GLOBAL NÄRVARO

NORD ÖVER HELA VÄRLDEN

Ett globalt monterings- och servicenät garanterar våra kunder korta leveranstider, sakkunnig rådgivning och snabb service på plats.

Nord är på plats - över hela världen

Vi har fler än 60 monteringsverkstäder och serviceställen i alla viktiga industrinationer. Därför kan vi finnas kundens omedelbara närhet och att ha ett friktionsfritt samarbete på plats. I samarbetet förenas kunskapen och kompetensen hos en global aktör med den regionala samarbetspartnerns kunskaper om landet och folket. Oavsett om du är i Bargteheide, Beijing eller Budapest - vi sätter världen i rörelse, tills dina anläggningar går runt.

Globalt handlingsområde

Nords bas utgörs av centralen i Bargtheide med teknikcenter, slutmontering, logistikcenter och förvaltning. Runt detta centrum finns flera produktionsanläggningar i Nordtyskland. Genom närheten till den stora hamnen i Hamburg och Airport Hamburg kan vi snabbt transportera våra färdigmonterade drivenheter och komponenter i hela världen. Tack vare våra internationella monteringshallar kan komponenterna sättas samman på plats - helt efter dina önskemål.

Weltkarte world map

Många anläggningar - ett team

En konstruktiv rörelse uppstår genom att alla krafter samspelar. Det intensiva utbytet med kunder över hela världen, våra ingenjörers arbete i internationella forskningsorganisationer och våra medarbetares kundorienterade samarbete över alla gränser gör Nord till en global "toppspelare". Genom den optimala koordinationen av uppdrags-, leverans- och servicerutiner är vi en pålitlig samarbetspartner - över hela världen

Global NORDnet och myNORD

Genom Global NORDnet är vårt globala nätverk även virtuellt. Detta nätverk gör det möjligt att snabbt styra och kontrollera alla beställnings- och serviceprocesser. Dessutom har vi skapat myNORD för våra kunder. Här kan du välja drivanordningar, hämta detaljerad information och 3D-modeller av valda produkter och följa din beställning online. Dygnet runt, oavsett var.

Global användning - globalt ansvar

Vi arbetar efter principen att miljövänlig och ekonomisk tillverkning och globalt ansvar inte utesluter utan kompletterar varandra. Genom våra energibesparande drivanordningar kan vi i många anläggningar sänka strömförbrukningen med 40 % och ofta med flera tusen kWh. Därigenom bidrar vi inte bara till en hög besparingseffekt, utan också till en global avlastning av klimatet.

Mer information om Nord