Informasjon om personvern

iht. art. 13 i GDPR

Vi, NORD DRIVESYSTEMS Group (bestående av datterselskapene angitt på nettstedet vårt), behandler opplysningene om deg for kommunikasjon med deg, og lagrer disse opplysningene i våre systemer. Ansvarlig for databehandlingen er alltid selskapet som angis i signaturen til e-postavsenderen. Du finner kontaktopplysningene til det enkelte selskapet når du skifter språket øverst og trykker på kontakt på vårt nettsted https://www.nord.com .

Rettsgrunnlaget for kontakt er da som regel art. 6, avs. 1 lit. f i GDPR. Vi følger her interessen å kunne gi deg informasjon om våre produkter eller om våre selskaper, eller for å kunne svare på forespørsler fra deg.

Hvis du har gitt oss kontaktopplysningene dine, går vi da ut fra du er innforstått med kontakt, og vi behandler opplysningene om deg iht. art. 6, avs. 1 lit. a i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt for dette i en melding til e-postsenderen.

Videreformidling av opplysninger

Vi gir ikke opplysningene om deg videre til tredjeperson. Opplysningene brukes utelukkende til formålet nevnt ovenfor. Ved bearbeidelse av opplysningene om deg blir vi støttet av tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene driver for eksempel vår server hvor vi har laget personopplysningene om deg, og er strengt avhengige av våre indikasjoner ved behandling av dataene.

Der vi bruker tjenesteleverandører fra utenfor EU, har vi sørget for at det finnes en tilstrekkelig personvernbeskyttelse under behandlingen. Ved bruk av Microsoft er dette for eksempel sikret med Privacy Shield-avtalen og de såkalte «Standard Contractual Clauses» (standard kontraktsvilkår), som du kan lese her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 .

Varighet for lagring av opplysningene

Opplysningene lagres bare så lenge vi er forpliktet av loven. Deretter sletter vi opplysningene, eller hvis du ber oss om å gjøre det.

Rettigheter til den enkelte personen

Du har rett til informasjon om hvilke opplysninger som vi har lagret om deg, du har rett til korrigering, sletting, begrensning av behandlingen og overføring av opplysningene. I tillegg dette kan du trekke tilbake tidligere samtykket om behandling av personopplysningene. Du har også rett til å klage til personvernmyndighetene hvis du er av den mening at det er fra vår side foretatt en ulovlig behandling av personopplysningene.

Du har videre rett til å motsette deg videre behandling hvis vi behandler personopplysningene iht. art. 6, avs. 1 lit. f i GDPR.

Personvernansvarlig er mr. Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany, office@first-privacy.com , telefon: +49 421 69 66 32 0