Bærekraft (CSR)

Vi opptrer på en miljøbevisst, ansvarlig og ærlig måte. Som en ansvarlig virksomhet sparer vi ressursene og behandler naturen med varsomhet. Med energieffektive drivverkssystemer støtter vi industrien i å redusere CO₂-utslipp.

Ansvarsprinsipper kjennetegner våre forretningsmessige handlinger

Som globalt selskap tar vi ansvar lokalt så vel som i våre forretningsområder over hele verden. På den måten ønsker vi å forbedre oss kontinuerlig med alle medarbeidere, enten det er innen arbeidssikkerhet eller i prosessoptimering hos våre leverandører. Økonomisk resultatorientert utvikling og beskyttelse av miljøet og energisparing ses ikke på som motstridende mål, men som en felles oppgave.

Vår CSR-strategi og handlingsfelt

Vårt bærekraftsarbeid er et løfte til kundene, publikum og alle ansatte i NORD DRIVESYSTEMS-konsernet om at vi konsekvent vil opptre på en økologisk, økonomisk og sosialt ansvarlig måte.

Bærekraft innen drivverksteknologi

I vår nye brosjyre kan du lese mer om vår CSR-strategi, våre satsingsområder og vårt veikart for de kommende årene.

Last ned brosjyre

Forretningsretningslinjer og etiske retningslinjer

Kundenes tilfredshet og suksess er fokus for tanker og handlinger hos oss. Vår misjonserklæring og verdier danner den helhetlige tilnærmingen som vi harmoniserer lønnsomhet og bærekraft med på alle områder. For oss inkluderer dette ikke bare innovasjoner innen energieffektivitet, men også medarbeiderorientert samhandling og et globalt nettverk basert på partnerskap.

Disse forretningsretningslinjene gjelder for alle filialer og forretningsenheter i NORD DRIVESYSTEMS og er bindende for ledelsen, alle ledere og medarbeidere. Vi forventer at våre leverandører deler samme verdier, mål og ledelsestilnærminger. Derfor må overholdelse av disse etiske retningslinjene også overholdes av kontraktspartnere som arbeider i v¨re lokaler.

I tråd med våre etiske retningslinjer påtar vi oss ansvar ved å vurdere konsekvensene av forretningsbeslutninger og handlinger i økonomiske, teknologiske, sosiale og økologiske sammenhenger og skape en rimelig balanse mellom interesser.

Les mer

Rapporter, sertifikater, revisjoner

Som virksomhet er vi avhengige av sertifiseringer, uavhengige revisjoner, internasjonal rapportering og medlemskap i globale forbund for å vise vårt fokus på åpenhet og bærekraft. I tråd med vår bærekraftstrategi streber vi etter å bli evaluert regelmessig av uavhengige institusjoner.

Effektive drivverksløsninger fra NORD

Vi i NORD DRIVESYSTEMS arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre når det gjelder energiforbruk. For oss er fokus ikke bare på de økonomiske fordelene med tanke på økende energipriser. Som en engasjert familiebedrift har vi som mål å ha en positiv innvirkning på det globale karbonavtrykket for fremtidige generasjoner.

Forsyningskjede (LkSG)

NORD DRIVESYSTEMS-konsernet vil implementere forsyningskjedeloven innen 2023. Vi vil gjerne gi våre kunder og alle kolleger forsikringen om at våre produkter er laget med råvarer og komponenter fra bærekraftig produksjon, og at det sier seg selv at våre partnere i hele forsyningskjeden også føler seg forpliktet i forhold til menneskerettigheter.

Varsler

I henhold til varslerretningslinjen har NORD DRIVESYSTEMS utarbeidet et system for rapportering av brudd på EU-retten. Rapporter går direkte til vår eksterne ombudsmann, FIRST PRIVACY GmbH i Bremen i Tyskland, som behandler rapportene konfidensielt og, etter en første sjekk, videresender dem til vårt interne compliance-kontor for videre handling.

Les mer