Högsolida färger -
Ett bra miljöval

Mindre lösningsmedel och högre verkningsgrad

Energieffektivitet som företagsfilosofi

Vi använder den senaste generationen av högsolida färger, som minskar utsläppet av lösningsmedel till långt under gränsvärdena. Genom att balansera värdena för flyktiga organiska föreningar (VOC), gör vi en viktig insats för att skydda miljön. Högsolida färger består av en stor mängd fast materia - upp till 80 % - och har en låg andel lösningsmedel. Andelen ligger vanligtvis runt 20 %, vilket bidrar till en betydligt lägre halt miljöföroreningar än andra industrifärger. De högsolida färger vi använder, ger lika låga utsläpp som vattenbaserade färger, men har samtidig samma funktion som beläggningsmaterial baserade på lösningsmedel. Dessutom, den längre andelen lösningsmedel ger kortare torktider under produktionen - en avgörande fördel jämfört med vattenbaserade färger. Ett underlag som ska målas med vattenbaserade färger måste först rengöras och avfettas med lösningsmedel innan det kan målas. Att eliminera detta arbete ger snabbare produktion och kortar leveranstiderna för våra kunder. Nords drivlösningar är särskilt uppskattade för sin stora energieffektivitet. Vi använder samma regler vid produktion i våra egna fabriker.