Novinky –

Inteligentní pohony NORD - Technologie pohonů pro Průmysl 4.0

Koncepty decentrálních pohonů NORD připravují cestu pro vývoj řídicí architektury od automatizační pyramidy po inteligentní automatizační sítě.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Bargteheide , 2018-03-21

Moderní inteligentní pohony jsou klíčovou technologií pro 4.průmyslovou revoluci, protože umožňují koordinované fungování síťových, decentralizovaných a autonomních výrobních procesů. S pomocí PLC integrovaného do frekvenčního měniče NORD , mohou být naprogramovány specifické funkce pro danou aplikaci stejným způsobem jako jiné funkce frekvenčního měniče.

Přestože tento průmyslový vývoj je stále ještě v plenkách, vývoj směřuje k počítačově-fyzickým systémům, které fungují decentralizovaně, nezávisle na jejich konkrétních výrobcích a na různých místech. Jakákoliv kombinace ovládacích, PLC a komunikačních protokolů přenáší jejich provozní data na příslušnou řídicí úroveň. Integrované PLC ve frekvenčním měniči NORDAC LINK je ideální pro autonomní scénáře řízení.