Nyheter –

NORD leverte skreddersydde drivsystemertil nytt bryggeri i Sør-Tirol

Det gamle bryggeriet var i kontinuerlig drift for Forst, en produsent av spesialøl, i 40 år. Da det nye bryggeriet ble bygget, leverte NORD DRIVESYSTEMS drivenheter som var perfekt tilpasset kundens behov i bryggeprosessen.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Bargteheide , 2017-07-13

Med en diameter på 8,6 meter og en vekt på nesten 21,5 tonn, danner silekarene hjertet i systemet. Lave hastigheter er nødvendig for å behandle materialene så skånsomt som mulig når det brukte kornet skal løses opp, men når kornet skal fjernes og karet tømmes, er det avgjørende at hastigheten er høy og prosessen går raskt. NORD utviklet et drev basert på en hulaksel med kilespor som var spesialkonfigurert for denne prosessen. Drevet består av et industrigir og en separat vinkelgirmotor . Det har et maksimalt dreiemoment på 96 000 Nm og kan kontinuerlig regulere periferihastigheten fra én til hundre meter per minutt – med et konstant dreiemoment. Det modulbaserte systemet gjorde det mulig å skreddersy drivenhetene etter bryggeriets krav. Dette bidro til at prosessen i silekaret nå går omlag halvannen time raskere enn tidligere.