nsd tupH

En ytkonvertering som ger en extremt tålig, skyddande och förseglad yta.

Produkter som behandlats med nsd tupH lämpar sig utmärkt för extrema förhållanden och stränga hygienkrav.

nsd tupH ytkonvertering

Nord har en lösning som tillgodoser kraven på drivteknik för extrema miljöer. Dessa egenskaper finns hos alla våra växlade motorer av standardtyp. De har samma egenskaper som motorer av rostfritt stål, men till ett mycket bättre pris. Aluminiumytan omvandlas genom en specialprocess för att göra den extra hållbar. Tillsammans med en särskild förslutningsprocess, är det lager som specialprocessen skapar upp till sju gånger hårdare än standard aluminium och upp till 1 000 gånger hårdare än färger och lacker - och har väldigt låg förslitningsgrad. Eftersom det inte handlar om ett färglager som kan lossna eller flaga av, ger den därför ett alldeles ypperligt skydd mot korrosion.

nsd tupH för livsmedelsindustrin

 • Omfattande tester har utförts med en mängd olika rengöringsmedel

Fördelar med nsd tupH

 • Korrosionsbeständiga och förhindrar så kallad kontaktkorrosion
 • Ytor som är lätta att rengöra
 • Står emot syror och alkaler (alla PH-värden)
 • Inga rostningangrepp ens vid skada
 • Flagar inte
 • Kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål
 • Lättare än rostfritt stål

nsd tupH för drift under extrema förhållanden

Kemisk rengöring (washdown hela PH-skalan)

Hög omgivande fuktighet

Offshore- och kustområden

Livsmedelsindustrin

Biltvättutrustning

Mejerier

Läkemedelsindustri

Vatten- och reningsverk

Tester utförda på ytbehandlade aluminiumhöljen:

 • ASTM D714 Blåsbildning
 • ASTM D610-08 Rost
 • ASTM D1654-08 Repor
 • ASTM B117-09 Saltsprejtest
 • ASTM D3170 Gravelometertest
 • DIN EN ISO 9227 Sprejtest med saltdimma
 • DIN EN ISO 2409 Kapningstest

nsd tupH - Sealed Surface Conversion System

 • Förändring av ytskiktet
 • Inget som kan lossna
 • Korrosionsbeständig - precis som rostfritt stål
 • Flagar inte
 • Inga rostangrepp

Befintliga produkter med nsd tupH

Överblick över fördelar Färg Nickel och nickel-teflon beläggning Rostfritt stål nsd tupH
Inga flagor från belag – – – – ++ ++
Ingen beläggning – – – – ++ ++
Står emot rost + + ++ ++
Kostnad + + – – +
Vikt ++ ++ – – ++
Tillgängligt produktutbud + + – – +
Icke enhetlig beläggning – – ++ ++
Värmeledningsförmåga + + – – +
Reptålighet – – – – ++ +

++ = Extremt bra, -- = Extremt dålig