EcoVadis

Spoločnosť NORD vysoko v rankingu udržateľnosti

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS bola ohodnotená ratingovou agentúrou EcoVadis v roku 2024 a ocenená strieborným certifikátom udržateľnosti. V celkovom hodnotení je severonemecká spoločnosť v prvých štyroch percentách výrobcov v odvetví, ktoré hodnotí agentúra EcoVadis.

Spoločnosť získala 68 zo 100 bodov, výrazne nad priemerom spoločností v tomto odvetví. Výrobca pohonnej techniky sa teda nachádza v prvom percente hodnotených spoločností v kategórii Životné prostredie a v top jedenástich percentách v kategórii udržateľného obstarávania.

Sme veľmi hrdí na to, že sme získali certifikát. Jasne to ukazuje, že naša stratégia udržateľnosti sa vypláca. Základom nášho konania je naša firemná politika. Pri našom konaní dbáme na životné prostredie, sme zodpovední a bezúhonní.

Ekonomická efektívnosť a udržateľnosť v harmónii

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS si dal za cieľ zosúladiť efektivitu a udržateľnosť – globálne aj lokálne. Okrem inovácií a energetickej efektívnosti spoločnosť svojimi CSR opatreniami preberá aj spoločenskú zodpovednosť voči svojim globálnym zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a partnerom.

Stratégia trvalej udržateľnosti spoločnosti zahŕňa nielen starostlivý prístup k prírode, ktorý šetrí zdroje, ale aj vývoj a výrobu energeticky účinných pohonných systémov a riešení pre environmentálne relevantné odvetvia, ako sú napr. veterná energia a čistiarne odpadových vôd, recyklačné a bioplynové stanice alebo veľké dopravné systémy, pri ktorých je možné výrazne ušetriť energiu používaním produktov značky NORD.

Hlavné témy

Celkové hodnotenie

Spoločnosť Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (prevádzka Bargteheide) patrí medzi 4 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis v odvetví výroby elektromotorov, generátorov, transformátorov, distribúcie elektriny a spínacích zariadení.

Životné prostredie

Spoločnosť Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (prevádzka Bargteheide) patrí medzi 1 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis v odvetví výroby elektromotorov, generátorov, transformátorov, distribúcie elektriny a spínacích zariadení.

Udržateľné obstarávanie

Spoločnosť Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (prevádzka Bargteheide) patrí medzi 11 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis v odvetví výroby elektromotorov, generátorov, transformátorov, distribúcie elektriny a spínacích zariadení.

Rozdelenie celkového hodnotenia