Komunikační sběrnice

pro elektroniku pohonů

Pro níže uvedené sběrnicové systémy nabízí NORD rozhraní pro měniče a další elektroniku pohonů. Tato rozhraní jsou buď přímo integrována v měničích nebo jsou k dispozici na doplňkových modulech.

EtherNet/IP

EtherNet / IP je otevřený komunikační profil pro systémy průmyslové automatizace, který využívá základní technologii Ethernet TCP / IP a aplikační protokol CIP (Common Industrial Protocol). Systém je založen na modelu OSI (Open Systems Interconnection Model). Adaptace EtherNet / IP na technologii CIP probíhá ve třech horních vrstvách (5 ... 7) a adaptace CIP na technologii EtherNet / IP ve čtyřech spodních vrstvách (1 ... 4).

Ethernet Powerlink

POWERLINK je real-time ethernetový protokol s časem odezvy rozsahu mikrosekund. POWERLINK se zaměřuje na přenos procesních dat v automatizačních systémech. Ethernetové připojení používá vrstvy 2 (přenos dat) a 7 (aplikační vrstva) modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = referenční model pro síťové protokoly , architektura vrstev, ISO 11898). POWERLINK integruje profily CANopen do vrstvy 7 modelu OSI.

EtherCAT je real-time ethernetový protokol a používá standardní rámce i fyzické vrstvy ze standardu Ethernet IEEE 802.3. EtherCAT je uveden ve standardu IEC 61158. S tímto ethernetem každý účastník sběrnice čte pouze data pro něj určená, zatímco telegram odeslaný masterem sběrnice jím prochází. Výstupní data jsou přidána do telegramu v procesu. Účastník sběrnice rozpozná příkazy pro něj určené a provede je. Poslední účastník sběrnice pošle zpět telegram, který již byl kompletně zpracován, takže první účastník sběrnice jej odešle do řídicí jednotky jako telegram odpovědi. Adresování účastníků sběrnice EtherCAT není nutné. To provádí automaticky master sběrnice (PLC) podle pořadí fyzického připojení na sběrnici.

Stáhnout soubory pro EtherCAT

PROFIBUS DP (PROcess FIeldBUS Decentralized Peripherals) je systém polní sběrnice pro výměnu dat mezi zařízeními centrální automatizace (např. PLC, PC) a polními zařízeními (např. Frekvenční měniče). Komunikace probíhá přes sériové připojení (RS485). PROFIBUS DP je uveden ve standardech IEC 61158 a IEC 61784. PROFIBUS DP používá vrstvy 1 (fyzická vrstva), 2 (vrstva datového spoje) a 7 (aplikační vrstva) modelu vrstvy OSI.

Stáhnout soubory pro PROFIBUS

DeviceNet je otevřený komunikační profil pro systémy průmyslové automatizace, který patří do rodiny sítí založených na CIP (CIP = Common Industrial Protocol). Je založen na systému CAN bus (CAN = Controller Area Network), který popisuje vrstvy 1 (fyzická vrstva) a 2 (přenos dat) modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = referenční model pro síťové protokoly) (ISO 11898). Profily DeviceNet jsou definovány ve vrstvě aplikace CIP.

Stáhnout soubory pro DeviceNet

CANopen je otevřený komunikační profil pro systémy průmyslové automatizace. Je založen na systému sběrnice CAN (CAN = Controller Area Network), který popisuje vrstvy 1 (fyzická vrstva) a 2 (přenos dat) modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = referenční model pro síťové protokoly) (ISO 11898). Profily CANopen (aplikační vrstva, přiřazení konektorů a přenosové rychlosti) jsou definovány ve vrstvě 7 modelu OSI, která je založena na CAN.

Stáhnout soubory pro CANopen

Produkty

NORDAC LINK sběrnicový distributor

NORDAC FLEX SK 200E decentrální měnič frekvence

NORDAC PRO SK 500E rozvaděčový měnič frekvence

NORDAC BASE SK 180E decentrální měnič frekvence