Monitorování stavu
(Condition Monitoring)

pro prediktivní údržbu

Monitorování stavu (angl.Condition Monitoring) znamená pravidelné nebo nepřetržité zaznamenávání údajů o provozu a stavu pohonu, aby se optimalizovala provozní bezpečnost a efektivita strojů a zařízení. Monitorování stavu pohonu může poskytnout důležité informace pro prediktivní údržbu. Cílem je proaktivní údržba strojů a zařízení, snížení prostojů a zvýšení efektivity celého závodu.

Výhody pro naše zákazníky:

 • Detekce a prevence nepřípustných provozních stavů v počátečním stádiu
 • Údržba se provádí na základě skutečného stavu pohonu místo časového rozvrhu
 • Plánovatelné prostoje strojů a zařízení na základě skutečných dat o pohonech a procesech
 • Snížení nákladů na servis a materiá
 • Delší životnost strojů a jejich součástí
 • Zvýšení dostupnosti systému
 • Zamezení neplánovaným prostojům
 • Údržba je plánovatelná a nákladově optimalizovaná

 • lokální informační panel

 • Přehledový informační panel

Inteligentní pohon s monitorováním stavu pro prediktivní údržbu

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIoT) se zaměřuje na využití internetu v průmyslových procesech a postupech. Cílem IIoT je zvýšit provozní efektivitu, snížit náklady a urychlit procesy. Senzory a data senzorů poskytují základ pro MONITOROVÁNÍ STAVU a PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBU.

 • Systém sledování stavu pro prediktivní údržbu integrovaný v měniči kmitočtu
 • Systém je IIoT/Industry 4.0 READY!
 • K dispozici řešení pro decentrální pohony nebo elektroniku v rozvaděči.

Senzory

 • Virtuální sensory – integrované PLC může spočítat údaje jako je například termín pro výměnu oleje převodovky
 • Rozhraní pro digitální/analogové sensory

Komunikační rozhraní

Limitní hodnoty nebo obecné stavové informace lze odesílat přes komunikační rozhraní (protokoly průmyslového ethernetu)

Integrované PLC

 • Lokální zpracování dat pomocí integrovaného PLC
 • Výpočet limitních hodnot v integrovaném PLC

Informace z monitorování stavu lze přenést do prediktivní údržby.

Založeno na datech pohonu

 • Bezsenzorové stanovení optimální doby výměny oleje na základě virtuální teploty oleje
 • Předběžné zpracování dat měniče v integrovaném PLC
 • Data lze přenášet k zákazníkovi přes všechna běžná rozhraní

 • Parametry převodovky a specifické provozní parametry umožňují přesně vypočítat dobu výměny oleje.
 • Řešení NORD je založeno na skutečnosti, že teplota oleje je klíčovým faktorem stárnutí oleje v převodovkách.
 • Hardwarové teplotní čidlo není potřeba, protože virtuální senzory vypočítávají aktuální teplotu oleje nepřetržitě pomocí provozních dat pohonu.
 • Jako vyhodnocovací jednotka se používá stávající frekvenční měnič NORD: Algoritmus běží v interním PLC.

 • Integrované PLC k dispozici pro všechny frekvenční měniče a startery NORD
 • Realizuje funkce související s pohonem
 • Integruje akční členy a senzory související s pohonem
 • Přístup k parametrům
 • Přístup k průmyslovým datům Ethernet nebo datům průmyslové sběrnice
 • Implementace funkcí specifických pro aplikaci

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Monitorování stavu pro prediktivní údržbu


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Monitorování stavu pro prediktivní údržbu
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

NORDAC PRO

Rozvaděčové měniče frekvence Nová generace rozvaděčových měničů frekvence. Kompaktní velikost, inovativní a extrémně flexibilní koncept komunikace a komunikačního rozhraní, funkční rozšíření doplňkovými moduly.
- Výkonový rozsah do 160 kW
- Instalace v rozvaděčové skříni
- IP20

NORDAC LINK

Decentrální měnič frekvence
Sběrnicový distributor pro decentrální instalaci. Rychlé uvedení do provozu díky vysoké úrovni plug-in konceptu, integrovaný odpínač pro bezproblémovou údržbu pohonu a ovladač pro lokální řízení.
- Výkonový rozsah do 7,5kW
- Instalace poblíž pohonu (mimo rozvaděč)
- IP55/IP66

NORDAC FLEX

Decentrální měnič frekvence
Decentralizovaná měnič s všestrannými možnostmi instalace. Jednoduché uvedení do provozu a údržba. Rychlý servis díky plug-in konceptu a jednoduchému přenosu parametrů přes vyjímatelnou EEPROM.
- Výkonový rozsah do 22kW
- Montáž na motor nebo nástěnná montáž
- IP55/IP66

NORDAC BASE

Decentrální měnič frekvence
Ekonomická varianta decentrálního měniče pro jednoduché aplikace. Nízké náklady na instalaci a robustní konstrukce pro jednoduchou instalaci mimo rozvaděč.
- Výkonový rozsah do 2,2kW
- Montáž na motor nebo nástěnná montáž
- IP55/IP66 /IP69K

NORDCON APP

Vizualizace s konfigurovatelným displejem pro monitorování měniče a diagnostiku poruch, Parametrizace s funkcí nápovědy a rychlý přístup k parametrům, Funkce osciloskopu

více informací

NORDCON SOFTWARE

Uživatelsky přívětivá parametrizace a programování několika pohonů, Editor PLC podle IEC 61131-3, podporující strukturovaný text (ST), Seznam instrukcí (IL) a knihovna PLCopen Motion Control

Stáhnout NORDCON