Tillståndsövervakning

för förebyggande underhåll

För TILLSTÅNDSÖVERVAKNINGENS ändamål spelas drivenheternas data och statusinformation periodisk eller kontinuerligt in för att optimera maskinernas och anläggningarnas driftsäkerhet och effektivitet. TILLSTÅNDSÖVERVAKNING kan tillhandahålla väsentlig information för FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL. Målet är ett proaktivt underhåll av maskiner och anläggningar, minskning av avbrottstider och ökning av hela anläggningens effektivitet.

Fördelar för våra kunder:

 • Detektering och förebyggande av otillåtna driftstatus i ett tidigt skede
 • Statusorienterat underhåll ersätter tidsbaserat underhåll
 • Planeringsbara avbrottstider för maskiner och anläggning baserade på realtidsdata från drivenheter och processdata
 • Reducering av service- och materialkostnader
 • Längre serviceliv för komponenter och maskin
 • Förbättrad systemtillgänglighet
 • Förebyggande av oplanerade avbrott
 • Planeringsbara och kostnadsoptimerade reparationer

Den intelligenta drivenheten med tillståndsövervakning för förebyggande underhåll

INDUSTRIAL INTERNET of THINGS (IIoT) fokuserar på internetanvändning inom industriella processer och procedurer. Målet med IIoT är att förbättra drifteffektiviteten, reducera kostnader och accelerera processerna. Sensorer och sensordata spelar en central roll och utgör grunden för TILLSTÅNDSÖVERVAKNING och FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

 • lösningar för tillståndsövervakning för förebyggande underhåll är integrerade i frekvensomriktaren
 • systemet är IIoT/Industry 4.0 READY!
 • tillgänglig för decentraliserade lösningar samt för lösningar med kontrollskåp

Sensorer

 • virtuella sensorer – PLC kan beräkna information såsom optimal tid för oljebyte
 • gränssnitt för digitala/analoga sensorer

Kommunikationsgränssnitt

Tröskelvärden eller allmän statusinformation kan överföras externt (via vanliga Industrial Ethernet-dialekter)

Integrerat PLC

 • lokal förbearbetning av data med hjälp av det integrerade PLC
 • förbearbetning av tröskelvärden

Information inhämtad med tillståndsövervakning kan användas för förebyggande underhåll.

Drivbaserat tillvägagångssätt

 • fastställande av den optimala tiden för oljebyte utan hjälp av sensorer baserat på virtuell oljetemperatur
 • förbearbetning av data från drivenheter i det integrerade PLC
 • tillhandahållande av dessa data till kund via alla vanliga gränssnitt

 • parametrar för växlar och specifika driftparametrar gör det möjligt att exakt beräkna tiden för oljebyte.
 • NORDs lösning baserar på det faktum att oljetemperaturen är nyckelfaktorn för hur snabbt oljan åldrar i växlar.
 • en temperatursensor integrerad i maskinvara behövs inte eftersom virtuella sensorer beräknar den aktuella oljetemperaturen kontinuerligt genom att använda specifika parametrar för drivenheter
 • den befintliga frekvensomriktaren från NORD används som en utvärderingsenhet: Algoritmen körs i det interna PLC-systemet.

 • tillgängligt för all frekvensomriktare och motorstartare från NORD
 • körs med drivrelaterade funktioner
 • omfattar drivrelaterade ställdon och sensorer
 • ger åtkomst till parametrar
 • ger åtkomst till data från Industrial Ethernet eller fältbuss
 • implementering av funktioner som är specifika för applikationen

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORDAC PRO

Omriktare för kontrollskåpDen nästa generationen av omriktare för kontrollskåp. Kompakt storlek, innovativt och väldigt flexibelt koncept för kommunikation och gränssnitt, utökning av funktioner med valfria moduler. - effektintervall upp till 160 kW - installeras i kontrollskåp - IP20

NORDAC LINK

Decentraliserad frekvensomriktareFältdistributören för flexibel, decentraliserad installation. Flexibel konfiguration, funktioner och applikation. Snabbt idrifttagning tack vare många anslutningsmöjligheter. Systemet servas med hjälp av en integrerad underhållsbrytare och en lokal manuell kontrollanläggning. - effektintervall upp till 7,5kW - fältinstallation - IP55/IP66

NORDAC FLEX

Decentraliserad frekvensomriktare Decentraliserad drivenhet med många installationsalternativ. Enkel idrifttagning och underhåll tack vare många anslutningsmöjligheter och enkel överföring av parametrar via EEPROM. - effektintervall upp till 22kW - väggmontering eller montering på motor - IP55/IP66

NORDAC BASE

Decentraliserad frekvensomriktareDen ekonomiska decentraliserade versionen för enkla applikationer med drivenheter. Låga installationskostnader samt en robust design för enkel installation utanför kontrollskåpet. - effektintervall upp till 2,2kW - väggmontering eller montering på motor - IP55/IP66 /IP69K

NORDCON APP

Dashboard-baserad visualisering för övervakning av drivningar och feldiagnos, Parametrering med hjälpfunktion och genväg till parametrarna, Oscilloskop-funktion

Mer information

NORDCON Software

Användarvänlig parametrering och av programmering av flera drivenheter, PLC-editor som motsvarar IEC 61131-3 och stödjer Structured Text (ST), Instruction List (IL) och PLCopen Motion Control-bibliotek

Ladda ned NORDCON