personrelevanta data

De personrelevanta data som du tillhandahåller oss använder vi för att besvara dina frågor, avveckla dina beställningar, kontrollera kreditvärdigheten samt för teknisk administration av webbplatserna.

Vi överlämnar dina personrelevanta data till tredje part endast om överlämnandet används till att avveckla avtalet eller i faktureringssyfte, resp för betalningsändamål, eller om du uttryckligen har godkänt det. Vidare kan det krävas att vi vid beställning överlämnar din adress och beställningsuppgifter till leverantörer, om leveransen sker till dig direkt från fabrik. Våra leverantörer får endast de uppgifter som krävs för att utföra deras arbete. Uppgifterna får inte användas på ett annat sätt. Vi har dessutom rätt till att överlämna personrelevanta data för inkassoändamål. Om vi i samband med en beställning levererar en vara innan den är betald (till exempel vid fakturaköp), kan vi endast kontrollera kundens identitet och kreditvärdighet via en tjänsteleverantör.

Dessutom utesluter vi inte att överlämna anonyma användningsdata i marknadsföringssyfte. I dessa fall kan användarens identitet inte identifieras.

Vi hänvisar till att vi har rätt till att på begäran av behörig myndighet i enskilda fall överlämna information om data om detta krävs för brottsutredning, för att länders poliser ska kunna avvärja faror, för att myndigheter ska kunna utföra sina lagliga uppgifter med att skydda författningen, om det behövs av SÄPO eller Hemvärnet eller för att hävda upphovsrätt.

§ 3 Säkerhetsinformation

Vi har utfört många säkerhetsåtgärder för att adekvat skydda personrelevanta uppgifter i rimlig omfattning.

Våra databaser skyddas med fysiska samt tekniska åtgärder och processåtgärder som begränsar åtkomsten till uppgifterna till speciellt behöriga personer i överensstämmelse med denna dataskyddsförsäkran. Vårt informationssystem finns bakom en programvaru-brandvägg för att förhindra åtkomst från andra nätverk som är anslutna till internet. Åtkomst till personrelevanta uppgifter får endast anställda som behöver dessa uppgifter för att kunna utföra en speciell arbetsuppgift. Våra medarbetare är utbildade inom säkerhet och dataskydd.

Om personrelevant information samlas via våra webbplatser sker överföringen krypterat under användning av Transport Layer Security ("SSL/TLS")-teknologi som är industristandard. Känslig information som till exempel kreditkortnummer eller kontouppgifter krypteras för ytterligare skydd.

Du borde aldrig tillhandahålla ditt lösenord som du använder för att komma åt våra webbplatser till någon annan och du borde ändra detta lösenord regelbundet. När du lämnar våra webbplatser borde du logga ut och stänga din webbläsare för att undvika att en obehörig användare får åtkomst till ditt användarkonto. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera att dina data är fullständigt säkra.

§ 4 Cookies, webbanalys-verktyg och social plugins

"Cookies" är små filer som tillåter oss att spara specifik information på din dator när du besöker våra webbplatser som är relaterad till dig. Cookies hjälper oss att identifiera hur ofta våra webbplatser används samt antalet användare för att kunna tillhandahålla ett utbud som är så säkert, komfortabelt och effektivt som möjligt.

Vi använder å ena sidan så kallade ”session cookies” som endast mellanlagras på våra webbplatser under den tid du använder dem. Å andra sidan använder vi ”permanenta cookies” för att spara information om datorer som besöker vår webbplats återkommande gånger. Tack vare detta kan vi erbjuda dig en optimal användarupplevelse samt ”känna igen dig” och presentera dig, som en återkommande besökare, en så omväxlande webbplats och nya innehåll som möjligt. Innehållet av en permanent cookie är begränsat till ett identifikationsnummer. En permanent cookie har en giltighet på 60 dagar; efter dessa 60 dagar tas cookien bort automatiskt. Namn, IP-adress eller andra uppgifter om din faktiska identitet sparas inte och vi skapar heller inte några separata profiler om ditt användarbeteende.

Vårt utbud kan användas även utan cookies. Du kan avaktivera i din webbläsare att cookies sparas, begränsa detta till vissa webbplatser, eller ställa in din webbläsare på så sätt att den informerar dig när en cookie skickas. Du kan alltid ta bort cookies från datorns hårddisk. Observera att du i detta fall måste räkna med en begränsad visning av vår webbplats samt en begränsad användarupplevelse.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder så kallade cookies, d.v.s. textfiler, som sparas på din dator och tillåter oss analysera användningen av våra webbplatser. Information som skapas med cookien om din användning av våra webbplatser överförs som regel till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Eftersom vi har aktiverat IP-anonymisering på våra webbplatser,förkortar Google din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller inom andra EES-länder. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server i USA som tillhör Google och förkortas där. Google använder dessa uppgifter på uppdrag av oss för att utvärdera din användning av våra webbplatser, för att skapa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla oss andra tjänster i samband med användning av webbplatserna och internetanvändning. Google sammanför inte din webbläsares IP-adress som överförs inom ramen av Google Analytics med andra uppgifter. Du kan förhindra att cookies sparas med en lämplig inställning i din webbläsare; observera dock att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att data som skapats med cookien och som är relaterade till din användning av våra webbplatser (inkl din IP-adress) överförs och bearbetas av Google genom att ladda ned och installera en webbläsare-plugin via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Mer information om detta hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi hänvisar till att vi har utökat Google Analytics på våra webbplatser med koden "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa att IP-adresser samlas anonymt (så kallad IP-maskering).

Du kan förhindra att Google Analytics sparar dessa uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar att dina data sparas om du besöker vår webbplats i framtiden: Avaktivera Google Analytics .

Google Tag Manager

  • Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Den här tjänsten tillåter dig att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tool Manager förenklar implementeringen av taggar, använder inte cookies och samlar inte inte personuppgifter. Google Tag Manager utlöser andra taggar som kan samla in personuppgifter efter behov. Dock använder sig Google Tag Manager av dessa uppgifter.
  • Om spårningstaggar har inaktiverats på en domän eller för cookies, gäller detta för alla taggar som implementerats via Google Tag Manager.

YouTube

Vi använder ibland YouTube-videor på vår webbplats. Dessa videor inkluderas i YouTubes "Avancerade dataskyddsläge", d.v.s. inga data om dig som besökare överförs till YouTube om du inte spelar upp videon. Om du spelar upp videon accepterar du att data kommer att behandlas av YouTube som ansvarig part. Vi har ingen möjlighet att påverka denna dataöverföring. För mer information om YouTubes datainsamling och dess behandling hänvisar vi till: https://www.youtube.com/privacy .

Sluten användargrupp myNORD

På det slutna området myNORD kan du titta på detaljer om aktuella och gamla ordrar och få vetskap om planerade leveranstider. Överföringen av data från oss till dig sker med TLS-kodning.

Inloggningsuppgifterna till myNORD skickar vi till dig via e-post eller också ringer vi upp dig. Naturligtvis är det bara du som kund som kan se vad du har beställt. För att säkerställa det, har vi låtit en oberoende expert kontrollera området med anledning av IT-säkerhet.

Aumago

Vi samarbetar med Aumago GmbH, en leverantör av webbanalyser och marknadsföring riktad mot specifika målgrupper. Aumago använder så kallade cookies, en textfil som sparas i din dators webbläsare som samlar in/innehåller anonyma användardata. Från dessa data kan vi under ett pseudonym skapa användarprofiler. Inga personrelaterade uppgifter registreras. Om IP-adresser samlas in, sparas dessa anonymt genom att ta bort det sista nummerblocket, och sammanförs inte med cookies. Vad det gäller cookies handlar det antingen om Aumago-cookies eller cookies av leverantörer som Aumago samarbetar med, som t.ex. krux digital Inc., Google Inc. o.s.v. Användare kan alltid ta bort cookies från sin webbläsare. Aumago använder dessa data för att utvärdera hur besökare använder webbplatser i syfte av online-reklam som baserar på besökares användning. Grunden för bearbetningen är § 15 avs 3 TMG. För att återkalla ditt godkännande, gå till följande webbplats: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ och och klicka där på knappen ”Browser Opt-out“. Alternativt kan du aktivera ”Do-Not-Track-funktionen” i din webbläsare som Aumago kommer att förhålla sig till på ett lämpligt sätt.

Google Display & Video 360 (tidigare Doubleclick Bid Manager)

På den här webbplatsen använder vi verktyget Display & Video 360 från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som registrerar data i analys-, marknadsförings- och optimeringssyfte och på så sätt hjälper oss att förbättra vår marknadsföring och vår webbplats. De data som registreras används av Display & Video 360 för att länka ihop klickar på annonser med den slutliga användningen av vår webbplats. Tack vare det kan vi fastställa om internetanvändare som såg vår annons besöker vår webbplats och vilka produkter de är intresserade av. Det hjälper oss att använda vår marknadsföringsbudget effektivare. Vi kan också använda de registrerade data för att anpassa marknadsföringen till dina behov (t.ex. produkter som visas).

Pseudonymiserade online ID-nummer (t.ex. cookie ID:s eller IP-adresser) används vid registrering av sådana data. Därför sparas inga användarrelaterade data såsom namn eller adresser som skulle kunna identifieras. Alla ID:s som vi använder är endast avsedda till att identifiera vilken enhet och webbläsare du använder. Utan ditt separata samtycke används inte de registrerade data för att identifiera dig personligen som en användare av vår webbplats.

Vi måste dock säga att de användare som har ett Google-konto kan bli länkade av Google till besöket på denna webbplats. Du kan läsa om hur exakt Google behandlar dessa data genom att klicka på följande länk på Googles sekretessidor: https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Under den följande länken hittas en förklaring om hur du kan avaktivera data som Google registrerar via datorn eller en mobil enhet: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, om du gett sådant.

Du kan ändra eller upphäva samtycket här eller här.

Campaign Manager (tidigare DoubleClick by Google)

Den här webbplatsen fortsätter att använda Googles online-marknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att marknadsföra det som är relevant för användaren, för att förbättra rapporter om kampanjens resultat eller för att förhindra att användare ser samma annons flera gånger. Med ett cookie-ID registrerar Google vilken annons som placeras i den respektive webbläsaren och kan på så sätt förhindra att den visas flera gånger. Dessutom kan Campaign Manager registrera med hjälp av cookie-ID:s även så kallade konverteringar som är relaterade till marknadsföringsförfrågan. Detta är fallet om en användare tittar på en annons från Campaign Manager och sedan besöker webbplatsen i samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller Campaign Managers cookies inga personuppgifter.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Google. Vi kan inte påverka omfattningen och vidareanvändningen av de data som Google registrerar när verktyget används och informerar dig därför om följande enligt den kunskap vi har: När Campaign Manager integreras tar Google emot information om att du har besökt en särskilt del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du har ett Google-konto kan Google länka besöket till dig. Även om du inte har ett Google-konto eller inte är inloggat på kontot kan det hända att Google identifierar dig och sparar din IP-adress.

Campaign Managers (DoubleClick Floodlight) cookies tillåter oss dessutom förstå om du gör vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har tittat på en av våra annonser/videoannonser på Google eller en annan plattform via Campaign Manager eller om du har klickat på dessa (konverteringsspårning). Campaign Manager använder denna cookie för att identifiera det innehåll som du interagerade med på våra webbplatser för att senare kunna skicka dig anpassade annonser.

Du hittar mer information om Campaign Manager på https://www.google.de/doubleclick samt finns allmänt information om sekretess som Google använder på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Du kan också besöka Network Advertising Initiative (NAI) webbplats på http://www.networkadvertising.org . Google underligger EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, om du gett sådant.

Du kan ändra eller upphäva samtycket här eller här .

Captcha

Vi använder ett robotfilter, så kallad captcha, för att skydda våra webbformulär från att skickas av automatiska programvaruagenter. Captcha-funktionen innebär att du ombeds att exempelvis lösa uppgifter eller klicka i checkrutor. Användarens inmatningar, och i vissa fall även förflyttningar med musen, används för att avgöra om inmatningen har gjorts av en människa eller ett automatiskt program. Funktionen används i enlighet med artikel 6, avsnitt 1 S, bokstav f i GDPR för att skydda webbplatsen mot spam och missbruk. Om du motsätter dig denna databearbetning kan du tyvärr inte använda våra webbformulär.

§ 5 Marknadsföring via e-post och onlinemarknadsföring

HubSpot

För vår onlinemarknadsföring använder vi HubSpot . Vi använder denna mjukvara till bland annat följande delar av vår onlinemarknadsföring:

  • Marknadsföring via e-post (inbjudan till mässor, nyhetsbrev o.s.v.)
  • Landing Pages och kontaktformulär
  • Social Media Publishing & Reporting
  • Reporting (t.ex. traffic-källor, inloggningar o.s.v.)

Våra kontaktformulär tillåter våra webbplatsers besökare att ta reda på mer om företaget, ladda ned innehåll, få gratisbiljetter till mässor samt kan besökare tillhandahålla oss deras kontaktuppgifter och andra demografiska uppgifter.

Dessa data lagras på vår programvaruleventörens servrar HubSpot [länk = https://www.hubspot.com/]. Vi kan använda informationen för att kontakta de som besöker vår webbplats och för att se vilka av vårt företags tjänster som intresserar dem. Statistiska användardata från våra onlinemarknadsförings-erbjudanden används för att optimera webbplatsens funktioner och tillhandahålla våra webbplatsbesökare innehåll som är anpassat efter deras intressen.

Vi har då utformat vår e-postservice på så sätt att vi exempelvis automatiskt informeras om och när ett mejl har öppnats, och vid vilken tidpunkt e-postmottagaren har klickat på någon av länkarna i mejlet. Det innebär att webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress registreras för ovan beskriven e-post- och onlinemarknadsföring, men att den inte sparas permanent.

Du kan stoppa spårning med HubSpot genom att klicka på länken nedan: Inaktivera HubSpot-spårning .Då sparas en kaka i din dator som förhindrar spårning med HubSpot.

Kakan är giltig i två år.

All information som samlas in av oss behandlas enligt dataskyddsbestämmelserna. Insamlad information används uteslutande för att optimera våra tjänster.

HubSpot är ett mjukvaruföretag från USA med en filial på Irland.

Kontakt:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Irland,

Telefon: +353 1 5187500

HubSpot är certifierat enligt villkoren i EU - U.S. Privacy Shield Frameworks och är underställd TRUSTe 's Privacy Seal samt "U.S. - Swiss Safe Harbor"-principerna.

Mer information om dataskyddsbestämmelser av HubSpot

Mer information av HubSpot avseende EU:s dataskyddsbestämmelser [länk = ]

Mer information om cookies som HubSpot använder hittar du här och här .

§ 6 Informationsrätt

Du har alltid rätt till att få information om de data som sparas angående din person, uppgifternas härkomst och mottagare samt syftet med databearbetningen. Vid frågor kring temat dataskydd kan du alltid kontakta vår handläggare av dataskyddsfrågor. Du når honom här:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Phone: +49 421 69 66 32 0

Email: office@first-privacy.com

§ 7 Rätt till klagomål

Alla berörda personer kan rätt till att klaga hos en tillsynsmyndighet om att bearbetningen av data som rör den person strider mot dataskyddsbestämmelser. Rätten till klagomål kan framför allt användas hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat som den beröra personen uppehåller sig i eller på den plats där brottet troligen skedde.

§ 8 Den berörda persons rättigheter

Berörda personer har rätt till att få information från den ansvarige om de personrelaterade data som rör personen samt har personen rätt till att korrigera felaktiga data eller rätt till att dessa data tas bort om en av de i art 17 GDPR angivna orsaker föreligger, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för de avsedda syftet. Dessutom kan bearbetningen begränsas, om en av de i art 18 GDPR angivna förutsättningarna föreligger och i de fall som anges i art 20 GDPR som berör rätten till att överföra data. Om data samlas baserat på art 6 avs 1 lit. e (databearbetning för att uppfylla myndigheters arbete eller för att skydda offentliga intressen) eller lit. f (databearbetning för att bevara berättigade intressen) har den berörda personen rätt till, av orsaker som framgår av dennes särskilda situation, att när som helst säga emot bearbetningen. Vi bearbetar inte längre personrelevanta data, om det inte föreligger nödvändiga skyddsorsaker för bearbetning som kan intygas som väger tyngre än intressen, rättigheter och friheter av den berörda personen, eller om bearbetningen används till för att verkställa, genomföra eller försvara rättsanspråk. Skicka oss din invändning till: office@first-privacy.com .

§ 9 Information om rätt till invändning mot direktreklam

Vi bearbetar dina uppgifter i syfte av direktreklam. Du har rätt till att invända mot denna bearbetning, vilket leder till att bearbetning i syfte av direktreklam avslutas. Skicka oss din invändning till: office@first-privacy.com