Informace k ochraně osobních

údajů dle čl. 13 DSGVO

My, skupina NORD DRIVESYSTEMS Group (skládající se z poboček, uvedených na naší webové stránce), zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely komunikace s Vámi a tyto údaje ukládáme v našich systémech. Odpovědné za zpracování osobních údajů je vždy to místo, které plyne z podpisu odesílatele e-mailu. Kontaktní údaje příslušného místa naleznete, pokud na naší webové stránce https://www.nord.com zvolíte nahoře příslušný jazyk a následně kliknete na kontakt.

Právní základnou při udání kontaktu je přitom pravidelně čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Sledujeme přitom zájem, aby Vám bylo možno poskytnout informace o našich produktech popř. o našem podniku nebo zodpovědět Vaše dotazy.

Pokud jste nám předali své kontaktní údaje, vycházíme z Vašeho souhlasu pro navázání kontaktu a zpracováváme Vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zprávou na odesílatele e-mailu.

Předání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám. Údaje jsou použity pouze pro výše uvedený účel. Při zpracování Vašich údajů jsme podporováni dodavateli služeb. Tito dodavatelé služeb např. provozují náš server, na kterém jsou Vaše osobní údaje uloženy a jsou při zpracování údajů přísně závislí na našich pokynech.

V případech, kdy použijeme dodavatele služeb se sídlem mimo Evropskou Unii, jsme zajistili, aby byla při zpracování zajištěna přiměřená ochrana osobních údajů. Při použití produktů Microsoft je to zajištěno například dohodou Privacy Shield a tzv. Standard Contractual Clauses doložkami, které naleznete zde [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ].

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou uloženy pouze tak dlouho, jak určují zákonné povinnosti pro uložení. V návaznosti na to, nebo když nás o to požádáte, budou Vaše osobní údaje vymazány.

Práva jako dotčené osoby

Tím, že se Vás zpracování osobních dat týká, máte právo na informaci o osobních údajích, která jsou u nás uložena, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a přenos údajů. Mimoto můžete jednou udělený souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů odvolat. Závěrem máte právo stížnosti u dozorčího orgánu, pokud jste názoru, že z naší strany dochází k nepřípustnému zpracování Vašich osobních údajů.

Také máte právo podání námitky ohledně dalšího zpracování, pokud zpracováváme Vaše údaje dle čl. 1 písm. f DSGVO.

Náš pracovník, odpovědný za zpracování osobních údajů je Mr. Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany, office@first-privacy.com , Telefon: +49 421 69 66 32 0