Nyheter –

Smarte drev for lokal styring – gir muligheter for både sentralisert og autonom drift

Frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS kan respondere fleksibelt ved feil i kommunikasjonen med det sentrale kontrollsystemet. Den innebygde, forhåndsprogrammerte PLC-en kan ta styringen og starte en definert modus for å stoppe operasjonene eller sørge for at driften fortsetter.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

I prosessanlegg kan dette bidra til å unngå ekstra kostnader, for eksempel ved å forhindre at partier med produkter blir ødelagt. I produksjonsanlegg kan funksjonen bidra til at materialflyten opprettholdes. NORDs intelligente drev har forskjellige grensesnitt og kan evaluere data fra sensorer og aktuatorer, noe som sikrer optimal integrering i applikasjonen. Den autonome kontrollfunksjonen har selvfølgelig også andre bruksområder enn alternative prosedyrer ved feil. I enkelte tilfeller vil brukeren ha behov for å sette det intelligente drevet under lokal styring. Den distribuerte frekvensomformeren kan utstyres med brytere for manuell drivretning og hastighetskontroll til bruk under konfigurasjon eller vedlikehold. De integrerte PLC-funksjonene programmeres med de tekstbaserte språkene IEC 61131-3 «Structured Text» eller «Instruction List». NORD CON-programvaren gir brukervennlig applikasjonsutvikling uten ekstra kostnad.