Monitorování stavu pro prediktivní údržbu

Prediktivní údržba

Výhody pro zákazníka

 • Detekce a prevence nepřípustných provozních stavů v počátečním stádiu
 • Údržba se provádí na základě skutečného stavu pohonu místo časového rozvrhu
 • Plánovatelné prostoje strojů a zařízení na základě skutečných dat o pohonech a procesech
 • Snížení nákladů na servis a materiá
 • Delší životnost strojů a jejich součástí
 • Zvýšení dostupnosti systému
 • Zamezení neplánovaným prostojům
 • Údržba je plánovatelná a nákladově optimalizovaná

Řešení od NORDu

Informace z monitorování stavu lze přenést do prediktivní údržby.

 • Založeno na datech pohonu
 • Bezsenzorové stanovení optimální doby výměny oleje na základě virtuální teploty oleje
 • Předběžné zpracování dat měniče v integrovaném PLC
 • Data lze přenášet k zákazníkovi přes všechna běžná rozhraní

Další informace najdete zde: