Explosionsskydd mot gas

Explosionsskyddade motorer

  • Effekt: 0,12 - 22 kW
  • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

NORD-motorer i utförandet med gasexplosionsskydd kommer från egen tillverkning och distribueras till alla viktiga marknader i hela världen. Och det redan sedan 2003. Explosionsskyddade NORD-motorer enligt kategorierna 2G och 3G kan levereras för zonerna 1 och 2. Olika lösningar erbjuds på grundval av typen av antändningsskydd ”Förhöjd säkerhet” (e), ”Trycktålig kapsling” (d/de) och ”Non-Sparking Design” och dessutom har alla motorer godkännanden enligt ATEX och HazLoc.

NORD-motorer i utförandet med gasexplosionsskydd finns tillgängliga bland annat med följande tillval:

  • Bromsar (BRE+), Ljudreducerande bromsar (NRB1/2), Extern fläkt (F)
  • Motorskydd: Temperaturgivare (TF), Temperaturvakt (TW), Stillståndsvärme (SH)
  • Motoranslutning: Motorstickkontakt (MS)
  • nsd tupH-utförande är möjligt