TCO

Snižte své celkové provozní náklady (Total Cost of Ownership)

Naším cílem je snížení celkových provozních nákladů (TCO). Ty zahrnují veškeré náklady spojené s nákupem, provozem a recyklací pohonného systému. Náklady životního cyklu lze výrazně optimalizovat použitím vysoce účinných technologií ve spojení s důsledným snižováním variant a standardizací. Společnost NORD nabízí širokou škálu inovativních produktů a služeb, které vám pomohou optimalizovat celkové provozní náklady vašeho zařízení.

Modulární systém výrobků NORD umožňuje již při nákupu snížit počet variant podle přání zákazníka. Následně lze použitím pohonů NORD s vysokou účinností výrazně snížit náklady na energii.

Nechte si poradit hned teď

Whitepaper stáhnout nyní

V tomto dokumentu společnosti NORD získáte všechny potřebné informace k tématu „Celkové náklady na vlastnictví“ (TCO) - od různých nákladů přes způsoby optimalizace až po způsoby snížení TCO společností NORD.

Stáhnout nyní

Optimalizace pohonu kompletně od jednoho dodavatele:

Komplexní přístup

Jedno zda se jedná o výkon, účinnost, počet variant, instalační prostor nebo náročnost údržby: Máme na zřeteli všechny relevantní faktory a realizujeme řešení na míru.

Individuální analýzy a poradenské služby

Zvyšování a využívání potenciálů: Naši technici vám pomohou ve všech otázkách, týkajících se pohonů - od návrhu až po sledování spotřeby energie.

Vysoce efektivní technologie

Naší silnou stránkou je inovace. Naše motory, převodovky a měniče frekvence odpovídají aktuálnímu stavu techniky nebo jej dokonce předběhly.

Portfolio vysoce efektivních produktů: Převodovka, motor a elektronika pohonů

Naše portfolio vysoce efektivních produktů nabízí energeticky optimální, modulární systém, optimálně sladěný stavebnicový systém - ideální pro snížení celkových provozních nákladů (TCO).

Snížení počtu variant / standardizace

Díky snížení počtu variant můžete těžit z optimalizovaného provozu zařízení a významných úspor nákladů po celou dobu životnosti pohonu.

Monitorování stavu pro prediktivní údržbu

Průběžné monitorování stavu může zkrátit prostoje a zvýšit celkovou disponibilitu zařízení.

Na míru přizpůsobené systémy plug-and-play

Obsluha a údržba pohonů NORD je velmi snadná: Zásuvné spoje usnadňují instalaci, uvedení do provozu a údržbu.

Účinnost a náklady v dokonalé rovnováze

Vyšší účinnost a nižší náklady na servis a údržbu se snížením celkových provozních nákladů? To je možné pouze u společnosti NORD.

Snížení nákladů

85 % nákladů životního cyklu pohonu vyplývá z jeho provozu: Náklady na energii, administrativní náklady, náklady na servis a údržbu, školení a dokumentaci, personální náklady, zásoby náhradních dílů, poruchy a prostoje, ale také náklady na recyklaci a likvidaci. Aspekty, jako je energetická účinnost, provozní spolehlivost, náročnost údržby a snížení variant, mají proto při optimalizaci TCO zásadní význam. Mimořádně pozitivní vliv na snížení celkových nákladů mají také dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu pohonných systémů NORD.

Společnost NORD vás podpoří při

 • vyhodnocení potenciálních úspor
 • zvýšení účinnosti vašeho zařízení
 • snížení emisí CO2
 • snížení nákladů na servis a údržbu
 • redukci variant pohonu

Nechte si poradit hned teď

Technologie pohonů NORD optimalizuje TCO

Mimořádně účinným opatřením ke snížení celkových provozních nákladů je použití vysoce účinných synchronních motorů. Tyto motory vyvinuté společností NORD mají v některých případech lepší třídu účinnosti než IE5. Současnou evropskou normou je třída účinnosti IE3.

Synchronní motory plně rozvíjejí svůj potenciál v aplikacích v oblasti částečného zatížení a nízkých otáček. Systémy pro manipulaci se zavazadly, zpracování pošty a balíků mohou použitím synchronních motorů dosáhnout významných úspor nákladů. Vysokého snížení nákladů je dosaženo během celého životního cyklu výrobku.

Úspora energie, optimalizace nákladů:

 • prostřednictvím elektromotorů NORD, které jsou výrazně účinnější než standard (až IE5+)
 • prostřednictvím převodových motorů s vysokou účinností a vynikající přetížitelností
 • prostřednictvím měničů frekvence s funkcemi úspory energie pro částečné zatížení a částečné rozsahy otáček.
 • To vše dohromady vede k rychlé návratnosti investice (ROI)

S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady


S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

M5000 - IE5+ Synchronní motory


M5000 - IE5+ Synchronní motory
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S1970 - Celkové náklady na vlastnictví (TCO)


S1970 - Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

alt

Naše nové portfolio s vysokou účinností

Naše portfolio s vysokou účinností jsme vyvinuli s důrazem na maximální energetickou účinnost, maximální hustotu výkonu a co největší uživatelskou přívětivost. Skládá se z patentovaného převodového motoru DuoDrive, v něm integrovaného synchronního motoru IE5+ a měniče frekvence měniče NORDAC ON a je ideální odpovědí na snížení celkových provozních nákladů.

IE5+ Synchronní motory

Efektivní. Hygienické. Kompaktní.
Novou generaci synchronních motorů NORD IE5+ vyrábíme ve vlastní produkci pro použití v intralogistice, jakož i v oblasti nápojového a potravinářského průmyslu.

DuoDrive s integrovaným motorem IE5+

Ze dvou se stává jeden.
DuoDrive je revoluční koncept integrovaného převodového motoru v hygienickém omyvatelném provedení. Vysoce účinný motor IE5+ s jednostupňovou čelní převodovkou v jedné skříni.

Měniče frekvence

Inovativní konfigurace
Měniče frekvence a spouštěče motorů od společnosti NORD DRIVESYSTEMS jsou k dispozici jako centrální řešení pro instalaci do rozváděče nebo jako decentralizovaná varianta pro použití v terénu. Rozhodněte se sami, co nejlépe vyhovuje vašemu použití!

Snížení počtu variant a standardizace

Cílem snížení počtu variant je pokrýt požadované krouticí momenty a rychlosti v zařízení s co nejmenším počtem různých variant pohonu, jak je to jen ekonomicky možné. Po nákladech na energii to představuje druhý největší potenciál úspor během celého životního cyklu. Cíleným snížením počtu variant lze minimalizovat administrativní náročnost a zefektivnit logistické, skladovací a servisní procesy. Dochází ke střetu cílů mezi protichůdnými oblastmi energetické účinnosti a snižování variant. Čím lepší je účinnost elektromotoru, a to i mimo jmenovitý výkon, tím větší jsou možnosti snížení variant. NORD DRIVESYSTEMS disponuje vhodným modulárním systémem výrobků, odpovídajícím know-how, dlouholetými zkušenostmi a zná cestu k optimálnímu řešení.

NORD ECO: Individuální analýza vaší aplikace

Chcete vědět, jaký potenciál úspor poskytuje vaše zařízení a jak nejlépe zvýšit účinnost? Náš servis NORD ECO analyzuje vaše instalované pohony s ohledem na energetickou účinnost, rozměry a rozmanitost přímo na místě a vytvoří koncept pohonu na míru pro vaši aplikaci tak, aby byly sníženy náklady na životní cyklus.

Kontaktujte svého osobního poradce pro TCO společnosti NORD:

Odvětví

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je jedním z předních světových výrobců pohonů - mechanických a elektronických řešení.

LogiDrive®

Osvědčená řešení pro běžné aplikace s různým konečným použitím pro odvětví letišť, pošt a balíčků a skladů.