Kvalitet

Presisjonsproduksjon

Kundene våre kan stole på at vi leverer den aller høyeste kvaliteten på alle produktene. Fremtidsorienterte produksjonsmetoder, kvalifiserte medarbeidere og konsistent kvalitetsstyring sørger for bærekraftig ytelse og holdbarhet på våre innovative drivverksløsninger. Vi har prosedyrene, produktene og har spesielt fokus på kundefordeler i alle faser av utvikling og produksjon.

I sentrum av vår oppmerksomhet: kundene

Kundeverdi og kundetilfredshet er de viktigste forretningsmessige målene for NORD og er derfor målet vi forsøker å nå hele tiden. Vi setter derfor behovene til kundene våre i sentrum helt fra begynnelsen. I nært samarbeid med planleggere og konstruktører, ingeniører og teknikere på applikasjonssiden, utvikler vi den mest effektive og kostnadsoptimale løsningen skreddersydd til den enkelte kunden. Våre utviklings- og markedsføringsingeniører gjør hvert punkt til sitt eget, helt til den best mulige løsningen er oppnådd for kunden og inntil løsningen er installert og fungerer optimalt.

For kundene betyr dette:

  • Pålitelighet
  • Sikkerhet
  • Lang levetid for produktene våre

I sentrum av vår oppmerksomhet: kundene

Kundeverdi og kundetilfredshet er de viktigste forretningsmessige målene for NORD og er derfor målet vi forsøker å nå hele tiden. Vi setter derfor behovene til kundene våre i sentrum helt fra begynnelsen. I nært samarbeid med planleggere og konstruktører, ingeniører og teknikere på applikasjonssiden, utvikler vi den mest effektive og kostnadsoptimale løsningen skreddersydd til den enkelte kunden. Våre utviklings- og markedsføringsingeniører gjør hvert punkt til sitt eget, helt til den best mulige løsningen er oppnådd for kunden og inntil løsningen er installert og fungerer optimalt.

For kundene betyr dette:

  • Pålitelighet
  • Sikkerhet
  • Lang levetid for produktene våre

Kvalitetsstandarder alene er ikke nok for oss

Drivverkskomponentene fra NORD er beregnet iht. DIN 3990, NIEMANN og AGMA, og sertifiseringen iht. DIN ISO 9001 dokumenter at vi bruker kvalitetsstyringen konsistent. Når det gjelder emnet "eksplosjonsfarlige områder", lå vi til og med foran lovgivningen og har utstyrt hele vårt produktsortiment på et tidlig tidspunkt og konsistent iht. gjeldende ATEX-standarder. Men selv det er ikke nok for oss.

NORDs kvalitet er unik

NORDs drivverksløsninger har den høyeste presisjon og er optimalt egnet til bruk på krevende bruksområder. Vi investerer kontinuerlig i de mest moderne produksjonssystemene for å sørge for at vi oppnår de høye kvalitetsstandardene vi har satt for oss selv. Bare kvalitetsmaterialer og -standarddeler blir brukt i produksjonen, etter grundig kontroll av kvalitet, struktur og stivhet, og alle stadier i produksjonen gjennomgår en streng kvalitetskontroll. Du kan stole på den grundig kontrollerte og praktiske funksjonaliteten og driftssikkerheten.

Service uten hvis og men

Vårt servicetilbud er ikke begrenset bare til en døgnåpen hotline. Overalt i verden har NORD spesialopplært personell som garanterer kompetent rådgivning, de korteste leveringstidene, en direkte, pålitelig service og en høy grad av fleksibilitet ved håndtering av kundens individuelle ønsker. Vi leverer riktig service for alle behov i livssyklusen til produktene: fra forebyggende vedlikehold, til reservedeler, reparasjoner og ekspressmonteringstjeneste samt feilhåndtering, transportlogistikk og moderniseringsservice. Vi står bak deg, også etter at drivverksteknologien vår er installert.

Profesjonell informasjon, service og opplæringsverktøy

For å tilrettelegge for effektiv drivverksplanlegging og -implementering er vi ikke bare tilgjengelige personlig for deg, men tilbyr også våre serviceverktøy via Internett og på CD-ROM. Kundene våre drar også nytte av spesialopplæringsprogrammer som tar sikte på å holde medarbeiderne oppdatert om dagens teknologi, fordi de får støtte her under implementering og programmering av den leverte systemteknologien. Vi holder deg også oppdatert om aktuell bransjeinformasjon og om produkter og systemer, med vårt eget magasin, NORD GLOBAL.

Finn mer informasjon her: