Eksplosjonsbeskyttede motorer

Optimalt sikret

Eksplosjonsbeskyttede motorer fra NORD DRIVESYSTEMS gir effekter fra 0,12 til 30 kW og oppfyller alle kravene i de strenge, europeiske ATEX-direktivene.

Støveksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonssikre motorer

 • Effekter: 0,12–22 kW
 • Virkningsgradklasser: IE1 og IE2

Gasseksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonssikre motorer

 • Effekter: 0,12–22 kW
 • Virkningsgradklasser: IE1 og IE2

Elektriske motorer med eksplosjonsbeskyttelse

I områder med eksplosjonsfare, må systemer og komponenter overholde gjeldende nasjonale forskrifter i landet hvor de brukes. Innenfor EU, er dette direktiv 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS har flere tiårs erfaring innen beskyttelse mot gass- og støveksplosjoner, og leverer ekstra robuste elektriske motorer med effekter fra 0,12 til 200 kW som er spesialutviklet for slik bruk.

I tillegg til kravene for eksplosjonsbeskyttelse, oppfyller disse motorene også krav som ikke er spesifisert for eksplosjonsbeskyttelse, som f.eks. Ecodesign, EMC og RoHS-direktivet.

I tillegg til motorer for det europeiske markedet, tilbyr NORD DRIVESYSTEMS også eksplosjonsbeskyttede motorer til mange andre regioner, f.eks. Russland og USA, eller i henhold til IEC EX-standarden.

Disse motorene har omfattende eksplosjonsbeskyttelse og er spesialutviklet for applikasjoner i potensielt eksplosive støv- og gassmiljøer. Våre eksplosjonsbeskyttede motorer brukes i et stort antall forskjellige applikasjoner, f.eks. til å drive pumper, røreverk og løfteutstyr.

Eksplosjonsbeskyttede motorer fra NORD – garantert ytelse

 • Robusthet
  Våre eksplosjonsbeskyttede motorer kan brukes i støvmiljøer i kategori 2D og 3D (sone 21 og 22) samt gassmiljøer i kategori 2G og 3G (sone 1 og 2).
 • Kvalitet
  NORD DRIVESYSTEMS jobber svært tett med Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) og DEKRA EXAM GmbH for å holde produksjons-, inspeksjons- og produktkvaliteten på høyeste nivå. Alle motorer i kategori 2 har typetestsertifisering.
 • Kunnskap
  NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring med beskyttelse mot gass- og støveksplosjoner, og har i over ti år produsert eksplosjonsbeskyttede motorer som oppfyller selv de strengeste kravene.

Drev med eksplosjonsbeskyttelse
Eksplosive støvmiljøer kan forekomme i både kornmøller, næringsmiddelindustrien og legemiddelindustrien. For effektiv sikring mot brann og eksplosjoner, oppfyller disse motorene som brukes i Europa EU-standarden EN 60079-31 og tennbeskyttelsesklasse tD

Les mer om fordelene med våre elektriske motorer med eksplosjonsbeskyttelse.
Mer informasjon

Eksplosjonsbeskyttede motorer til gassmiljøer
Effektiv eksplosjonsbeskyttelse er også avgjørende for drivsystemer i miljøer med potensielt lettantennelig gass. Derfor produserer NORD eksplosjonsbeskyttede motorer som er spesialutviklet for disse områdene, som overholder de strenge forskriftene i EU-direktiv 2014/34/EU. Vi leverer drevene med tennbeskyttelsestypene «Forhøyet sikkerhet» (e), «Trykksikker kapsling» (d/de) og «Gnistsikker utførelse» (n) i den høye ytelsesklassen IE2 for disse motorene.

I områder der både støv- og gassmiljøer kan forekomme, leverer vi gjerne drev med kombinert beskyttelse.