Novinky –

Pohony NORD jako klíč ke snížení TCO

Jak ekonomická může být investice? Podíváme-li se na životní cyklus pohonných systémů, pouze 15 procent celkových nákladů na vlastnictví je rozděleno na kupní cenu, přibližně 85 procent pochází z navazujících procesů. Při rozhodování o koupi, je tak důležité kromě investičních nákladů sledovat také náklady na energie a průběžný provoz. V tomto ohledu poskytuje podporu koncept celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

Bargteheide, 2022-09-13

Dva hlavní faktory pro snížení TCO jsou spotřeba energie a počet použitých verzí pohonu. Existuje však konflikt cílů mezi přístupy optimalizace energetické účinnosti a redukce verzí. Plánování systému s pohony, které jsou navrženy pro energeticky nejúčinnější provozní bod, vede k optimálním investičním nákladům a motory fungují srovnatelně hospodárně, nezávisle na jejich třídě účinnosti. Různé verze pohonů však musí být spravovány a servisovány během celého životního cyklu systému.

Zatímco koncepce pohonu pro úsporu nákladů na energii vede k velkému počtu verzí, cílem redukce verzí je zajistit požadované točivé momenty a otáčky v systému s co nejmenším počtem různých verzí pohonu, jak je ekonomicky proveditelné. Lze tak ušetřit náklady na administrativu, servis a skladování, ale obvykle se zvyšují náklady na energie. Je proto důležité sladit tyto konfliktní oblasti v konstrukci pohonu.

Monitorování stavu pro prediktivní údržbu

Nepřetržité monitorování a prediktivní údržba také hrají ústřední roli při snižování celkových nákladů na vlastnictví v aplikacích Průmyslu 4.0. Periodické nebo nepřetržité zaznamenávání dat pohonu a stavu, umožňuje včasnou detekci změn a snížení neplánovaných prostojů.

Přístup NORDu ke snížení TCO

NORD DRIVESYSTEMS zaujímá holistický přístup ke snižování celkových nákladů na vlastnictví s využitím celé řady optimalizačních strategií pro identifikaci a zvyšování potenciálu efektivity – od modulárního systému přes použití výkonných, odolných a úsporných technologií až po individuální výpočty TCO a inteligentní servis a koncepce údržby.

NORD nabízí řešení pohonů pro snížení nákladů životního cyklu, například: