Ochrana životního prostředí -
s barvami s vysokým podílem sušiny

Méně rozpouštědel a vyšší efektivita

Energetická účinnost jako firemní filozofie

Používáme vysokosušinové nátěrové hmoty, které redukují emise rozpouštědel hluboko pod zákonem požadované hodnoty. Ve shodě s normami pro emise VOC je to důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí. Vysokosušinové barvy obsahují vysoký podíl pevné hmoty - až 80% a nízký podíl rozpouštědel - asi 20% a proto i emise rozpouštědel jsou nižší než při použití běžných barev. Tyto barvy jsou využívány spolu s vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. Vysokosušinové barvy umožňují velmi krátké časy sušení při lakování, což je proti vodou ředitelným barvám podstatná výhoda. Z toho těží i zákazník, pro které ho to znamená kratší dodací lhůty. Pohony NORD jsou oceňovány pro svoji energetickou úspornost a stejné standardy uplatňuje NORD i při výrobě.