Nyheter –

NORD-girmotorer til grustak og steinbrudd – lavere kostnader, høyere ytelse

NorStone AGs grusanlegg i Tau i Sørvest-Norge har byttet til robuste girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS. Dette har ført til lavere investeringskostnader, økt driftssikkerhet, bedre prosessikkerhet og lavere energiforbruk på grunn av forbedret ytelse.

Marketing

Bargteheide , 2020-03-25

NorStone er Norges største produsent av pukk og grusprodukter. Som ved mange grustak, steinbrudd og lignende anlegg, drives transportbåndene ved grusanlegget i Tau av aksler med universalledd og remdrift. Senere bestemte HeidelbergCement AG seg for å skifte til robuste girmotorer fra NORD . Dette var en suksess. De direkte drevene har bidratt betydelig til forbedringen i driftssikkerheten på 4,5 % i løpet av tre år. NORDs girmotorer girmotorer har ikke bare gitt økt driftssikkerhet og en reduksjon i tidsbruk og kostnader i forbindelse med vedlikehold; investeringskostnadene ved kjøp av nye girenheter ble også lavere i forhold.

«Med overgangen fra aksler med universalledd og remdrift til direkte girmotordrev fra NORD DRIVESYSTEMS, unngår vi først og fremst betydelig slitasje på remmene. I tillegg unngår vi at vann og støv kommer inn i drevene. Løsningen med kompakte og robuste girmotorer har gitt klare fordeler og vist seg å være et godt valg», oppsummerer produksjonssjef ved NorStone-anlegget, Per Thu.